Varpelev kirke logo

hjem

1723-1776 Fødte Viede Døde 1856-1891 Fødte Viede Døde
1775-1814 Fødte Viede Døde   1892-1913 Fødte Viede Døde
1814-1855 Fødte Viede Døde 1914-1969 Fødte Viede Døde

Varpelev kirkebog 1723-1776 Fødte

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Datoerne i kantede parenteser har jeg fundet frem til i Bauers kalender
eller kalenderprogrammet DAGE.

OBS: Man kan også læse de introducerede mv. her.

1723

Festo Visitas Mar. [2. juli]
Døbt unge Peder Hansens Datter kaldet Ane, baaret af hendes Moder. Fadderne: Jens Larsen, Svend Svendsen, Jacob Skræder, Rasmus Nielsen, Jens Hemmingsen, Hans Pedersen.

Dom. 20.p. Tr.  [10. oktober]
Ole Tingerops Søn kaldet Ole, baaret af Svends Datter. Fadderne: Jens Larsen, Jacob Skræder, Niels Hansen, Karen Olufsdatter.

1724

Dom. 1.p. Ep. [9. januar]
Jacob Andersens Søn kaldet Nicolaj, baaret af Møller Konen. Fadderne: Peder Svendsen, Carl Rasmussen, Anders Andersen, Marie Jens Larsens. Gamle Per Hansens Kone.

Dom. 2.p. Pascha. [30. april]
Jens Hemmingsens Søn kaldet Poul, baaret af Ole Tingerops Kone. Fadderne: Carl og Hemming i Warpeløw. Peder Jensen i Holtug, Marie Jens Larsens, Svens Datter.

Festo Visit Mar. [2. juli]
Erich Hansens Datter kaldet Ane, baaret af Konens Syster i Roby. Fadderne: Jens Larsen, Jacob Skræder, Kores Kone, Svends Datter.

Dom. 9.p. Trin. [13. august]
Anders Andersens Søn kaldet Erich, baaret af Møller Konen. Faddene: Peder Skolemester, Jens Nielsen, Carl Rasmussen, Hans Jacobsens Søn i Strøby.

1725

Festo Ann. Mar. [25. marts]
Hans Madsens Søn kaldet Christian, baaret af en Kone fra Klippinge. Fadderne: Carl Rasmussen, Povel Iwersen, Marie Hans Larsens, Christen Povelsens Kone.

Fer. 3. Pasch. [3. april]
Rasmus Olsens Datter kaldet Kirsten, baaret af Mandens Moder fra Helsted. Fadderne: Gamle Peder Hansens Kone, unge Peder Hansens Kone, Carl Rasmussens Kone, Rasmus Nielsen og Ole Tingerup.

Dom. Misseri.  [15. april]
Jens Nielsens Søn kaldet Niels, baaret af en Kone fra Roby. Fadderne: Anders Justesen, Carl Rasmussen, Anders Andersen, Jacob Andersen, Jacob Skræders Kone.

Feria 3. Pentec. [22. maj]
Peder Svendsens Datter kaldet Maren, baaret af Møller Konen. Fadderne: Jens Hugger, Jens Møller, Jacob Skræders Søn Christen, Povel Bruns Kone, Ole Tingerops Kone.

Dom 1 p. Trin. [3. juni]
Døbt Jacob Andersens Søn kaldet Niels, baaret af Møller Konen. Fadderne: Jens Larsen, Jens Hugger, Jens Møller, Rasmus Andersens Kone i Strøbye, Carl Rasmussens Kone.

Dom. 20.p. T. [14. oktober]
Peder Hansens Datter kaldet Birte, baaret af Deignens Kone. Fadderne: Svend Svendsen, Rasmus Nielsen, Niels Hansen, Hans Pedersen, Frands Hansen.

Dom. 21.p. T [21. oktober]
Ole Tingerops Søn kaldet Lars, baaret af Jens Hemmingsens Kone. Fadderne: Hemming Rasmussen, unge Per Hansen, Ole Lik ?, Rasmus Nielsen, Marie Jens Larsens.

Dom. 23.p. T. [4. november]
Rasmus Nielsens Søn kaldet Lars, baaret af Margrete Niels Kielsens. Fadderne: Jens Larsen, unge Peder Hansen, Jens Hemmingsen, Ole Tingerop, Christen Andersens Kone i Strøby.

Dom. 25.p. T. [18. november]
Anders Andersens Datter kaldet Maren, baaret af Møller Konen. Fadderne: Peder Skolemester, Jacob Andersen, Powel Nielsen, Jens Møllere, gamle Peder Hansens Kone.

1726

Dom. Oculi. [24. marts]
Niels Hansens Søn kaldet Lars, baaret af Johanne Niels Knudsens ?. Fadderne: Jens Larsen, Jacob Skræder, Rasmus Nielsen, Karen OlufsDatter, Svends Datter.

Fer. 3. Pasch. [23. april]
Døbt Jacob Andersens Datter kaldet Bool Marie, baaret af min Kone. Fadderne: Jens Larsen, Carl Rasmussen, Anders Andersen, Møllerens Kone, Jens Nielsens Kone.

Dom. 17.p. T. [13. oktober]
Døbt Christen Christensens Søn kaldet Lars, baaret af Jacob Hansens datter i Warpeløf. Fadderne: Ole Pogsten, Niels Anders., Jacob Hansens Søn, Hemmings Datter, Carls ? Hustrue.

1727

Dom. 1 p. Epiph. [12. januar]
Døbt Peder Svendsens Datter kaldet Bodil, baaret af Christen Povelsens Kone. Fadderne: GI. Peder Hansen, Jacob Hansens Kone, Ole Tingerops Kone, Jens Nielsens Kone. Alle i Warpeløf.

Dom. 20.p. T. [26. oktober]
Døbt Morten Nielsens Søn kaldet Mickel, baaret af Mandens Syster i Helsted. Fadderne: Hans Jacobsen, Svends Kone, Jacob Skræders Datter, Frands Hansens Kone.

Dom. 23.p. T. [16. november]
Døbt Frands Hansens Søn, kaldet Hans, baaret af Hans Persens Kone. Fadderne: Unge Per Hansen. Rasmus Nielsen, Jens Nielsen, Svend Svendsen, Niels Andersen.

1728

Feb. 25.
Døbt unge Peder Hansens Datter kaldet Karen, baaret af Maren Mickelsdatter tienendes Præsten. Fadderne: Frands Hansen, Lars Hansen, Carl Rasmussen, Jens Hemmingsen, Rasmus Nielsens Kone.

Dom. Oculi. [28. februar]
Døbt Jacob Andersens Datter kaldet Dorthe, baaret af Anders Møllers Kone. Fadderne: Carl Rasmussen, Jens Christensen, unge Niels Hansen i Strøbye. GI. Peder Hansen, Anders Møllers Datter.

Dom. 18.p. T. [26. september]
Døbt Janus Nielsens Datter kaldet Maren, baaret af Boel Niels Dinesen. Faddere: Carl Rasmussens Kone, Møllerens Datter, Jens Dreier.

Dom. 20.p. T. [10. oktober]
Anders Andersens Datter døbt kaldet Kirsten, baaret af Oluf Liks Datter. Faddere: Frands Hansen, Jørgen Nielsen, Jens Nielsen, Jens Dreier, Jacob Andersens Kone.

Dom. 26. p.T. [21. november]
Døbt Frands Hansens Søn kaldet Hans, baaret af hans Konnes Syster fra Helsted. Fadderne: Rasmus Nielsen, Carl Rasmussen, unge Peder Hansen, Ole Benhs Datter.

1729

Dom. Quinquag. [27. marts]
Døbt Hans Mortensens Søn, kaldet Oluf, baaret af Mandens Broder Kone Sidse i Tostrup. Fadderne: Jacob Skræder, Carl Rasmussen, Frands Hansen, Svends Kone.

21. p. Trin. [6. november]
Døbt Anders Rasmussens Datter kaldet Karen, baaret af Anders Friises Datter i Helsted. Fadderne: Carl Rasmussen, Jacob Skræder, unge Peder Hansen, Povel Nielsen, Svend Svendsens Kone.

Dom. 2. Adv. [4. december]
Døbt Frands Hansens Datter kaldet Ellen, baaret af Hans Persens Kone. Fadderne: Unge Peder Hansen, Oluf Tingerop, Christen Mortensen, Jørgen Nielsen, Morten Jacobsens Kone.

1730

Dom. 1 p. Epiph. [9. januar]
Døbt Hans Jacobsens Søn kaldet Rasmus, baaret af Degne Konen. Fadderne: Hans Jochum Bruun, Jacob Skræder, Hans Persen, unge Per Hansen, gl. Peder Hansen, Povel Nielsen.

Dom. Invocacit. [26. februar]
Døbt unge Per Hansens Søn kaldet Lars, baaret af Degnens Kone. Fadderne: Hans Peersen, Carl Rasmussen, gi. Per Hansen, Anders Rasmussen, Jacob Skræders Kone.

Dom. Reminiscere. [5. marts]
Hiemmedøbt Jens Huggers Datter kaldet Maren. Barnets Daab blev confirmeret Søndagen efter. Baaret af Karen Møllers. Fadderne: Jacob Andersen, Niels Dinesen, Jacob Skræder, Rasmus Andersen.

Dom. 15. post Trinit. [17. september]
Hiemmedøbt Jacob Andersens Søn kaldet Niels. Hans Daab blev confirmeret die 16. p. T., baaret af Karen Møllers. Fadderne: Rasmus Carlsen, Svends Søn Anders. Begge Dorthe Ands ? Sønner, Povel og Hans. Jacob Skræders Kone.

Dom 1. Adv. [3. december]
Døbt Ole Larsens Søn kaldet Jørgen. Baaret af Niels Gregersens Kone i Smerup. Faddere: Jacob Skræder, Carl Jensen, unge Per Hansens Dorthe, Niels Svens ?, Maren Olufsdatter.

Festo Stephani. [26. december]
Døbt Ole Nielsens Datter kaldet Inger. Baaret af Degne Konen. Fadderne: Jens Huggers Hustru, Præsten, Hans Jacobsen, Jacob Hansen og Peder Jensen, begge af Strøby.

1731

Festo Ep. [6. januar]
Døbt Ole Tingerops Søn kaldet Lars, baaret af Ingeborg Liks. Fadderne: Unge Peder Hansen, Rasmus Nielsen, Oluf Liks Datter, Jens Hemmingsen.

Festo Gr. Actionis. [11. februar]
Døbt Lars Hinds Søn kaldet Peder, baaret af Jens Huggers Kone. Fadderne: Jacob Skræder, Hans Mortensen, Maren Olufsdatter og Svend Svendsens Datter.

Dom. Misericordiæ. [8. april]
Døbt Niels Andersens Børn. Sønnen blev kaldt Anders. Datteren blev kaldt Kirsten. Baaren af Anne Olufs Madsens og Anna Jensdatter. Fadderne: Anders Rasmussen, Oluf Peersen, Hans Hansen, Rasmus Kielsens Kone og Jacob Skræders Kone.

