Varpelev kirke logo

hjem

1723-1776 Fødte Viede Døde 1856-1891 Fødte Viede Døde
1775-1814 Fødte Viede Døde   1892-1913 Fødte Viede Døde
1814-1855 Fødte Viede Døde 1914-1969 Fødte Viede Døde

Varpelev kirkebog 1723-1776 Døde

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Datoerne i kantede parenteser har jeg fundet frem til i Bauers kalender
eller kalenderprogrammet DAGE.

1724
Marty 17 Begravet Niels Jensen May 13: Erik Andersen
Decemb 31 Anders Andersens Kone

1725
Dom. Quasim [8. april] Hans Bryggers mindste Barn item Karen Jørgens Datter Fer 3. Pent. [22. maj] Niels Hansens Datter
Dom 1 p. Tr. [3. juni] Rasmus Olsens Barn
- 5 - - [17. juni] Jacob Andersens Søn

1726
Dom Invocavit [10. marts] Mette Pedersdatter

1727
Sept. 30 Johanne Larsdatter. Jens Hemmingsens Kone kl. 3 M
Dom 1 Adv. [30. nov.] Kastet jord paa Frands Hansens Spæde Barn
Decemb 17 Begravet Jens Larsen kl 2 M
Decemb 23 Begravet Marie Danielsdatter kl 2 M

1728
Dom Remin [22. februar] Kastet jord paa Jens Nielsen Søn 3 aar gl.
Dom Palm [21. marts] - paa unge Jens Hansens barn 4 uger gi
Dom Jubilate [18. april] - paa Birgitte Hemmings Datter
Dom 2 Adv. [5. dec.] - paa Frands Hansens liden Søn 3 uger gammel

1729
Festo Pur Mar [2. februar] Kastet jord paa Jens Nielsens liden Datter 29 uger gammel
Dom Quasimodogeniti: [24. april] Kastet jord paa Ole Tingerops Liden Datter
- 5 p. Trinit [17. juli] Kastet jord paa Hans Beks mindste Datter
- 8 p. Tr [7. august] Kastet jord paa Anne Jens Rasmussens nu gi fattige Fader
- 11 p. Tr [28. august] begravet Lars Hansen 28 aar gi til den 24 de
- 23 - - [20. november] Kastet jord paa Ole Tingerops barn

1730
Dom Oculi [12. marts] Kastet jord paa Jens Nielsens Barn som blev hiemme Døbt Dom Reminisciere
[12. marts] item paa Maren Jensdatters dødfødde barn NB uægte Barn i sin barns nøød have udlagt Lars Hansen tienendes Niels Becks . NB hånd blev Dragon D 20. February 1730
Dom Lætare [19. marts] Kastet Jord paa Jens Pedersens Kone
Dom Judica [26. marts] Kastet Jord paa unge Peder Hansens Barn
Dom 21. p. Trinit [29. okt.] Kastet Jord paa Jacob Andersens mindste Barn 1 uge

1731
Feb. 3 Begravet Ole Lik 57 aar gi. Klokker 24 s
Aprilis 6 GI. Peder Hansen Kirkeværgen 67 aar gl
Dom Exaudi [17. juni] Kastet jord på Hans Mortensens mindste barn

1732
Dom. Reminiscere [9.marts] Kastet Jord paa Lars Hinds Barn
Oculi [16. marts] - paa Jens Birch
Dom Exaudi [6. juli] - paa Peder Hansens mindste Barn K 920
Dom 11 p. Tr. [24. august] Kastet jord paa to uægte Børn Moderen var Karens Peders Dotter som blev public absolveret Dom 6. p Tr. 1732 [20. juli]
Dom 22 p. Tr. [9. nov.] Kastet Jord paa Oluf Klokkers

