Varpelev kirke logo

hjem

1723-1776 Fødte Viede Døde 1856-1891 Fødte Viede Døde
1775-1814 Fødte Viede Døde   1892-1913 Fødte Viede Døde
1814-1855 Fødte Viede Døde 1914-1969 Fødte Viede Døde

Varpelev kirkebog 1775-1814 Viede

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Trolovede 1775-1814

1777 D: 19 Jan: Rasmus Olsen og Johanne Hans Datter Sponsores: Simon Jensen og Espen Mortensen
1777 D: 26 Feb: Ungk: Rasmus Christens: og Karen Olsd: Spons: Christ: Smed og Ole Møller
1777 D: 6 Julii Peder Olsen og Anna Sophia Christensd: Spons: Christen Christensen og Hans Jensen
1778 D: 8 Martii Ungk: Jørgen Larsen og Pige Else Simons D: Spons: Lars Jørgensen & Simon Jensen
1779 D: 21 Martii Ungk: Oluf Madsen og Pige Maren Peders D Spons: Niels Jacobsen Gmd i Barup i Hellested Sogn & Peder Hansen Brudens Fader fra Maglebye
1779 D: 6 Decembris Enkemand Jacob Jacobsen og Pige Giertrud Jørgens D: Spons: Rasmus Hansen Bror Søn & Ulric Jørgensen Brudens Broder
1780 D: 27 Febr: Ungk: Lars Nielsen tienende paa Søeholm og Pige Margrethe Rasmus D: fra W: Spons: Gmd Hans Nielsen i Arnøje Brudgommens Sted-Fader & hmd Rasmus Larsen Brudens fader
1781 D: 4 Febr: Dom: 5ta p: Epiph: u.k. Lars Christensen & Pige Cidse Olufs D: ved Kongl. Bevilning i henseende til Slægtskab. Spons: respectu ejusdem causæ etc: Gmd Jacob Hansen Brudgommens Svoger & hmd Peder Olufsen Brudens Broder i Warpeløw.
1781 D: 17 Decbris Enkemand og Gmd Jacob Hansen & Pige Friderica Carolina Hans D: med Kongl. Bevilling i Henseende til Slægtskab Spons: respectu ejusdem causæ etc: hmd Hans Jacobsen. Brudgommens Fader & Gaardfæster Peder Hansen, Brudens Broder
1782 D: 9 Jan: Ungkarl og Soldat Mogens Pedersen og Pige Karen Hans Daatter Spons: hmd Hans Jensen Schytte, Brudens Fader h: U: & hmd Christen Pedersen Brudgommens Broder Boende p.t: i Strøbye
1783 Die Veneris D: 24 Januarii Ungkarl Oluf Rasmussen og Pige Maren Hans Daatter Spons: Gmd Rasmus Hansen, Brudgommens Sødskende Barn og Gmd Jacob Rasmussen Brudgommens Broder
1783 Die Veneris D: 7 Martii Ungkarl og Landrytter Jens Jensen og Pige Kirsten Rasmus D: Spons: Gmd Hans Jensen Brudgommens Broder og hmd Peder Olufsen Brudgommens Sødskende Barn
1783 Die Martis D: 23 Decbris ung Karl Hans Christensen og Pige Elisabeth Peders D: Spons: Gmd Christen Christensen og hmd Peder Olufsen
1784 Conc. 3tia Passion D: 17 Martii Enkemand, og huusmd: Hans Pedersen og Pige Maren Rasmus D: Sponsores respectu Consangvinitatis etc: Christen Christensen Brudgommens kiødelig Morbroder og hmd Rasmus Laursen Brudens Fader
1784 Die Mercurii D: 26 Junii Enkemand, samt Gmd Niels Peitersen og Pige Karen Peders D: indløst Kongebrev for Slægtskabet. Sponsores hmd Hans Thomæsen Brudgommens Sted Fader og hmd Hans Mogensen, Brudens Syster-Mand; begge fra Strøbye
1784 Dom: 8 p: Trinit: D: 1 Augustii ung Karl Morten Espensen og Enke Cidse Olufs D: Sponsores respectu Consangvinit: hmd Peder Olufsen Brudens Broder & Gaardfæster Oluf Espensen Brudgommens Broder
1785 Die Mercuri D: 9 Martii Ung Karl og Land Soldat Rasmus Sørensen og Pige Cidse Rasmus D: Sponsores respectu Consangvinitatis etc: Rasmus Hansen Gmd og Brudens Fader, Mads Sørensen Gmd og Brudgommens Broder
1785 Die Jovis D: 17 Martii Ung Karl og Land Soldat Ulric Pedersen og Pige Dorthe Olufs D: Sponsores respectu Consangvinitatis etc: hmd Peder Olufsen Brudens Broder og Gmd Peder Hansen Møller Brudens Sødskende Barn