Dom. Rogate.  [29. april]
Døbt Hans Mortensens Søn kaldet Lars, baaret af Mandens Broder Kone. Fadderne: Jacob Hansen, Rasmus Nielsen, Frands Hansen, Maren Olufsdatter, Svend Svendsens Kone.

Dom. 3.p. Trinit. [10. juni]
Døbt et uægte Barn kaldet Karen. Moderen er Karen Olufsdatter. Hun stod Skrifte Dom Rogate. ved Daaben blev udlagt til Barne fader Lars Hansen tienendis Oluf Nielsen i Warpeløf, hvilken stod skrifte Dom Exaudi.

Dom. 16.p. Tr. [9. september]
Døbt Jørgen Nielsens Søn kaldet Niels, baaret af Hans Persens Kone. Fadderne: Povel Nielsen, Hans Nielsen, unge Per Hansens Kone, Frands Hansen, Anders Rasmussen.

Dom. 20.p. Tr.  [7. oktober]
Døbt Hans Jochums Søn kaldet Jacob, baaret af Hr. Amtsforvalters Syster. Fadderne: Jacob Skræder, Svend Svendsen, Jens Hugger, Hans Jacobsen, Jacob Andersens Kone.

Dom. 21 .p. Trin.  [14. oktober]
Døbt Jens Huggers Søn, kaldet Niels, baaret af en Kone fra Roby. Fadderne: Carl Rasmussen, Jens Svendsens Hustrue, Hans Jochum Bruun. Rasmus Kielsen, Niels Dinesen.

Dom. 26.p. Tr.  [18. november]
Døbt Jens Svendsens Datter kaldet Birte, baaret af Degne Konen. Fadderne: Jacob Skræder, Oluf Nielsen, Anders Rasmussen, Rasmus Carlsen, Jacob Hansens Kone i Strøbye.

1732

Dom 3.p. Epiphan.  [6. januar]
Døbt Hans Jacobsens Søn, kaldet Peder, baaret af en Kone fra Lille Tomby. Fadderne: Jacob Skræder, Hans Jensen, Christen Pedersen, Rasmus Carlsen, Marie Jens Nielsens, alle af Warpeløf.

Fe. 2. Pascat. [14. april]
Døbt Anders Rasmussens datter kaldet Ane, båret af Frands Hansens Kone. Fadderne: Carl Rasmussen, unge Per Hansen, Povel Nielsen, Jacob Andersen, Jens Jensens Kone.

Dom. Miseri. [27. april]
Døbt Peder Hansens Datter kaldet Karen, baaret af min Kone. Fadderne: Frands Hansen, Hans Pedersen, Jens Hemmingsen, Hans Jochum Bruun, Rasmus Carlsen.

Dom. Cantate. [11. maj]
Døbt Lars Hansens Søn kaldet Jens, baaret af Claus Holms ?. Fadderne: Peder Hansen, Hans Pedersens Kone, Karen Møllers Else ?, Peder Dinesen, Lars Hinds Kone.

Dom. 7.p. Tr.  [27. juli]
Døbt Jacob Andersens Søn kaldet Eske, baaret af Hans Jcobsens Kone. Fadderne: Carl Rasmussen, Christen Persen, Povel Nielsen, Hans Nielsen, Olufs Niels, Christen Povelsen.

Dom. 22.p. Tr.  [9. november]
Døbt Frands Hansens Søn kaldet Peder, baaret af Karen Per Hansens. Fadderne: Carl Rasmussen, Jens Hemmingsen, hans persen, Oluf Persen, Ingeborg Beks.

1733

Fes. 2. Paschato.  [6. april]
Døbt Oluf Nielsens Søn, kaldet Anders, baaret af Karen Møllers datter. Fadderne: Jens Nielsen, Christen Povelsen, Rasmus Carlsen, Hans Nielsen, Hans Andersens Kone.

Dom. 6.p. Tr.  [12. juli]
Døbt Oluf Tingerops Datter kaldet Karen, baaret af Ingeborg Larsdatter. Fadderne: Jens Hemmingsen, Frands Hansen, Jørgine Nielsen, Sidse Jacob Skræders, Ingeborg Beks.

D. 24. p. Tr.  [15. november]
Døbt Jens Jensens Søn kaldet Jens, baaret af Frands Hansens Kone. Fadderne: Jens Hugger, Oluf Persen, Peder Hansen, Carl Rasmussen, Lars Hinds Kone.

D. 24. p. Tr.  [15. november]
Døbt Jørgen Nielsens Datter, kaldet Karen, baaret af Per Mortensens Hustrue i Tostrup. Fadderne: Peder Niels., Jens Niels., Hans Niels., Oluf Tingerup, Dorthe Svendsdatter.

Dom. 25.p. Tr. [22. november]
Døbt Hans Jacobsens Datter kaldet Cathrine Margrethe, baaret af Hans Jochums Kone som er Hans Jacobsens Syster. Fadderne: Jacob Skræder, Peder Hansens Kone, Hans Nielsen, Jacob Andersen, Christen Pedersens Kone, Christen Povelsen.

1734

Dom. Cantate.  [23. maj]
Døbt Christen Pedersens Søn kaldet Jens, baaret af Anne Sørensdatter. Fadderne: Hans Jensen, Carl Rasmussen, Hans Jacobsen, Jacob Skræders Kone, Lars Hinds Kone.

Fes. 2. Pent.  [14. juni]
Døbt Povel Nielsens Søn, kaldet Kield, baaret af unge Niels Hansens Kone i Strøbye. Fadderne: Svend Svends., Christen Povelsen, Carl Rasmussen, Peder Hansen, Hans Nielsens Kone i Strøbye.

Dom 2.p. Tr.  [4. juli]
Døbt Hans Jachums Datter kaldet Else Cathrine, baaret af Anne Sørensdatter. Fadderne: Peder Hansen, Christen Pedersen, Rasmus Carlsen, Jacob Jacobsen, Carl Rasmussens Kone.

Dom 17.p. Tr. [17. oktober]
Døbt Jens Huggers Søn kaldet Christen, baaret af Christen Pedersens Hustrue. Fadderne: Peder Hansen Holm, Jens Jensens Kone, Rasmus Nielsens Kone, Niels Dinesens Kvinde.

1735

D. 10.Marty. [10. marts]
Hiemmedøbt Jacob Andersens Søn i mit eget Huus. Hand blev kaldet Erich, Ingeborg Hans Beks bragte Barnet frem og her holdet det til Daaben. Confirmeret d. 16. ditto. Baaret af min Kone. Fadderne: Hans Smed i Klippinge, Christen Pogsten, Anders Rasmuss., Carl Rasmussens Kone, Poul Nielsens Kone. Alle fire af Warpeløf.

Dom. 5.p. Tr. [10. juli]
Døbt Hans Jacobsens Søn kaldet Peder. Baaret af Anne Sørensdotter. Fadderne: Hans Jochum Bruun, Christen Pedersen, unge Peder hansen, Carl Rasmussens Kone.

Dom. 16.p. Tr. [25.  september]
Døbt Christen Pedersens Dotter kaldet Mette Marie, baaret af Hans Juchum Bruuns Kone. Fadderne: Peder Hansen, Niels Hansen, Hans Nielsen, Jacob Skræders Søn Jacob, Kirsten Pedersdatter.

1736

Fest Ascens Christi.  [10. maj]
Døbt Jens Jensens Søn kaldet Ole. Baaret af Jens Hemmingsens Kone. Fadderne: Peder Holm, Carl Larsens Kone.

Dom. 16.p. tr.  [16. september]
Døbt Frands Nielsens Søn kaldet Jens. Baaret af Mandens Broders Kone boende i Maglebye. Fadderne: Jacob Jacobsen, Anne Peder Hansens Kone, Christen Pedersen, Maren Hans Jacobsens.

Dom 22. p.tr. [28. oktober]
Døbt Jens Hemmingsens Dotter kaldet Karen. Baaret af Catrine Hans Pedersens. Fadderne. Jens Smed, Peder Hansen, Jørgen Hendrichsen, Povel Nielsens Kone

Dom 23. p.tr. [4. november]
Døbt Jørgen Hedrichsens Dotter, kaldet Kirsten, baaret af Povel Nielsens Kone. Fadderne: Peder Hansen, Christen Pedersen, Jens Hemmingsen.

F. 3. Nat. Chr.  [27. december]
Døbt Hans Jochum Bruuns Søn kaldet Christian. Baaret af Anne Sørensdotter. Fadderne: Peder Hansen, Hans Jacobsen, Christen Pedersen, Jacob Jacobsen, Ingeborg Becks.

1737

Dom. Sexagesima. [24. februar]
Døbt Peder Hansens Dotter kaldet Ingeborg, baaret af Ingeborg Larsdotter i Strøbye. Fadderne: Hans Nielsen, Anne Skræders, Karen Jørgen Hendrichsens, Karen Anders Rasmussens.

D. 12.p. tr. [8. september]
Døbt Johannes Larsens Søn, kaldet Lars. Baaret af hans Kones Syster i Barup. Fadderne: Carl Rasmussen, Niels Dinesen, Ole Persen, Anne Sørensdatter, Maren Svensdatter.

Dom 18.p. Tr. [20. oktober]
Døbt Niels Dinesens Dotter, kaldet Mette, baaret af min Kone. Fadderne: Carl Rasmussen, Christen Pedersen, Johannes Larsen, Ole Tingerop, Karen Hansdatter.

1738

Dom 11. p. Tr.  [17. august]
Døbt Hans Jacobsens og Maren Pedersdotters Søn, kaldet Antonius. Baaret af Kirsten Pedersdotter. Fadderne: Hans Jochum Bruun, Povel Nielsen, Rasmus Jacobsen. Mette Carl Rasmussens, Anne Jacob Jacobsens.

Dom. 13. p. Tr. [31. august]
Døbt Lars Hansens og Anne Jensdotters Søn, kaldet Hans, baaret af Anders Møllers Kone. Fadderne: Rasmus Hansen, Peder Hansen, Christen Pedersen, Lavs Kone, Karen Rasmusdotter.

Dom. 1. Adv.  [30. november]
Døbt Povel Nielsens og Dorthe Svensdotters Dotter, kaldet Karen. Baaret af Jens Nielsens Kone. Fadderne: Peder Hansen, Jens Hemmingsen, Claus Olsen, Hans Jacobsens og Lars Korres Hustruer.

Dom. 2. Adv. [7. december]
Døbt Christen Kores Dotter, kaldet Karen, baaret af Peder Erichsens Kone i Store Hedinge. Fadderne: Johannes Larsen, Povel Nielsen, Ole Tingerup, Mette Carl Rasmussens, Ide Niels Hansens.