1733
Dom 3. p. Tr. [21. juni] Anna Jens Dotter 73 aar
Dom. 3. Adv. [3. dec.] Kastet jord paa Hans Jacobs mindste Dotter

1734
Jan 10 Begravet Frands Hansen 39 aar gl. Klok. 24 sk
- Ane Mogens Larsen 17 aar gl. Klok. 24 sk
Festo Purif Mariæ. [2. feb.] Kastet jord paa Henning Rasmussens Kone
27. Maj Begravet Dorthe gl. Niels Jensens Kl. 24 sk
Dom. 16. p. Tr. [10. okt.] Kastet jord paa Peder Hans Holms Søn
17.- - [17. okt.] - paa Oluf Tingerops Dotter Anne
- 21.- - [14. nov.] - paa Christen Pedersens mindste Søn
17. Nov. Ingeborg Hendrichsdotter 50 aar gl. Klokker 24 sk

1735
d. 16. Marty Kastet jord paa Jacob Andersens Kone
Festo Ase. Christi [19. maj] Kastet Jord paa Manden Jacob Anders
Dom 6. p. Tr [17. juli] Kastet jord paa Lars Hind
- 15 - - [18. sept.] Kastet jord paa Inger Lars Hinds.
- 24 - - [20. nov.] Kastet jord paa Peder Hansens Dødfødte Barn

1736
Dom Quasimod. [6. april] Kastet jord paa Hans Jacobsens mindste Dreng
Dom Trinitatis [27. maj] - paa Jens Jensens mindste Søn
24. p. Trinit. [11. nov.] Kastet jord paa Jens Huggers
1. Adv [2. december] - paa Anne Friderichs
[2. december] - paa Jens Hemmingsens mindste Barn
3. - [16. december] - - Hans Nielsens mindste Barn

1737
F. Epiphan. [6. januar] Kastet jord paa Rasmus Nielsen
Dom. 1. p. Epiph. [13. januar] - paa Hans Nielsens Kone
Dom. 3. - [27. januar] - paa Jørgen Hendrichsens Barn
Dom. 4. Epiph. [3. februar] Kastet jord paa Else Mortensdotter
- 5. - [10. februar] - paa Hans Juchum Bruuns mindste Søn
Dom. Septuag.  [17. februar] - paa Karen Møllers
Dom. Palm. [14. april] - paa Peder Hansens mindste Barn
- [14. april] item Jørgen Hendrichsens Kone
F. 3. Pascatos [23. april] Kastet jord paa Oluf Nielsen
[23. april] item på Oluf Nielsens Datter Maren
Dom. Misericordiæ [5. maj] - Ane Peder Hansens 62 aar gl.
Dom. Jubilate [12. maj] - Oluf Nielsens Barn
Fer. 3. Pentec [11. juni] Kastet Jord paa Anna Jørgen Nielsens Barn
Dom. 4. p. Tr. [14. juli] Kastet Jord paa Jens Nielsen som blev trolovet til Anna Christensdotter Festo Veridium 1737 uden at faa Bryllup
- 8. [11. august] Kastet Jord paa gamle Hans Pedersen
Festo Michaelis [29. sep.] Kastet Jord paa Anders Hansens Barn
Dom. 1 Adv. [1. dec.] Kastet Jord paa Ole Pedersens Barn

1738
Januar 8. Begravet Jacob Hansen 67 aar gi. Klokker 24 sk
Dom Sexag. [9. februar] Kastet Jord på Jacob Jacobsens og Jens Jensens Dødfødde Børn
Marty 5. Begravet Svend Svendsen 72 aar gl. Klokker 24 sk
D. 12. p. Trinit. [24. august] Kastet jord paa Hans Jacobsens mindste Barn Anthonius
D. 2. Adv.  [7. december] Kastet Jord paa Povel Nielsens liden Dotter Karen 3 uger gi.
- 4. [21. december] Kastet Jord paa Christen Hans Dotter Karen 3 uger gammel

1739
Dom 1. p. Epiph. [11. januar] Kastet Jord paa Jens Jensen og Ane Christens Dotters Søn Niels 7 aar gammel
Dom Festo Purific. Mariæ
[2. februar] Kastet Jord paa Christen Powelsens Kone Karen Frandsdotter. gammel 68 Aar
Dom 8 p.Tr. [19. juli] Kastet jord paa Jacob Jacobsens og Anne Sørensdatters Dødfødde Barn
Dom 2. Adv. [6. december] Kastet Jord paa Jørgen Larsen

1740
D. Jubilate [8. maj] Kastet Jord paa Jens Hemmingsens og Hustrus Barn Friderick
May 20. Begravet Gidsel Rasmusdotter. 67 aar gi. Klokker 24 sk
July 27. Begravet Christen Kores Hustru Dorthe Jensdotter 25 aar gammel
Dom. 7. p. Tr. [31. juli] Kastet Jord paa Jacob Jacobsens og Anne Sørensdotters Dotter Cidse som døde strax efter dend var Hiemmedøbt.
Dom. 18. p. Tr. [16. okt.] Kastet Jord paa Ellen Kols, efter hendes egne ord 98 Aar gl.