Dom. 3. Adv. [14. december]
Døbt Christen Pedersens og Karen Christensdotters Søn, kaldet Nicolaj. Båret af Ingeborg Beks. Fadderne: Lars Hansen, Hans Jacobsens, Johannes Larsens og Peder Hansens Hustruer.

1739

Dom. Judica. [15. marts]
Døbt Jens Nielsens og Marie Svendsdotters Dotter, kaldet Kirsten. Baaret af Mandens Syster Anne Nielsdotter. Fadderne: Christen Christensen. Ole Kore. Claus Olsen. Dorthe Povel Nielsen. Christen Kores Kone. Johannes Larsens Kone.

Dom. Palmar. [22. marts]
Døbt Hans Jochum Bruuns og Marie Jacobsdotters Søn, kaldet Christen. Baaret af Lars Kores Kone. Fadderne: Peder Hansen, Rasmus Jacobsen. Niels Hansens Ingeborg. Hans Beks Anne. Lars Hansen.

Dom. Rogate. [3. maj]
Døbt Niels Spinders og Hustrues Dotter, kaldet Ingeborg. Baaret af Lars Kores Hustrue. Fadderne: Peder Hansen, Karen Møllers, Frands Nielsen.

Dom. 13.p. Tr. [23. august]
Døbt Anders Olsens Portners og Hustrues Søn, kaldet Niels, baaret af Jørgen Isachsens Dotter i Klippinge. Fadderne: Peder Hansen, Jens Nielsen, Claus Olsen, Christen Møller. Ole Olsen Portners Kone.

1740

Dom Invocanit. [6. marts]
Døbt Povel Nielsens og Dorthe Sørensdotters Søn, kaldet Svend. Baaret af Johannes Larsens Kone. Fadderne: Hans Jacobsen, Christen Kore, Karen Peder Hansen, Anders Olsens Kone.

Dom. Quasimod. [24. april]
Døbt Jens Hemmigsens og Hustrues Søn kaldet Friderich, [død] baaret af Margrethe Oluf Tingerups. Fadderne: Peder Hansen, Claus Olufsen, Henning Rasmussen, Johannes Larsens Hustrue.

D. Jubilate. [8. maj]
Døbt Christen Kores og Hustrues Dotter kaldet Karen, baaret af Konens Moster fra Raabye. Fadderne: Anders Olsen, Iver Nielsen, Lars Korres Hustrue, Povel Nielsens Hustrue.

July 22.
Hiemmedøbt Jacob Jacobsens og Anne Svendssdatters Barn, kaldet Cidse. Det døde Dagen efter.

Dom. 11 .p. Tr.  [28. august]
Døbt Ole Olsens og Hustrues Dotter, kaldet Cidse. Baaret af Jørgen Isaksens Dotter i Klippinge. Fadderne: Mads Olsen, Rasmus Jacobsen, Christen Korres Fæstemøe Karen Hansdotter. Lars Korre og Jacob Jacobsens Hustruer.

Dom. 15. p.tr. [25. september]
Døbt Jens Nielsens og Hustrues Dotter, kaldet Dorthe. Baaret af Povel Nielsens Kone Fadderne: Peder Hansen, Johannes Larsen, Rasmus Jacobsen, Boel Dinesen, Anders Olsens Kone.

Dom. 1. Adv. [27. november]
Døbt Hans Jacobsens og Hustrues Søn, kaldet Jacob. Baaret af Rasmus Jacobsens Kone. Fadderne: Jacob Jacobsen, Povel Nielsen, Christen Jacobsen. Anne Nielsdotter, Anne Pedersdotter.

1741

Dom. Judica.  [19. marts]
Døbt Johannes Larsens Dotter, kaldet Ane. Baaret af Konens Syster fra Tostrup. Fadderne: Peder Hansen, Ole Tingerup, Rasmus Jacobsen, Povel Nielsens og Lars Hansens Hustruer.

D. Rogate. [7. maj]
Døbt Rasmus Jacobsens og Hustrues Søn, kaldet Jacob, [død] Baaret af Hans Jocums Kone. Fadderne: Johannes Larsen, Ole Olsen, Margrethe Tingerops, Anne Pedersdotter, Anders Portners Hustrue.

D. 7.p. Tr.  [16. juli]
Døbt Jacob Jacobsens og Anne Svendsdotters Dotter, kaldet Cidse, baaret af Ingeborg Bels. Fadderne: Peder Hansen, Oluf Olufsen, Christian Jacobsen, Maren Hans Jacobsens.

D. 23.p. Tr. [5. november]
Døbt Jens Hemmingsens og Hustrues Søn, kaldet Friderich, baaret af Margrethe Ole Tingerops. Fadderne: Jens Nielsens Kone, Henning Rasmussens Kone, Dorthe Bryggers, tienendes Rasmus Jacobsen.

1742

Dom 2.p. Epiph. [14. januar]
Døbt Christen Pedersens og Hustrues Dotter, kaldet Karen. Baaret af Hans Jacobsens Hustrue. Fadderne: Lars Kore, Anders Portner, Peder Pedersen, Boel Jensdotter. Ellen Jensdotter.

F. Purific Mariæ. [2. februar]
Døbt Anders Olsens og Hustrues Dotter, kaldet Christence. Baaret af Jørgen Isaaxsens ? Dotter i Klippinge. Fadderne: Oluf Olufsen, Rasmus Jacobsen, Iver Nielsen, Peder Pedersens Kone, Johannes Larsen.

Sidste Onsdag i faste.  [14. marts]
Døbt Christen Kores og Hustrues Dotter, kaldet Dorthe, [død] Baaret af Christen Drejers Hustrue. Fadderne: Hans Jensens Hustrue, Anders Portner, Ole Tingerup, Iver Nielsens Hustrue.

Samme Dag. [Sidste Onsdag i faste]. [14. marts]
Døbt Rasmus Jacobsens og Hustrues Dotter, kaldet Kirsten. Baaret af Ole Madsens Fæstemøe i Klippinge. Fadderne: Ole Madsens Søn Hans i Klippinge, Iver Nielsens Hustrue, Povel Nielsens Hustrue, Jacob Jacobsens Hustrue, Peder Hansens Dotter Anne.

Dom 4de p. Trinit. [17. juni]
Døbt Conrad Friderichsens Dotter kaldet Karen, baaren af een Pige Navnl. Anna fra Faxøe. NB. Ingen Fadere, førend Hr. Crondahl bad at nogen skulde endlig staae ud og være Vidne, endskøndt de icke offenl. Saa udstod Peder Hansen, Johannes Larsen, Rasmus Jacobsens Hustrue.

Dom 25.p. Trinit. [11. november]
Døbt Ole Pogsteens Søn kaldet Hans, baaren af Jørgen Hans Daatter i Klippinge. Fadderne: Christen Pedersen, Peder Hansen, Anders Pogsteens Hustrue, Peder Hansens Daatter, Willarts Hansen.

Dom 3. Advent. [16. december]
Døbt Lars Hansen Huusmands Barn, kaldet Ellen, [NB], baaren af Rasmus Hansens Daatter Karen udi Strøbye. Fadderne: Peder Hansens Søn, Jacob Jacobsen.

Dom 4. Nov.
Blev Christen Jacobsens Barn Døbt kaldet Anna, baaren af Jacob Drejers Hustrue i Nyebye. Faddere. Peder Holm, Sergiant Bruuns Hustrue, Hans Jacobsen, Peder Hansens Daatter Anna, Christen Kaare.

1743

Dom Misericordia. [28. marts]
Blev Ivar Nielsens Barns Daab Cofirmeret, som Søndagen forud blev døbt og kaldet Kirsten, baaren af Johannes Larsens H. Faddere: Rasmus Jacobsen, Peder Hansens Daatter Anna, Lars Kaares H., Ole Pogstens H., Anders Pogsteen.

Dom Jubilate. [5. april]
Døbt Willardtz Hansens barn kaldet Christian, baaren af Anders Pogsteens Hustrue. Faddere: Peder Hansen, Ole Pogsteen, Jeppe Jensen, Rasmus Jacobsens Pige Dorthe.

Dom. 10. p. trinit. [18. august]
Døbt Lars Jørgensens Datter kaldet Bodil, baaren af Helle Pedersens Hustrue fra Holtuge. Faddere: Peder Jensen, Peder Holms Søn Henrich, Ole Pogsteen, ...? Anders Pogsteens H. Christen [Pedersens H.] [Dette står på 14A.]

1744

Dom Oculi. [26. januar]
Døbt Rasmus Jacobsens Barn, kaldet Jacob, baaren af hans Hustrues Søster fra Klippinge. Faddere: Willards Hans., Hans Jacobsen, Jens Jensens H. Mandens Pige Dorthe. Peder Hanss. Konne.

Dom Qvasimodo geniti. [12. april]
Døbt Johannes Larsens Barn, kaldet Anne, baaren af Jens Nielsens H. Faddere: Lars Kaare, Anders Pogsteen, Peder Hansens Søn, Ole Pogsteens H., Jens Jensens Daatter.

Fes. 2. Pent. [25. maj]
Døbt Christen Drejers Barn i Varpelef, kaldet Anna, baaren af Mandens Søster fra Amøye. Faddere: Christen Kaare, Lars Jørgensen, Henric Holm, Maren Ole Jeppesens, Anders Pogsteens Pige Kirsten.

Dom 8.p. Trinit. [26. juli]
Døbt Christen Kaares Daatter, kaldet Dorthe, baaren af Christen Drejers H.. Faddere: Peder Hansens Søn Peder, Lars Kaare, Christen Pedersen, Hans Jochums H., Peder Hansens H.

Samme Dag. [26. juli]
Døbt Anders Pogsteens Daatter, kaldet Karen, baaren af Hans Carisens H. af Strøbye. Faddere. Ole Pogsteen, Ole Møller, Jacob Jacobsen, Rasmus Jacobsens Pige Dorthe, Hans Jacobsens H.

Dom 9.p. Trinit. [2. august]
Døbt Willards Hansens Barn kaldet Anders, baaren af sin Søster Dorthe. Faddere: Ole Pogsteen, Rasmus Jacobsens H., Jeppe Mortensens H., Lars Jensens H. etc.

Dom 13.p. Trinit. [30. august]
Døbt [overstreget] Hans Jacobsens Barn kaldet Christian, Hans Daab Confirmeret. Baaren af Esben Pedersens H.. Faddere: Rasmus Jacobsen, Christen Nicolaisen, Peder Holms Søn Henrich, Jacob Jacobsens H., Lars Jørgensens H.

Dom. 1.Advent. [29. november]
Døbt Niels Pedersens Datter kaldet Zidse, baaren af Niels Jeppesens H. i Strøbye. Faddere: Jens Jensen, Ellen JensDaater, Peder Hansens H., Ole Pogsteens H., Christen Pedersens H.