1741
F. 2. Pentec. [22. maj] Kastet Jord paa Rasmus Jacobsens Søn, Jacob 3 uger gammel
July 28. Kastet Jord paa Carl Rasmussen. 60 aar gi.
Dom. 17. p. Tr.  [24. sept.] Kastet jord paa Jens Nielsens og Hustrues Dotter Kirsten. 2. aar gi
Dom. 4. Nov. Kastet Jord paa Christen Povelsen og paa Lars Kores Søn, som døde strax efter Føddelsen

1742
Dom. Septicag. [21. januar] Kastet Jord paa Christen Jacobsens og Hustrues Barn item død strax efter Føddelsen
F. Ann. Mariæ [?] Kastet jord Christen Kores og Hustrus Datter som døde tredie dag efter Daaben
Fest.Visitati Mariæ [7. juli] Kastet jord paa Kirsten Peders Daatters Barn; Betalt for jorden fordi hun var fremmed
7. p.Tr. [8. juli] Kast. jord paa Frands Hansen

1743
Dom. 1. p. Epiph. [13. januar] Kast. jord paa Jacob Zachariesen, GI. 50.
[13. januar] Ligeledes paa Christen Drejersmindste Daatter gi. 3 uger og 3 dage
23. April Kast. jord paa Conrad Nicolaisens mindste Pige Barn GI.
Dom. Rogate [19. maj] Jordet i Varpeløv Hans Brydkers H:

1744
Tr.tat. Kastet jord paa Jacob Jacobsens Dødfødde Barn Dom.....p. Epiph [6. januar]

1745
Anno Kastet jord paa Lars Kaares dødfødte Barn Dom. Invocavit [7. marts]
Dom. Oculi [21. marts] Ligeledes paa Ivar Nielsens Barn
Dom. Lætare [28. marts] Ligeledes paa Povel Nielsens Søn 11 aar Gammel
Dom. 19. p. Trinit [24. okt.] Jordet Anders Justesen og Jacob Jacobsens dødfødte Barn
Dom. 2. Adventur [5. dec.] Kast. jord paa Christen Pedersen
Dom. 3. Adventur [12. dec.] Kast. jord paa Jens Jensen

1746
Dom: 2 p. Epiph.  [6. marts] Kast. jord paa GI. Hemmings H. gl. 64 aar
D. 2 Marty Kast. jord paa Jens Hemmingsen Søn gl: 19 aar
- 27 April Kast. jord paa Peder Hansen
Dom. Jubilate d. 1. May paa Sammes Hustrue
Dom. 10. p. Trinit. [14. aug.] jordet Lars Jørgensens Søn Jørgen
Dom. 12. p. Trinit. [28. aug.] jordet Hemming Rasmussen gl: 82

1747
Dom: Vocem Jucundit: [7. maj] jordet Rasmus Jacobsens mindste Daatter [navnlig] Zidsel
Dom. 1. p. Trinit:  [4. juni] jordet Christen Pedersens barn: Karen
Fest. Mich:  [29. sep.] jordet Jens Hemmingsens Daatter Anna
Dom. 20. p. Trinit: [15. okt.] jordet Lars Jordhøys Søn, Peder

1748
Almindelig Bede Dag [10. maj] Jordet Christen Jacobsens H:.

1749
Dom: Jubilate [27. april] jordet Powl Nielsens H.
Dom: 16 p. Trinit:  [21. sep.] jordet Jens Hemmingsens Hustru
Dom: 19 Trinit [12. okt.] jordet Niels Hansen

1750
Dom. Lætare [8. marts] jordet Frantz Spinders
Dom. 21. p. Trin. [18. okt.] jordet Peder Fiskers Datter Anna
Dom. 22. p. Trin. [25. okt.] jordet skolemesteren
Dom. 12. p. Trin.? [16. aug] jordet Lars Madsen Jordhøys Moder
Festi. Anni: Sanct. ? jordet Peder Fiskers yngste Barn
Dom: 24. p. Trin  [8. nov.] jordet Peder Fiskers Datter Cidsel
Dom: Misericord. [12. april] jordet Jens Spinders Datter Else

1751
Dom: 5 pt. Trinit. [11. juli] jordet Mads Olsens Hustrue

1752
Dom: 2 p Epiph: [16. januar] jordet Hans Jacobsens Mindste Barn
Dom: Oculi  [5. marts] jordett Peder Holm
Dom: 11. p. Trinit. [13. aug.] jordett Hans Hansens Hustrue
D. 11. Dec. jordet Ole Olsen
D. 4. Octobr jordet Iwer Nielsen
Dom: 20 p. Trinit [15. okt.] jordet Ole Pedersen, og Johanne Larsd. Stif Søn navnl: Peder gi. 20 aar

1753
Dom 2 p. Epiphan  [14. jan.] jordet Sal. Ole Olsens ældste Datter
Fest Eucharistt. [??] jordet 2de børn
D. 8de Marty jordet Hans Nielsens Hustrue og Mads Olsens mindste Barn
Dom. Reminisiere [18. marts] jordet Henrich Holms mindste barn
D. 19de February kasted jord paa Skoleholderens Monsieur Clevins Søn som nogle Dage før dets død var bleven Jemme døbt, og i Daaben kaldet Christian Martin Ludwig
Dom: 5 p. Pasc. [27. maj] jordet Simon Jensens nyfødte Barn

1754
Dom: Sexag.  [17. feb.] kasted jord p. Hans Hansen Hustrue
Dom: 17 p. Trinit.  [6. okt.] kasted jord paa Rasmus Rasmussens Daatter Som Døde d. 9 Octbr. i sin alders 5th Aar af Hoste
Dom: 22. p. Trinit  [10. nov.] kastet Jord paa Hans Jensens Datter Bodil 4 uger gl.
Dom: 23 p. Trinit: [17. nov.] Kasted Jord paa Esben Mortensens Daater Cidse 1½ aar gl.
Dom: 2da Adv. [8. dec.] Kasted Jord paa Monsieur Clevins Daatter Dorthe Marthine 3/4 aar gammel

1755
Dom: 15 a Trinit: [7. sep.] jordet Andreas Jørgensen Huusmand i Warpeløw

1756
Festo Annure: Mariæ  [25. marts?] Jordet Ole Hansens Søn i Warpeløw navnl: Jens gl. 1 1/4 Aar
Dom: Lætare. [28. marts] Jordet Rasmus Rasmussens Søn Peder gi. 28 uger
[28. marts] Jordet Hans Nielsens Søn Niels gl: 44 uger
[28. marts] Jordet Morten Jensens Datter Anna gl. 8½ Aar
D. 31 Martu jordet Christian Jacobsens Hustrue henved 36 Aar gl
Dom. Palmar: [11. april] jordet Esben Mortensens Søn navnl. Morten gl. 28 uger
Festo Paruscie [??] jordet Jens Persens Daatter Giertrud gl. 5 Aar
Fer: 3 Pasch. [20. april] jordet Henrich Holms Søn i Warpeløw navnl: Peder gl. 2 Aar
Dom Cantate [16. maj] jordet Hans Jensens Søn i Warpeløw Lars gl. 6 Aar
Festo Visit: Mariæ [2. juli] jordet Christian Jacobsens Datter Karen gl. 8 Aar
Dom. 7. p. Trinit: [1. aug.] jordet Hans Jacpobsens Søn Hans gl. 3/4 Aar
Dom: 22 p. Trinit. [14. nov.] jordet Hans Andersens Hustrue gl. 47 Aar.