1745

Dom 4.p. Epiph. [31. januar]
Døbt Christen Pedersens Daatter kaldet Anna, baaren af Hans Jacobsens H. Faddere: Peder hansen, Jens Jensen, Christen Nicolaisen, Jacob Jacobsens H., Niels Pedersens H.

Dom Palmarum. [11. april]
Døbt Lars Jørgensens Barn, kaldet Kirsten, baaren af Mandens Søster fra Maglebye. Faddere: Lars Jørgensens Carl, Rasmus Jørgensen fra Maglebye. Peder Hansen, Ole Pogsteen, Christen Dreyer, Ole Jydes Hustrue.

Dom Rogate.  [23. maj]
Hiemmedøbt Jens Hemmingsens Søn, kaldet Mads. Baaren af Anders Pogsteens H. Faddere: Ivar Nielsen, Hemming Rasmussen, Claus Olsen, Hans Jacobsens H., Sergiant Bruuns H.

Dom 13.p. Trinit. [12. september]
Døbt Ole Jørgensens 2de Døtre, dend 1ste kaldet Anna, baaren af Hans Carisens H. i Strøbye, dend 2den Dorthe, baaren af Anders Pogsteens H. i Varpeløv. Faddere: Peder Hansen, Karen Christen Pedersens, Bodil Niels Pedersens, etz.

1746

Dom Voc Jucund. [15. maj]
Døbt Ivar Nielsens Daatter, kaldet Birthe, baaren af Sergiant Bruuns Hustrue. Faddere: Hans Nielsen, Povel Nielsen, Johannes Larsen, Claus Olsen, R. Jacobsens H., Lars Kaares H.

Fer 3. Pentecost. [31. maj]
Døbt Lars Jørgensens Søn, kaldet Jørgen, baaren af min Keirste. Faddere: Hans Jacobsens Hustrue, Lars Kaares H., Anders Pogsteens H., Ole Pogsteens H., Peder Holms H.

Die 26. Aug.
Hiemmedøbt Christian Pedersens Daatter, kaldet Karen. Dom 13 p. dets Daab Confirm. Baaren af Hemming Pedersens H. fra Tommestrup. Faddere: Ole Povelsen fra Sierslev, Rasmus Jacobsen, Mads Olsen, Claus Olsen, Sergiant Bruun.

Dom 23.p. Trinit. [13. november]
Døbt Hans Jacobsens Barn, kaldet Anna, baaren af Konnens Søster, Anna. Fadderne: Rasmus Jacobsen, Christen Jacobsen, Ole Hansen, Christen Dreyers H., Sergiantens H.

Dom 2. Advent. [4. december]
Døbt Anders Pogsteens Datter, kaldet Anna Kirstine, baaren af Hans Jørgens H. i Klippinge. Faddere: Per Jensen, Rasmus Jacobsen, Peder Hansens Søn, Jeppe Moprtens. H., Anders Jacobsens H.

1747

Die 1. Marty.
Døbt Ole Hansens Søn, Hans, baaren af Ole Pogsteens Hustrue. Faddere: Ivar Nielsen, Niels Kaare, Anders Pogsteen, Peder Fiscers H., Anders Pogsteens H.

Die 22. Ejodem [22. marts]
Døbt Rasmus Jacobsens Daatter, Zidsel, baaren af Sergiant Bruuns Hustrue. Faddere: Ivar Nielsen, Johannes Larsen, Hans Jacobsen, Ivar Larsens H., Niels Pedersens H.

Dom Cantate. [30. april]
Hiemmedøbt Mads Nielsens Daatter kaldet Maren, Dom Vocem Jucund [7. maj] baaren af Peder Fischers H. Faddere: Ole Pogsteen, Ivar Nielsen, Mads Olsen, Christian Jacobs H., Esben Mortensens H.

Dom 15.p. Trinit. [10. september]
Døbt Lars Hansens Daatter Giertrud, baaren af Rasmus Hollænders Daatter af Strøbye. Faddere: Henrich Holm, Ole Tingerups H., Johannes Larsens H.

Dom 16.p. Trinit. [17. september]
Døbt Lars Jordhøys Søn, kaldet Peder, baaren af min Kierste. Faddere. Lars Sørensen af Strøebye, Ivar Nielsen, Ole Hansen, Degnens Daatter Helvig, Peder Fischers H.

Dom 20.p. Trinit. [15. oktober]
Døbt Christen Kaares Søn, kaldet Willardts, baaren af Sergiant Bruuns H. Fadder: Ivar Nielsen, Hans Nielsen, Lars Kaare og Hustrue, Jeppe Mortensens H.

Dom 1. Adventur [3. december]
Døbt Esben Mortensens Barn kaldet Jehanne, baaren af Konens Søster i Siersløv. Faddere: Lars Jordhøy, Peder Larsen, Henric Pedersen, Lars Kaares H., Christian Pedersen.

Dom 3. Adventur [17. december]
Døbt Christen Drejers Barn, kaldet Karen, [død] baaren af Mandens Søster fra Dalbye Sogn. Faddere: Christen Kaare, Henric Pedersen, Hans Nielsen, Jeppe Mortensens H. og Lars Kaares H.

1748

Dom 6.p. Trinit. [21. juli]
Døbt Christian Spillings barn, kaldet Peder, baaren af Mandens Søster fra Siersløf. Faddere: Ivar Nielsen, Mads, Lars Jordhøys H., Jeppe Mortensens H., Peder Holms Datter.

Dom 9.p. Trinit. [11. august]
Døbt Rasmus Jacobsens Barn, Kaldet Ole, baaren af Ole Madsens H. fra Klippinge. Faddere: Lars Jordhøy, Jacob Jacobsen, Ivar Nielsen, Hans Jacobsen, Christian Jacobsens H., Johannes Larsens Datter Ellen.

Dom 10.p. Trinit. [18. august]
Døbt Henrich Holms Barn fra Wapeiøv, kaldt Anna Margareta, baaren af Jens Tugesens H. Faddere: Christen Dreyer, Tuge Tugesens H. Esben Mortensens H. Ole Møllers H. Mandens Søster Maren.

Dom 18p. Trinit. [13. oktober]
Døbt Lars Jørgensens Barn af Varpeløv, kaldet Kirsten, baaren af [så har Præsten glemt at skrive mere.]

Dom 23.p. Trinit. [17. november]
Døbt Ole Hansens barn, kaldet Peder. [her er ikke skrevet mere.]

Dom 3. Adv. [15. december]
Døbt Lars Jordhøys Søn, kaldet Anders, baaren af Præstekonen. Faddere: Mons. Buch, Lars Andersens Anna Kirstine.

1749

Festum Nov. Anni [1. januar]
Døbt Hans Jacobsens Søn, kaldet Christen, baaren af Skoleholderens Pige. Faddere: Mons. Buch, R. Jacobsen, Christian Jacobsen. Christen Drejer, Lars Jørgensens H.

Dom Jubilate: [27. april]
Døbt Ivar Nielsens Barn, kaldet Bodil, baaren af Peder Fiskers H. Faddere: Povel Nielsen, Hans Nielsen, Lars Jørgensen, Rasmus Jacobs. H., mads Olsens H.

Dom Cantate: [4. maj]
Døbt Villums barn, kaldet Birthe, baaren af Andrea Agerskov hos Præsten. Faddere: Johannes Larsen, Niels hansens H. Lars Kaare.

Dom 1. Trinit. [8. juni]
Døbt Mads Olsens Barn, kaldet Ole, baaren af Sophia Niels Daatter af Nybye. Faddere: Christen Drejer, Hans Andersen, Ivar Nielsen, Rasmus Jacobsen, Ole Pogsteens H.

Dom 14. Trinit. [7. september]
Døbt Lars Kaares Søn, Christian, baaren af Hans Nielsens H. Faddere: Christen Kaare, R. Rasmussens H., Esbens H., Ole Knuds Datter Karen.

Dom 16.p. Trinit. [21. september]
Døbt Hans Andersens barn, kaldet Karen, Baaren af Ole Knudsens Daatter Karen. Faddere: Lars Jordhøy, Henrich Holm, Johannes Larsen, Peder Hansen, Ivar Nielsens Hustrue.

1750

Dom Invocarit: [15. februar]
Døbt Rasmus Rasmussens Datter kaldet Maren, frembaaren af Christen Nielsens Datter Bodil af Strøbye. Faddere: Jens Andersen af Strøbye, Hans Nielsen i Warpelew, Peder Mogensens Hustrue, Christen Andersens Hustrue, begge af Strøbye, Ole Knudsens Datter Karen af Warpelew.

Dom Ocul. [1. marts]
Døbt Lars Jordhøys Datter i Warpelew kaldet Johanne, frembaaren af Degnens Hustrue. Faddere: Ivar Nielsen, Johannes Laust, Hans Nielsen, Johannes Larsens Datter Ellen, Hans Andersens Hustrue.

Dom 1ste Trin: [31. maj]
Døbte Hendrich Pedersens Søn, kaldet Hans, frembaaren af Lars Jordhøys Pige Maren. Faddere: Christen Dreyer, Peder Larsen, Hans Andersens Hustrue, og Christen Kaares Hustrue.

Dom 13.p. Trinit: [23. august]
Døbt Iver Nielsens Søn, kaldet Lars, frembaaren af Peder Fiskers Hustrue. Faddere: Povel Nielsen, Lars Jordhøy, Rasmus Jacobsen, Johannes Larsen, Ole Knudsens Datter Karen, alle af Warpelef.

Dom 15.p. Trinit: [6. september]
Døbt Ole Pogstens Søn, kaldet Rasmus, frembaaren af Hans Carisens Hustrue i Strøbye. Faddere: Hans hansen, Jacob Jacobsen, Peder Olsen, Hans Nielsen, Lars Jordhøys Hustrue.

Samme Dag. [6. september]
Døbt Esben Mortensens Søn, kaldet Hans, baaren af Konnens Søster fra Sierslef. Faddere: Hans Hugger, Mads Olsen, Ole Tingerup, Peder Larsen, Johannes Larsens Datter Ellen.

Dom 16.p. Trinit: [13. september]
Døbt Christen Kaares Søn, kaldet Hans, frembaaren af Niels Jørgensens Hustrue i Klippinge. Faddere: Iver Nielsen, Hendrich Holm, Lars Jørgensen, Hans Andersen, Ole Møllers Hustrue.

Dom 18.p. Trin: [27. september]
Døbt Ole Møllers Søn, kaldet Anders, frembaaren af Hans Hansens Fæstemø ibd. Faddere: Lars Jordhøy, Ole Pogsteen, Johannes Larsen, Niels Kaares, Jacob Jacobsens Hustruer. 

1751.

Dom Estoe Mihi: [21. februar]
Døbt Rasmus Jacobsens Datter Cidsel, frembaaren af Ole Madsens Datter i Klippinge. Faddere: Hans Jacobs., Jacob Jacobs., Christian Jacobs., Lars Jordhøy, Iver Nielsens Hustrue.