1757
Dom: Judicia [27. marts] Jordet Ole Tingerup
Dom: Quasim [17. april] Rasmus Rasmussens Dødfødde Søn
Dom: Miserie [24. april] Morten Jensens Hustrue
Dom 8 p. Trinit [31. juli] Esben Mortensens første Pigebarn
Dom 1 adv: [27. nov.] afg: Anders Justesens Hustrue

1758
Dom: Esto Mihi [5. feb.] Jordet Margrethe Holms gl. 68 Aar
Dom: Judica [12. marts] Hans Jensens liden Søn
Dom: Miserie: [9. april] Christen Drejers Hustru
Festo Johannes [24. juni] Hans Nielsens Hustru

1759
Dom: Sexages: [18. feb.] Jordet Karen Svends gl: 60 Aar
- Rasmus Rasmussens liden Søn
Dom: 16 p. Trinit:  [30. sep.] Jacob Jacobsens Hustrue
Dom 18 p. Trinit: [14. okt.] Peer Larsens Hustrue gl: 64 Aar
Festo Ann. Sanct: jordet Mads Jensens nyføde Pigebarn

1760
Dom: Lætare. [16. marts] jordet Ole Rasmussens Søn gi. 21 Aar
Dom: Judica. [23. marts] - Oluf Tingerups Hustrue gl: 72 Aar
Dom: Quasim: [13. april] - Skoleholderens liden Søn
Dom: Miseri [20. april] - Esben Mortensens liden Datter
- [20. april] - Hans Moses liden Dreng 6 Aar
Dom D. 11 Juni - Ole Knudsens Kone-Moder
Dom: 6 p Trin: [13. juli] - Rasmus Rasmussens liden Søn
Dom: 24 p Trinit. [16. nov.] - Poul Nielsens Hustru

1761
Fest: Nov. Ann. [1. januar] jordet Rasmus Hansens liden Søn
Dom. 7 p Trin [5. juli] jordet  Sergiano [eller Sergiant?] Bruun
Dom 25 p Trinit [8. nov.] jordet Mads Olsens Moder

1762
Fest Nov. An. [1. januar] - Hans Andersen Liden Datter som var Dødfød
Dom: 4 Epiph [31. januar] - Jens Hansens Hustrue
Dom: 15 p Trinit [19. sep.] - Hans Moses liden Datter
Dom: 16 p. Trinit: [26. sep.] - Mads Jensens Liden Søn
Dom: 24 p Trinit [21. nov.] - Rasmus Skræders Datter Sitze

1763
Dom: Invoc: [20. februar] - Hans Skiøttes Søn
- [20. februar] - Jens Hansens Liden Søn
Dom: 12 p Trint [21. aug.] - Hans Skiøttes Liden datter
Dom: 15 p. Trint [11. sep.] - Jacob Hansens liden Søn
Dom 19 p. Trinit [9. okt.] - Pouls Liden nyefødde Datter i præstegaard

1764
Dom 5 p Epiph [12. februar] - Jens Hansens Liden pige
Dom: Sexag. [26. februar] - Rasmus Nielsens Hustrue
Ligeledes [26. februar] - Rasmus Kielsens Liden datter
Dom: Laet: [1. april] - Rasmus Skræders Hustru
Dom: Judic: [8. april] - Simon Jensens Stedsøn Hans
Dom: Miser [6. maj] - GI. thomes
Dom: 3 p. Trinit [8. juli] jordet et uægte Pigebarn. Moderen til dette er en Pige ved navn Inger Mariæ som sidst var i tjeneste hos Jens Hansen i Strøbye
Dom: 5 p. Trint: [22. juli] Jacob Hansens Liden Datter Karen

1765
Dom: Miser: [21. april] Poul i annexgaarden
Dom: Cant. [5. maj] Christian Skræders Hustrue og Rasmus Nielsens Dødfød Søn
Fer: Pent: [27. maj?] Hendrick Holms Liden Søn og Detlev Hansens Liden Datter
Dom: 1 p. Trinit: [9. juni] Mads Olsens Liden Søn
Dom 5 p Trinit: [7. juli] Christen Jydes Liden Søn

1766
Dom Laet: jordet Hans Andersens Dødfød S.
Fest Trinit Rasmus Skræders liden Søn
Dom: 4 p Trinit Christen Jydes Søn Christen
Dom: 1. Adv: Espen Mortensens Liden Datter som var dødfød