Fest Annuncit Mariæ: [25. marts]
Døbt Jens Jensens Datter kaldet Else, frembaaren af Tryggevælde Møllers Datter, Faddere: Mads Ols., Hans Hansens Hustrue, Peder Spinders Hustrue, Ole Møllers Hustrue.

Dom Voc Jucund. [16. maj]
Døbt Lars Jørgensens Søn, kaldet Jørgen, frembaaren af Mandens Søster fra Maglebye. Faddere: Christen Kaare, Ole Hansen, Henrich Holms Hustrue, Rasmus Rasmussens Hustrue, Hans Andersens Hustrue.

Dom 14.p. Trinit. [12. september]
Døbt Hans Hansens Søn, kaldet Frantz, frembaaren af Jens Spinders Hustrue. Faddere: Iver Nielsen, Johannes Larsens Stiff Søn Peder, Ole Møllers Hustrue, Ole Olsens Dotter Cidse, Ole Knudsens Dotter Karen.

Dom 20.p. Trinit. [24. oktober]
Confirmeret Henrich Holms Dotters Daab, hindes Navn. kaldet Kirsten, frembaaren af Christen Kaares Hustrue. Faddere: Iver Nielsen, (fortsætter på side 21A) Ole Møller, Lars Jørgensens Hustrue.

Fer 2 Nativ Xsti: [26. december]
Døbt Hans Jacobsens Søn i Wapeløv, kaldet Hans, baaren af Peder ? Pige. Faddere: Jacob Jacobsen, Rasmus Jacobsen, Henrich Holm, Christian Jacobsens Hustrue, Lars Jørgensens Hustrue.

1752

Dom Invocavit. [20. februar]
Døbt Rasmus Rasmussens Dotter kaldet Margrethe, frembaaren af Jens Andersens Hustrue i Strøbye af Walløegods. Faddere: Erich Christensen fra Strøbye, Rasmus Jacobsen, Esben Mortensen, Ole Knudsens Hustrue, Jacob Jacobsens Hustrue.

Dom Oculi. [5. marts]
Døbt Hans Andersens Søn, kaldet Hans, frembaaren af Konens Søster fra Raabye. Faddere: Iver Nielsen, Johannes Larsen, Ole Møller, Hans Jacobsen, Ole Knudsens Dotter Karen etc.

Dom 12. p. Trinit: [20. august]
Døbt Ole Møllers Dotter, kaldet Karen, frembaaren af Ole Pogstens Hustrue. Faddere: Hans Jacobs., Henrich Holms Hustrue, Hans Andersens Hustrue.

Dom 26.p. Trinit: [26. november]
Døbt Sl. Iver Nielsens Søn, og kaldet efter sin Fader navnl. Iver, frembaaren af Madame Rose. Faddere: Secretair Corfitz Fisner, Herreds Foged Ulsted, Jomfrue Engel, Cathrine Fisner, Hans Hansens Hustrue etc.

Fest Ascension Xsti. [11. maj]
Døbt Jørgen Trugesens Datter kaldet (Navnet står der ikke) frembaaren af Konens Søster fra Ennersløw. Faddere: Hans Nielsen, Mandens Broder, Rasmus Jacobsens Hustrue, Christian Jacobsens Hustrue, Ole Knudsens Datter Karen.

1753

Dom. 4.p. Epiph. [28. januar]
Confirmeret Rasmus Jacobsen i Wapeløw hands Daatters Daab, kaldet Anna Maria, frembaaren af Kirsten Pedersdaatter tiænende Hr. Frost i Strøbye. Faddere: Christian Jacobsen, Jacob Jacobsen, Povel Nielsen, Rasmus Rasmussens Hustrue.

Kyndelmisse Fæst. [2. februar]
Døbt Mads Olsens Datter døbt., kaldet Boel, baaren af Søfren Huggers Hustrue fra Helsted. Faddere: Hans Nielsen, Hans Skyttes Hustrue, Esben Mortensens Kone, Jørgen Thruelsens H., Rasmus Rasmussens Hustrue.

Dom. 5.p. Epiph: [4. februar]
Examineret Peder Holms Datter Navnl. Maren Peders Datter, som forgangen Aar tiente hos Smeden i Thostrup, og der blev besovet af en Landsoldat Nafnl. Ole Olsen, nu tiænde i Helsted. Barnet er hiemmedøbt kaldet Margrethe, døde 3 Døgn efter at det var født til Verden.

Dom. Lætare: [1. april]
Døbt et uægte Barn kaldet Mathias, frembaaren af Christen Drejers H. i W. Vidner til Barnets Daab var hele Menighed, saasom ingen i Særdeleshed forestod. Moderen til Bamet hedder Sophia Amysdatter. Hindes Fader, som er Smed i Warpeløw, hans Navn er Amy Mathiisen. Efter bemælte Fruentimmere Foregiven, og efter 2de tiltagne Mænds og Degnens ...? er Barnet avlet paa Holbens Ladegaard. Barnefaderen efter hendes Bekændelse var Hans Pedersen Landsoldat tjænende hos Forpagter Mads Sørensen Ancher paa bemældte Holbens Ladegaard. Hos Cappelanen Hr. Smidt havde hun gaaet til Guds Bord.

Dom. Qvasimodog. [29. april]
Døbt Esben Mortensens Datter kaldet Cidse, frembaaren af Konens Søster fra Ziersløw. Faddere: Hans Nielsen og Datter, lårs Jørgensens Hustrue, Ole Møllers H., Ole Knudsens Datter Karen.

Dom. 5.p. Trinit. [22. juli]
Døbt Christen Kaares Søn, kaldet Lars, frembaaren af Lars Jørgensens H. Faddere: Simon Jensen, Hans Skytte, Ole Møllers H., Povel Nielsens H.

1754

Fest Epiph: [6. januar]
Døbt Henrich Holms datter, kaldet Kisten, baaren af Jens Spinders Hustrue. Faddere: Christen Drejer, Jens Thodesen ThueHuesen (by ved Karise), Maren Holms f. Frost, Ole Møllers Hustrue Anne.

Fest Purisicat Mariæ.  [2. februar]
Døbt Hans Hansens Datter, kaldet Mette, baaren af Jens Gyngis Hustrue af Maglebye. Faddere: Simon Jensen, Jørgen Thrugesen, Mads Olsen, Esben Mortensen, Hans Nielsens Datter Cidse.

Dom. 4.p. Epiph. [3. februar]
Døbt Sr. Clivins Datter, kaldet Dorthe Marthine, baaren af Madame Rose. Faddere: Hr. Herredsfoged Ilsted, Monsieur Krog, Anders (Ulæseligt) Jomfru Frost.

Fest Omin. Sanct: [1. november]
Døbt Hans Jensøns og Marie Jens Datters, Datter kaldet Bodel, født die 29de Oct. Frembaaren af Ide Povel Nielsøns. Testes: Peder Sciøtte, Rasmus Jacobsøn, Sidse Hansd. Ole Knudsøns Hustrue.

Dom. 23p. Trinit. [17. november]
Døbt Ole Hansøns og Birthe Pedersdaatters Søn, kaldet Jens, fød die 15de Nov., frembaaren til Daaben af Jens Jensøns Hustrue i Varpelev. T. Hans Jacobsøn, Torben Drejer, Lars Jørgensøn, Ole Møllers Hustrue.

NB. Feria 2den Nat Xsti. [26. december]
Døbt Mads Olufsøns Daatter i Varpelev, kaldet Margrethe, baaren af Moderens Søster fra Carise, Karen Rasmusdaatter. T. Jens Rasmusøn fra Tostrup, Jørgen Truelsøn, Hans Hansøns Hustrue, Esben Mortensøns Hustrue

1755

Dom 1ma p.Epiph. [12. januar]
Døbt Rasmus Jacobsøns Datter kaldet Anne Maria, baaren af Ole Madsøns Hustrue fra Klippinge. T: Hans Jacobsøn, Simon Jensøn, Jacob Jacobsøn, Hans Schiøttes Hustrue.

Dom. Septugesima. [26. januar]
Døbt Monsier Clevins Daatter, kaldet Dorthe Martine, baaret af Jordemoderen. T: Hans Jacobsøn og Hustrue. (Fremstillet i Kirken d. 29 jan.)

Die 29de Jan.
Maanids Bededag confirmeret henners Daab. Madme. Fischer bar Barnet. T: Jomfrue Frost. Monsier Clausøn fra Helsted, Christen Ericsøn af Strøbye, Lars Jørgensøn i Varpelev.

(Ulæseligt [Lætare?]) [9. marts]
Hiemmedøbt Jens Spinders Søn, kaldet Hans. T: Karen Pedersd. som bar det, Hans Schiøtte, Sidse Hansdaatter.

Judica. [16. marts]
Confirmeret samme Barns Daab: frembaaren af Anne Maria Laarsdatter hos Lars Nielsøn i Haarløv Mølle, hans Møller, Jens Frandsøn, Birthe Mads Olsøns, Sidse Svensdaatter.

Dom. Rogate. [4. maj]
Døbt Simon Jensøns Daatter og kaldet Else, baaret af Jens Jensøns Hustrue. T: Jens Gynge fra Maglebye, Hans ?, Ole Hansøn, Huggerens Hustrue, Rasmus Jacobsøns Hustrue.

Dom Exaudi. [11. maj]
Døbt Hans Nielsøn Huggers Søn, kaldet Ole, baaret af hans Daatter Sidse Hansdaatter. Testes: Simon Jensøn, Rasmus Rasmuss., Knud Niels., Rasmus j Jacobs., Hans Hansens Hustrue.

Dom. 10 p.Trinit. [3. august]
Døbt Hans Hansens Daatter kaldet Friderica Christine ? baaret af Boel Maria, tienende hos Mons. Frost i Strøbye. Faddere: Simon Jensen, Jens Jensen, Ditlev Hansen, Ole Møllers Hustrue, Hans Nielsens Hustrue.

Dom. 16.p. Trinit. [14. september]
Døbt Rasmus Rasmussens Søn kaldet Peder, baaren af Christen Erichsens Hustrue fra Strøye. Faddere: Esben Mortensen, Ole Møller, Lars Jørgensens Hustrue, Jens Hemmingsens Hustrue, Hans Nielsens Daatter Sidse.

Dom. 21 .p. Trinit. [19. oktober]
Døbt Esben Mortensens Søn kaldet Morten, (død) baaret af Mads Olufsens Hustrue i Wapeløv. Testes: Peder Jensen fra Sierslef, Lars Hansen fra Frøsløw, Lars Jørgensens Hustrue, Hans Hansens ? Hustrue, Hans Nielsens Daatter Sidse.

Dom. 1. Adventus. [30. november]
Døbt Hans Jacobsens Søn, kaldet Hans, baaret af Jacob Hansens Hustrue i
Warpeløw. Testes: Rasmus Jacobsen, Christian Jacobsen, Jens Jensen, Ole Møllers
Hustrue, Hans ...?daatter Sidsel.

1756

Dom. Latare. [28. marts]
Døbt Hans Jensens Søn, kaldet Jens, frembaaren af Jens Hansens Hustrue. Faddere: Christen Kaare, Johannes Larsen, Hans Jacobsen, Christen Dreyers Hustrue, Hans Andersens Daatter Maren. (De sidste linjer meget utydelige.)

D. 5.p. Trinitatis. [18. juli]
Døbt Ole Vævers Søn kaldet Ludvig, frembaaren af Hans Vævers Kone i Holtug. Testes: Mads Olsen, Hans Jensen, Ole Olsen, Jørgen Frandsen ? (Ulæseligt)

Dom. 13.p. Trinit. [12. september]
Døbt Mads Olufsens Søn, kaldet Christen, baaren af Esben Mortensens Hustrue. Testes: Rasmus Rasmussen, Simon Jensen, Christen Dreyers Hustrue, Jens Hemmingsens Hustrue, Hans Jensens Hustrue.

1757

1 p. Ephipahn. [6. januar]
Døbt Rasmus Larsens Søn, kaldet Lars, baaren af Lars Rasmussens Hustrue. Testes: Esben Mortens., Hans Jensen, Lars Jørgensens Datter Kisten Marie.

Dom. Latare. [20. marts]
Døbt Ole Møllers Søn, kaldet Jens, baaren af Jens Clevins Hustrue. Testes: Simon Jensen, Christen Dreyer, Niels Kaare, Jens Jensens Hustrue, Hans Møllers Hustrue.

Dom. 2. Pasch. [24. april]
Døbt Hans Nielsens Søn, kaldet Niels, baaren af min Pige Kirsten. Testes: Hans Andersen, Mads Olsens, Lars Jørgensens Hustruer.

Rogate. [15. maj]
Døbt Esben Mortensens Daatter, kaldet Karen, baaren af Lars Hansens Hustrue. Testes: Rasmus Rasmussen, Hans Møller, Jacob Dines, Mads Olsen, Mads Olsens Hustrue, Hans Andersens Daatter.

Testo omn. Set. [1. november]
Døbt Jens Jensens Søn, kaldet Jens, baaren af Simon Jensens Hustrue. Testes: Hans Jacobsen, Christen Dreyer, Mads Jensen, Ole Møllers Hustrue, Hans Møllers Hustrue.

Feria 2 Nativ. [26. december]
Døbt Hans Hansens Søn, kaldet Frantz, baaren af Johannes Larsens Daatter. Testes: Simon Jensen, Jens Jensen, Esben Mortensen, Ole Hansens Hustrue, Hans Andersens Daatter Maren.

1758

Dom. Miser. [9. april]
Døbt Esben Mortensens Søn, kaldet Hans, baaren af Lars Hansens Hustrue. Testes: Liks ? Jørgens., Rasmus Rasmussen, Mads Olsens, ? Jensens Hustruer, og Anne JohannesDaatter.

Dom 26.p. Trin. [19. november]
Døbt Rasmus Rasmussens Søn, kaldet Peder, baaren af Lars Jørgensens Hustrue. Testes: Esben Mortensen, Mads Olsen, Jacob Jacobsen, Hans Andersens Hustrue, Christen Kaares Hustrue.

1759

Festo Ephiphan. [6. januar]
Døbt Hans Hansens Søn, kaldet Peder, baaren af Hans Andersens Daatter Maren. Testes: Hans Anders, Simon Jensen, Jens Jensen, Ole Møllers og Esben Mortensens Hustruer.

Dom 4 p. Epiphan: [28. januar]
m. m. Mads Olsens Daatter, kaldet Anne, baaren af Hans Nielsens Hustrue Sidse.Testes: Hans Anders, Christen Drejer, Mads Jensen, Rasmus og Simon Jensens Hustruer.

Dom 5 p. Ephiphan: [4. februar]
m. m. Christen Drejers Søn, kaldet Jacob, baaren af Niels Jacobsens Hustrue i Baarup. Testes: Esben Mortens, Lars Jørgens, Jacob Jensen, Niels Jensens og Jens Jacobsens Hustruer.

Dom 11 p. Trin. [26. august]
Hiemmedøbt Skoleholderens Johan Christian Westers Søn, kaldet Hans Engelbreth. Testes: Fader og Moder.

Dom 12 p. Trin. [2. september]
Confirmeret samme Barns Daab, forhen var kaldet Hans Engelbreth, baaren af Madame Bruun Skomagerkone i Kiøge. Testes: Anders Meisler, Peder Tien: Mølleren Christen Dreyer, Lars Jørgensens og Ole Møllers Hustruer.

Dom 13 p. Trin. [9. september]
Døbt Esben Mortensens Datter kaldet Karen, baaren af Johannes Daatter Anne. Testes Lars Jørgensen, Jens Hansen, Christen Drejers og Rasmus Rasmussens Hustruer.

D. 3. oct.
Døbt Jacob Hansens Datter, kaldet Dorthe, baaren af Mads Olsens Hustrue. Testes: Jens Nielsen, Lars Jørgensen, Svend Povlsen, Jens Jacobsens og Hans Andersens Hustruer.

d. 26. oct.
Blev Mads Jensens nyfødte Pigebarn hiemmedøbt af Skoleholderen Monsier Westzen, som siden følgende Søndag i Kirken deds Daab skulle confirmeres. [28. oktober]

1760

Festo Nov. Anni. [1. januar]
Døbt Ole Møllers Daatter, kaldet Sidse, baaren af Maren Jørgens. Testes: Simon Jensens Stedsøn, Hans, Lars Jørgensens, Jens Gynges, Jens Møllers og Lars Kaares Hustruer.

Dom Oculi. [9. marts]
Rasmus Rasmussens Søn kaldet Niels, baaren af Christen Eriksens Hustrue. Testes: Ole Knudsen, Mads Olsens og Esben Mortensens Hustruer. Kirsten Jacobsdaatter, Bodil Larsdaatter.

Dom 9.p. Trinit. [3. august]
Døbt Hans Skiøttes Daatter kaldet Karen, baaret af Poul Nielsens Hustrue. Testes: Rasmus Nielsen, Christen Kaare, Ole Knudsen, Jens Hansens Hustrue og Johannes Larsens Daatter Anne.

Dom 23.p. Trin. [9. november]
Døbt Rasmus Hansens Søn kaldet Peder, (død) baaren af Serg. Bruunds Daatter Lispet. Testes: Hans Jacobsen, Simon Jensen, Hans Nielsen, Jacob Bruunds og Mads Olsens Hustruer.

1761

Dom Remin. [15. februar]
Døbt Rasmus Bødkers Søn kaldet Peder, baaren af Lars Jørgensens Hustrue. Testes: Lars Bødker, Morten Jensens H., Ole Møllers H., Jens Hemmingsens H. og Lars Jørgensens Daatter Bodil.

Dom Judica. [8. marts]
Døbt Espen Mortensens Søn kaldet Ole, baaren af Christen Drejers Hustrue. Testes: Jens Hansens, Rasmus Kielsens, Mads Olsens Hustruer, Johannes Larsens Datter Anne og Lars Jørgensens Datter Bodil.

Dom Voc Jucun. [26. april]
Døbt Jacob Hansens Søn kaldet Hans Jocum, baaren af Konens Søster Jahanne. Testes: Hans Jocum Bruun, Hans Nielsen Hugger, Rasmus Hansen, Christen Kaare og Mads Olsens Hustruer.

Dom 3.p. Trin. [7. juni]
Døbt Mads Jensens Søn kaldet Hans, baaren af Jens Gynges Hustrue i Maglebye. Testes: Mads Olsen, Vagn Jensen, Espen Mortensens og Hans Moses Hustruer.

Dom 14.p. Trin. [23. august]
Døbt Rasmus Kieldsens Datter kaldet Anne, baaret af Lars Jørgensens Datter Boedel. Testes: Christen Kaare, Ole Knudsen, Rasmus Hansen, Espen Mortensens og Hans Moses Hustruer.

Dom 14.p. Trin. [23. august]
Døbt Mads Olsens Datter kaldet Boedel, baaren af Jens Hansens Hustrue. Testes: Hans Andersens og Jacob Hansens Hustruer, Poul Nielsens Hustrue, og Espen Mortensens Datter.

Die 26. p. Trin.  [15. november]
Blev Rasmus Hansens Søns Daab Confirmeret, som tilforn var hjemmedøbt af Prousten, kaldet Peder, baaren af Hans Jacobsens Hustrue. Testes: Simon Jensen, Hans Andersens Søn Jørgen, Hans Andersens Hustrue. Christen  og Mads Olsens Hustruer.

1762

Dom 4. Epiph. [31. januar]
Blev Hans Møllers Datter døbt kaldet Ellen, baaren af Johanneses Datter Anne. Testes: Ole Knudsen, Rasmus Nielsen, Hans Olsen, Ole Møllers og Jens Jensens Hustruer.

Dom Sexag. [14. februar]
Blev Christen Drejers Datter døbt kaldet Maren, baaren af Esben Mortesens Hustrue. Testes: Hansen, Bodil LarsDatter, Jacob Hansens og Mads Olsens Hustruer.

Dom Bentis. [21. marts]
Blev Hans Moses Datter døbt kaldet Abelone Kirstine, baaren af Mr. Jensens Mejerske på Gjorslev, Anne Dorothea. Testes: Simon Jensen, Esben Mortensen, Vagn Jensen, Rasmus Kielsens og Jens Dreyers Hustruer.

Die 15. Juni.
Blev Erich Christensens liden Datter hiemmedøbt kaldet Maren, som strax derefter døde.

Dom 2. p. Trin. [20. juni]
Blev Hans Karlsens Datter døbt kaldet Mette, baaren af Skoleholderens Gregers Olsens Hustrue. Testes: Christen Erichsen, Jens Hansen, Peder Skiøtte ? Smeds og Hans Thomesens Hustruer.

Dom. 6.p. Trin. [18. juli]
Blev Ole Møllers Søn døbt kaldet Jens, baaren af Christen Kaares Datter Dorethe. Testes: Lars Jørgensens og Hans Møllers og Morten Jensens Hustruer. Simon Jensens Datter ...

1763

[Ingen dag skrevet]
Blev Jens Hansens Søns Daab confirmeret som var hjemmedøbt af Prousten kaldet Bent, baaren af Christian Jacobsens Datter Karen. Test: Hans Skiøtte, Poul nielsen, Jens Jensen, Jacob Hansens og Mads Olsens Hustruer.

Fer. 2. Pentec. [23. maj]
Blev Rasmus Bødkers Søn døbt. kaldet Jens, baaren af Bent Hemmings Datter i Klippinge. Test: Lars Bødker, Morten Jensens, Ole Møllers, Jens Hemmingsens Hustruer og Lars Jørgensens Datter Boel.