1767
Dom. 1 p. Epiph Jørgen Hansens liden Datter
Dom. Inv Hans Olsen
Dom: Rem: Svend Poulsen
Dom: Læt.: Jens Hemmigsens Hustrue
Dom: Jud: - Jens Hemmigsen
Dom Cant Mads Jensens Søn Hans
Dom: 2 p: Trint: Christen Drejers
Dom: 10 p. Trinit Espen Mortensens Liden Datter
Dom: 17 p. Trinit. Hans Møllers Datter
Dom: 21 p. Trinit Ole Jensens Liden Søn

1768
Fest: Nov: Ann. Johan Clausens Dødfødde Søn
Dom: 3 p Epiph: Jørgen Hansens Liden Søn Peder
Dom: Jud: Jacob Hansens Liden Steds Søn

1769
- Jordet Jørgen Hansens Liden Datter
Dom: Palm Mads Olsen
- Ligeledes Ole Møllers Søn Jens
- Ligeledes Rasmus Kielsens Datter Anne

1770
Dom: Sexag: Jordet Jens Hansens Søn Hans 21 Aar
- Ligeledes Jahan Clausens Liden Datter ½ aar
Dom Jubil: Jørgen Hansens Liden Datter
Dom 19. p. Trinit: Oluf Jensens Datter 6 aar
Dom 3. Adv Espen Mortensen Datter ½ aar

1771
Dom Cant Simon Jensens Kones Moder 86 aar
Fer 2 Pent Christian Skræders Liden Datter 8 Dage
  Ligeledes Lars Hemmingsen 53 aar
Dom. 12 p. Trinit Mads Jensens Liden Søn 2 aar

1772
Fer 1 Pasc Ole Jensens Dødføde Datter
Dom 9. p Trt. Peder Hansens Hustrue
Fest: omn. sankt. en Liden pige Hos Rasmus Bødkers
Dom 1 Adv. Peder Hansens Liden Datter
  Ligeledes en Liden Pige hos Jacob Rasmussen

1773
Dom ...Adv. Jørgen Hansens Liden Søn 15 uger
Dom. Pasc Jens Hansens 2de smaae Drenge
  i lige maade en Liden pige Hos Rasmus Bødker
Dom . Miseri. en Liden pige Hos Rasmus Skræder
Fer 2 Pent. en Liden pige Hos Rasmus Skræder
Dom 3 p. Trt. en Liden K.H. Opf. Hos Rasmus Bødker
Dom 1 Adv. Jacob Rasmussens Liden Søn
Fest Christi en K. Opf. Hos Christen Jyde
  i lige maade en K. P. Hos Jørgen Smed

1774
Dom 3 p. Epiph en K.: H.: Hos Jørgen Smed
Dom. Judica en K: D: Hos Christian Skræder
Festo Trt en K: D: Hos Lars Jørgensen
  Ligeledes en K. D: hos Rasmus Skræder
Dom 2. Adv. Jordet Jørgen Hansens Liden Søn

1775
Dom. Palm. Jordet Hans Olsens Liden Søn
  Jordet en Kiben H: [københavnsk] Dreng Hos Jacob Hansen
  i lige maade en Kioben H. [københavnsk] Pige Hos Lars Jørgensen
Fest 2. D 26. Dec Peder Hansens 2de udøbte Sønner

1776
D. 28 Feb: Simon Jensens Hustrue, 60 Aar gl:
D. 29 Marti Johannes Larsens Hustru 72 Aar
Dom 2. p. Trt Niels, Hans Olsens liden Søn 3 uger gl:
D. 16 Juni
Feria 2de Pentacostes D. 27 Maii et Kiobenhavnsk barn hos Jacob Hansen Anders Olufsen 3/4 Aar gl.

1776
D:21. Aug: Dorthe Olufsd: Hans Mogensens H: 28 aargl. it. Hendes dødfødte Søn
D: 4. Oct: Ole Knudsens Hustru, 70 Aar
. . . Mette, Niels Peitersens Datter. 7 Aar gl
D: 20 Nov: Hans Møller, Gaardmand, 50 Aar