Dom 1. p. T. [5. juni]
Hans Skiøttes Datter kaldet Valborre, baaren af Jacob Erichsens H. i Holtug. Test: Peder Skiøtte, Rasmus Nielsen, Søren Poulsen, Rasmus Skræders og Jens Hansens Hustruer.

Samme Dag [5. juni]
blev og Mads Jensens Søn døbt, kaldet Hans, baaren af Simon Jensens Datter Dorethe. Testes: Simon Jensen, Ole Knudsen, Christen Kaares, Mads Olsens Hustruer og Christen Skræders Datter Kirsten.

Dom 13. p. Trinit. [28. august]
Blev Jacob Hansens Søn døbt kaldet Peder, baaren af Rasmus Skræders Datter Kirsten. Testes: Rasmus Hansen, Jørgen Hansen, Jens J., Espen Mortensen, Mads Olsens og Christen Kaares Hustruer.

Dom 21. p. Trin. [23. oktober]
Døbt Espen Mortensens Søn kaldet Morten, baaren af Konens Syster i Frøslev. Testes: Hans Hugger, Ditlev Hansen, Mads Jensen, Jacob Hansens og Mads Olsens Hustruer.

1764

Dom 3. p. Epiph. [22. januar]
Døbt Rasmus Hansens Datter kaldet Sisse, baaren af Jacob Hansens Hustrue. Testes: Søren Møller Svend, Peder Hansen i Maglebye, Hans Jacobsen, Mads Olsens og Jacob Brunds Hustruer.

Dom 5. p. Epiph. [5. februar]
Blev Rasmus Kielsens Datter døbt og kaldet Maren, baaren af Peder Mogens Hustrue i Strøbye. Testes: Poul udi Præsteg., Ole Knudsen, Mads Olsen, Espen Mortensens Hustrue, og Lars Jørgensens Datter Bodil.

Dagen før [4. februar]
blev Jens Hansens Datter hjemmedøbt af Jordemoderen, kaldet (navn mangler), men døde strax.

Dom Exaudi. [3. juni]
Blev Mads Olsens Søn døbt kaldet Michel, baaren af Poul Nielsens Hustrue. Testes: Rasmus Hans, Mads Jensen, Espen Mortensens, Rasmus Kielsens og Jacob Hansens Hustruer.

Dom 3. p. Trin. [8. juli]
Blev Jacob Hansens Datters Daab confirmeret, som tilforn var hjemmedøbt af Prousten, kaldet Karen, baaren af Skoleholderens Hustrue udi Havnelev. Test: Hans Nielsen, Mads Olsen, Espen Mortensen, Christen Kaares og Rasmus Hansens Hustruer.

Dom 15. p. Trin.  [30. september]
Blev Pouls Datter i Præstegaarden døbt kaldet Anniche, baaren af konens Søster. Testes: Christopher Andersen, Peder Andersen, Jens Mathisen, Ole Knudsens og Mads Olsens Hustruer.

Dom 2. Adv. [9. december]
Blev Hans Møllers Datter døbt kaldet Sisse, baaren af Simon Jensens datter, Dorethe. Testes: Johannes Larsen, Simon Jensen, Ole Møller.Ole Knudsens og Jens Gynges Hustruer.

1765

Fest Epiphan.  [6. januar]
Blev Jens Hansens Søn døbt og kaldet Jens, baaren af Christen Drejers Datter Anne. Test: Christen Jyde, Jørgen Hansen, Christen Christensen, Poul Nielsens Hustrue og Christian Anders Datter Kirsten.

Dom 1. p. Epiph. [13. januar]
Blev Hendrichs Holms Søn døbt kaldet Anders Olsen, baaren af Madam Holms Hustrue udi Sluckefter. Test: Peder Skiøtte, Hans Jacobsen, Christian Jacobsen, Thue Thuesens og Rasmus Hansens Hustruer.

Dom 2. p. Epiph. [20. januar]
Blev Detlev Hansens Datter døbt kaldet Dorethe Kirstine, baaren af Christen Kaares Datter Dorethe. Testes: Anders Maisner, Rasmus Hansen, Jacob Hansen, Christen Kaares og Mads Olsens Hustruer.

Dom 10. p. Trin. [11. august]
Blev Lars Pibers Søn kaldet Hendrich, baaren af Mandens Søster. Test: Christen Drejer, Ole Knudsen, Christian Jacobsen, Esbem Mortensens og Hans Møllis Hustruer.

Dom 11. p.T. [18. august]
Blev Christen Andersens Søn døbt kaldet Jens, baaren af Jahannes Larsens Datter, Karen. Test: Ole Knudsen, Lars Johansen, Niels Spinder, Christopher Andersens Hustrue af Store H. og Sisse Spinders af Holtug.

Dom 12. p. T. [25. august]
Blev Ole Møllers Datter døbt kaldet Dorethe, baaren af Simon Jensens Steddatter Dorethe. Testes: Simon Jensen Christen Caare og Christen Christensen, Hans Møllers og Morten Jensens Hustruer.

Dom 22. p. T. [3. november]
Blev Rasmus Bødkers Datter døbt kaldet Sisse, baaren af Niels Brusens Enke i Maglebye. Test: Lars Bødker, Vagn Jensen, Hans Skiøtte, Lars Hendricksens og Morten Jensens Hustruer.

Dom 2. Adv. [8. december]
Blev Christen Drejeers Datter døbt kaldet Sophie, baaren af Espen Mortensens Hustrue. Test: Christen Christensen, Hans Olsen, Hans Jensen, Jens Jacobsens og Lars Hendricksens Hustruer.

Dom 2.p. Nat. Xristi. [26. december]
Blev Rasmus Skræders Søn kaldet Hans, baaren af Inger, Pouls Datter. Test: Jens Larsen, Hans Larsen, Ditlev Hansens, Hans Lars Hustruer og Kirsten Rasmusdatter.

Samme Dag. [26. december]
Blev Rasmus Hansens Datter døbt kaldet Bodild, baaren af Christen Skræders Datter, Karen. Test: Hans Jacobsen, Hendrick Holm, Christian Hansen, Mads Olsens og Jens Andersens Hustruer.

1766

Dom oculi. [2. marts]
Blev Mads Jensens Søn døbt kaldet Hendrich, baaren af Christen Eriandsens Hustrue i Strøbye. Test: Jens Jørgens og hans Søn i Magleye, Christen Jeppesen, Mads Jeppesens Hustrue og Simon Jensens Datter Dorethe.

Dom 22. p. Trin. [26. oktober]
Blev Detlev Hansens Søn døbt Kaldet Lars, baaren af Hendrick Møllers Hustrue i Strøbye. Test: Niels Møllersvend, Christen Peder Andersens Hustrue, Karen Johannesdd Datter, Kirsten Rasmusdatter, og Johanne Espensdatter.

Dom 26. p. Trin. [23. november]
Blev Christian Skræders Datter døbt kaldet Karen, baaren af Christen Nielsens Hustrue i Holtug. Test: Christen Christensen, Christian Hansen og Frants Hansen i Holtug, Lars Hendricksens og rasmus Hansens Hustruer.

Dom 2. Adv. [7. december]
Blev Espen Mortensens liden Søn døbt kaldet Niels, baaren af Christen Drejers Datter Anne. Test: Rasmus Kielsen, Jacob Rasmussen, Jens Jensen, Mads Olsen og Hans Andersens Hustruer.

Dom 1. Nat. Xristi. [25. december]
Blev Skoleholderen Bentz Svendsens Datters Barn døbt kaldet Johan Christian, baaren af hendes Moder. Test: Hans Jacobsens, Jens Gynges, Christen Drejers, Hustruer og Christen Jydes Datter Anne.

1767

Fest N. Ann. [1. januar]
Blev Jørgen Hansens Datters Daab Conf., som var Hiemmedøbt kaldet Lisbet, baaren af Hans Madsens H. i Raabye. Test: Hans Andersen, Simon Jensen, Christen Christensen, Jens Hansens og Mads Olsens Hustruer.

Dom 10.p. Trin. [23. august]
Blev Jacob Hansens Stifsøn døbt kaldet Hans, (død) baaren af Kirsten Peder Nymands udi Strøbye. Test: Gregers Pogsten, Hans Jacobsen, Jørgen Hansen, Christian Skræders og Jens Gynges Hustruer.

Dom 13.p. Trin. [13. september]
Døbt et uægte Barn kaldet Ole, Moderen var Dorethe OlufsDatter. Test: Bent Svendsen, Jens Gynge, Rasmus Bødker, Detlev Hansens og Hendrick Holms Hustruer.

Dom 19.p. Trin. [25. oktober]
Blev Ole Jensens Søn døbt kaldet Niels, baaren af Kirsten MogensDatter. Test: Jørgen Hansens og Poul Nielsens Hustruer, Johannes Datter Karen og Lars Jørgensens Datter Kirsten.

Dom 23. p. Trin. [22. november]
Blev Ole Møllers Søn døbt kaldet Frans, baaren af Niels Kaares Datter Anne fra Maglebye. Test: Christen Christensen, Jens Gynge, Jens Hansens Stedsøn Jens, Simon Jensens H. og Lars Henningsens Datter Bodil.

1768

Dom 1. p. Epiph. [10. januar]
Blev Jørgen Hansens Søn kaldet Peder, baaren af Peder Bentzens? Husfrue i Raabye Test: Hans Andersen, Simon Jensen, Ole Knudsen, Christen Christensens og Lars Jørgensens Hustruer.

Dom 25. p. Trin. [20. november]
Blev Espen Mortensens Datter døbt kaldet Maren, baaren af Konens Søster fra Frøslev. Test: Simon Jensen, Christen Christensen, Hans Andersen, Rasmus Kielsens og Mads Olafsens Hustruer.

1769

Fes. N. A. [1. januar]
Blev Jørgen Hansens Datter døbt kaldet Maren, baaren af Peder Bentsens H. i Raaby. Test: Hans Andersen, Christen Jyde, Ole Knudsen, Hans Møllers og Jacob Hansens Hustruer.

Dom 2. p. Epiph.  [15. januar]
Blev Jacob Hansens Søn døbt kaldet Hans, baaren af Hans Jacobsens Hustrue. Test: Christen Jyde, Jørgen Hansen, Simon Jensen, Rasmus Hansens og Johan Clausens Hustruer.

Samme Dag. [15. januar]
Blev Jens Hansens Søn døbt kaldet Niels, baaren af Anne Christens Datter. Test: Hans Andersen, Andreas Jensen, Mads Hansens H. Johanne ...Datter og ...

Samme Dag. [15. januar]
Blev Christian Skræders Datter døbt kaldet Johanne, baaren af Rasmus Hansens Pige Kirsten. Test; Frans Hansen i Holtug, Niels Hansen i Siersløv, Lars Johansen, Karen JohansDatter og Kirsten LarsDatter.

Dom Jubilate. [16. april]
Blev Mads Jensens Søn døbt, kaldet Jacob, baaren af Hans Madsens Hustrue. Test: Rasmus Nielsen, Hans Jensen, Espen Mortensens og Johan Clausens Hustruer.

Fest. Trinit. [21. maj]
Blev Rasmus Nielsens Søn døbt kaldet Jens, baaren af Mads Christensens Hustrue i Klippinge. Testes: Christen Kaare, Christian Skræders, Lars Johansens, Jørgen Hansens og Christen Raabys Hustruer.

Dom 2. p. Trinit. [4. juni]
Blev Hans Andersens Søn døbt kaldet Peder, baaren af hans Datter Cidcel HansDatter. Test: Hans Madsen i Raabye, Henning Larsens, Jens Hansens, Jens Hansens Hustruer og Lars Jørgensens Datter, Kirsten.

1770

Dom 4. p. Epiph. [28. januar]
Blev Johan Clausens liden Datter døbt kaldet Anne, baaren af Lars Jørgensens Datter Kirsten. Test: Rasmus Kielsen, Rasmus Nielsen, Lars Johansens, Rasmus Hansens og Jørgen Hansens Hustruer.

Dom Invoc. [4. marts]
Blev Niels Peitersens liden Datter døbt kaldet Mette, (Død) baaren af Hans Rasmussens H. i Strøbye.: Test: Hans P. Hemmesen ? , Clemens Rasmussen, Haagen Pedersen alle fra Strøbye. Jens Hansens og Christian Skræders Hustruer.

Fer 2. Pasc. [16. april]
Blev Jørgen Hansens datter døbt kaldet Karen, baaren af Konens Søster i Store-Heddinge. Test: Peder Bentsen i Raabye, Christen Jyde, Henning Larsen, Espen Mortensens og Rasmus Hansens Hustruer.

Dom 6. p. Trinit. [22. juli]
Blev Oluf Jensens Datter døbt kaldet Dorethe, baaren af Karen MortensDatter v. Møllerne. Test: Niels Olufsen, Lars Johansens og Jens Hansens Hustruer, Anne Sophie ChristensDatter.

D. 18. p. Trint. [14. oktober]
Blev Niels Olufs Søn døbt kaldet Lars, (Død) baaren af Kiersten RasmusDatter. Test: Christopher Nielsen, Hendrich Holm, Ole Jensen ?, Espen Mortensens og Jens Hansens Hustruer,

Dom 2. Adv. [9. december]
Blev et uægte Barn døbt kaldet Niels, baaren af Lars Hemmingsens Hustrue. Moderen til Barnet var Karen LarsDatter, som udlagde til Barnefader en Bisse-Kræmmer, som tog hende med vold paa Siersiøv Marck. Test: Johannes Larsen, Rasmus Hansen, Christian Hansen, Jens Gynges Hustrue og Sidse LarsDatter.

1771

Dom Mis. [14. april]
Blev Lars Johansens liden Datter døbt kaldet Karen, baaret af Konens Søster fra Holtug. Test: Hermand Hansen, Lars Larsen, Morten Rasmussens samesteds fra, Niels Hansens og Christian Skræders Hustruer i Varpeløv.

Dom Exaud. [12. maj]
Blev Christian Skræders liden Datter døbt, kaldet Cidsel, baaret af Johannes Larsens Datter. Test: Lars Johansen, Jacob Hansen, Christen Hansen, Kirsten LarsDatter og Niels Peitersens Hustrue.

Fer. 2. Pentc. [20. maj]
Blev Jens Hansens Søn døbt kaldet Christen, baaret af Espen Mortensens Datter.
Test: Jørgen Hansen, Hans Skiøtte, Hans Olufsen, Niels (ulæseligt.)

Dom 17. p. Trin. [22. september]
Blev Jacob Hansens liden Datter døbt kaldet Cathrine Magrethe, baaret af Christen Kaares H. Testes: Christian Hansen, Rasmus Hansen, Villads Christensen, Christian Skræders og Jens Hansens Hustruer.

Samme Dag [22. september]
Blev Rasmus Nielsens Søn døbt kaldet Niels, (død) baaren af Christen Raabyes H. i Maglebye. Testes: Uldrick Jørgensen, Jørgen Hansen, og Lars Johansens Hustrue.

Dom int. Fes. Nat Kristi. [? december]
Blev Rasmus Skræders Datter døbt kaldet Anne, baaren af Christen Kaares Hustrue. Test: Rasmus Hansen, Jacob Rasmussen, Ole Rasmussen, Niels Peitersens og Jacob Hansens Hustruer.

1772

Dom 6. p. Trin. [26. juli]
Blev Jørgen Hansens liden Søn døbt kaldet Peder, baaren af Michel Sciøttes Datter. Test: Hermand Smed, Niels Møllersvend, Peder Bendtsen fra Raabye, Jacob Hansens og Ole Knudsens Hustruer.

Dom 14. p. Trin. [20. september]
Blev Niels Peitersens liden Datter døbt kaldet Cidze, baaren af Hans Rasmussens Hustrue i Strøbye. Test: Haagen Pedersen, Hans Thomsen, Clemen Rasmussen fra Strøbye, Jacob Rasmussens Hustrue, og Else Simonsdatter.

Samme Dag. [20. september]
Blev og Peder Hansens Datter døbt kaldet Marie, baaren af Christian Hansens Hustrue fra Strøbye. Test: Rasmus Hansen, Christen Hansen, Jørgen Larsen, Jacob Hansens Hustrue og Margrethe RasmusDatter.

Dom 2. Adv. [6. december]
Blev Lars Johansens liden Datter døbt kaldet Cidse Marie, baaren af Haagen Pedersens Hustrue i Strøbye. Test: Hermand Hansen fra Holtug, Uldrick Jørgensen, Hans Jensen, Hans Møllers og Christian Skræders Hustruer.

1773

Dom 3. p. Epiph. [24. januar]
Blev Hans Jensens Søn døbt kaldet Peder, baaren af Hans Møllers Datter Mette. Test: Simon Jensen, Johannes Larsen, Hans Olsen, Ole Møllers og Haagen Pedersens Hustruer.

Dom 10. p. Trin. [15. august]
Blev Christian Skræders liden Søn døbt kaldet Hans, baaren af Maren JensDatter fra Strøbye. Test: Christian Jyde, Hans Jacobsens, Jørgen Smeds og Rasmus Hansens Hustruer og Giertrud JørgensDatter.

Dom 16. p. Trin. [26. september]
Blev Jacob Jensens Datter døbt kaldet Cidze, baaren af Karen RasmusDatter fra Klippinge. Test: Christian Hansen, Peder Hansen, Christen Hansen, Jacob Rasmussens H. og Jørgen Hansens Datter.

Dom 24. p. Trin. [21. november]
Blev Rasmus Jacobsens Søn døbt kaldet Ole ?, baaren af Mandens Søster. Test: Christen Hansen, Ole Rasmussen, Hans Hendricksen, Niels Peitersens og Jørgen Christensens Hustruer.

1774

d. 23. feb.
Blev C. Splethes Datter døbt kaldet Mette Fridericha Cathrine, baaren af Madam Ermandingers udi Store Heddinge. Test: Mons. Rør fra Gjorsløv, Skoleholder Pogsteen fra Strøbye og Anders Meisser Møller, Værtshusmanden, Mariane Ha— — og Madam Taaiik alle fra Strøbye.

Dom 23.p.Trinit. [6. november]
Blev Hans Jensens Søn døbt kaldet Anders, baaret af Lars Johansens H. Test: Ole Møllers, Jørgen Smeds, og Rasmus Kielsens Hustruer. Christen Jydes Datter Anne og Simon Jensens Datter Else.

Dom 25.p. Trin. [20. november]
Blev Bondefoged Jørgen Hansens Søn døbt kaldet Peder, baaren af Peder Bentsens H. i Raabye. Test: Mons. Slleth, Morten Smed, Hermand Smed, Skoele Holderens og Rasmus Kielsens Hustruer.

1775

Dom Inv. [5. marts]
Blev Uldrick Jørgensens liden Søn døbt kaldet Niels, baaren af Møllerens Hustrue. Test: Christen Jyde, Jørgen Larsen, Frantz Jørgensen, Hans Bødkers og Jacob Hansens Hustruer.

Dom Let. [26. marts]
Blev Hans Olufsens Søn døbt kaldet Lauritz, baaren af Karen OlufsDatter. Test: Lars Hansen fra Wallebye, Jørgen Larsen, Ole Madsen, Mad. Tach og Hans Jensens Hustrue. x

Fer 2. Pent. [5. juni]
Blev Mads Sørensens Datter døbt kaldet Karen, baaren af Jens Rasmussens H. i Strøbye. Test: Christen Jyde, Jeppe Jensen, Lars Pedersens og Jacob Hansens Hustruer.

a) Dom 2. Adv. [10. december]
Blev Hans Hendricksens liden Søn døbt kaldet Peder, baaren af Hendrick Holms Datter. Test: Hendrick Holm, Peder Skræder, Rasmus Hansens, Lars Johansens og Hans Møllers Hustruer.

1776

b) Fer 2. Pent.
Mons. Tachs liden Søn kaldet Antonius, baaren af Madam Sorterup i Storhedinge. Testes: Jomfrue Møller og Mons. Rør og Mons. Heiberg, Lars Jørgensens Hustrue.

c) Samme Dag.
Blev Hans Olsens liden Søn døbt kaldet Niels, baaren af Bodil PedersDatter fra Strøbye. Testes. Ole Møllers Søn, Niels Peitersens H., Rasmus Kielsens H., Ole Møllers H.

Bemærk.
De tre sidste på denne side har den nye Præst også opført på den næste side, og der er flere navneændringer iblandt disse. Hvilke navne som er de rigtige er vanskeligt at bedømme.

a) Dom 1. Adv. 3.dec 1775.
Peder. Par. Hans Henrichsen. Test: Henrich Holms Datter, Henrich Holm, Jesper Skræder, Rasmus Hansens og Lars Johansens Hustruer.

1776

b) Fer. 2. Pentec: 27. maj 1776.
Augustinus. (Død) Par. Skoleholder Mons.r. Paik.Test: Mad.me Sortrup, Jomfrue Møller, Mons.r. Heiberg og Bror, Lars Jørgensens Hustrue.

c) Niels. (Død) Par. Hans Olsen.Test: Bodil PedersDatter, Peder Olsen, Niels Peitersen, Rasmus Kieldsens og Ole Møllers Hustruer.

Dom 13. p. Trin. 1. sep. 1776.
Margrethe. (Død) Par. Ulrich Jørgensen.Test: Giertrud JørgensDatter, Christen Christensen, Jacob Rasmusen og Jacob Hansen.

Dom 16. p. Trin. 22. sep. 1776.
Christian. Par. Jacob Hansen.Test: Peder Jørgensens Hustrue fra Klippinge, Jørgen Hansen, Christen Hansen, Christian Hansen og Mads Sørensens Hust.