1785 Die Veneris D: 12Augusti Ung Karl og Land Soldat Hans Jørgensen og Pige Maren Niels D: Sponsores respectu Consangvinitatis etc: Gmd Ulric Jørgensen Brudgommens Broder og Claus Nielsen hmd i Strøbye, Brudens Broder
1785 Die Martis D: 15Novbris Ung Karl og Ld Soldat Peder Rasmussen og Pige Inger Otthos D: Sponsores respectu Consangvinitatis etc: hmd i Warpeløw Rasmus Laursen Brudgommens Fader, og Gmd i Maglebye Mads Otthosen Brudens Broder.
1786   ingen Trolovelse forrettet
1787 Dom Palmarum D: 1 Aprilis Ungkarl Laurs Olufsen fra Maglebye og Gaard Enke Birthe Ivers Daatter Spons: Gmd Rasmus Sørensen R.S.S. og hmd Hans H.I.S. Jensen begge boende i Warpeløw Trolovelsen forrettet af Sognepræsten i Hellested Hr. Bjørn Christian Lund
1787 Die Veneris D: 6 Octobris Gaardfæster og ungkarl Oluf Espensen og Pige Bodil Rasmus D: Sponsores respectu Consangvinitatis etc: Gmd Rasmus Hansen Brudens Fader Gmd Morten Espensen Brudgommens Broder
1788   ingen Trolovelse
1789 1789 Dom 1 ma Die Erii Qaviac D: 11 Januar Enkemand og hmd Jacob Hansen og Pige Karen Laurs Daatter Sponsores respectu Consangvinitatis etc: Gmd Morten Espensen & Gmd Christen Hansen, Brudens Svogre, begge her i Byen
1790   ingen Trolovelse
1791 Conc: 1ma Passion: D: 16 Martii Ung Karl, Gaardfæster Peder Rasmussen Pige Citze Niels Daatter Sponsores respectu consangvinitatis etc: Rasmus Hansen, Brudgommens Fader, Gmd Niels Peitersen, Brudens Fader
1792 Conc: 3tia Passion: D: 14 Martii Ung Karl Gaardfæster Oluf Andreæsen fra St: Heddinge og Gaard Enke Dorthe Olufs Daatter Sponsores respectu consangvinitatis etc: Peder Kaare fra Klippinge Brudgommens Sted Fader boende i Sønnens Huus og Gmd her i Byen Morten Espensen Brudens Svoger
1792 Die Veneris D: 21 Septembris Enkemand samt hmd Laurs Rasmussen Kaare Fra Magleby og Enken Ellen Laurs D: her i Byen Sponsores respectu consangvinitatis etc: Morten Espensen Gmd her i Byen og Fæstehmd Hans Rasmussen ibid. Enke Brudens Søn.
1793   ingen Trolovelse
1794 Die Veneris D: 17 Octobris Ung Karl Anders Olufsen udtient Land Soldat og Pigen Walburg Hans D: Sponsores respectu consangvinitatis etc: Enkemand og hmd Hans Jensen, Brudens Farbroder hmd i Maglebye Jens Olufsen, Brudgommens Broder
1795 Die Saturni D: 9 Maji hmd og Enkemand fra Raaebye Jens Hansen og Enken Citze Rasmus D: her i Byen Sponsores respectu consangvinitatis etc: Oluf Johansen Inderste her i byen Rasmus Pedersen afsat Gmd i Strøbye.
1795 Die Venris D: 10 Julii Ung Karl og udtient Land Soldat Rasmus Jensen og Pige Cathrine Margrete Jacobs D: Sponsores respetu consangvinitatis etc: Hans Hansen i Annexgaarden, Jacob Hansen Brudens Fader, Huusmanden her i Byen.
1796 Die Martis D: 7 Junii Ung Karl Claus Pedersen & Kirsten Hans D: Pige i annexgaarden Sponsores respectu consangvinitatis etc: Christen Pedersen hmd i Strøbye, Brudgommens Broder, Indsidder ved Søeholm i Maglebye Sogn Niels Hansen Brudens Søster.
1796 Die Lunæ D: 13 Junii Enkemand af Helsted Laurs Jørgensen og Pige her af Byen Kirsten Jacobs D: t: Gmd Søren Mortensen Sponsores respectu Consangvinitatis etc: Enke og Gaardmand i Helsted Hans Jensen, og Indsidder Jacob Rasmussen her i Byen, Brudens Fosterfader
1796 D: 7 December Ole Olsen & Anna Olufs Datter Spons: grd Lars Olsen og hmd Jørgen Larsen
1798 D: 12 Januar: Hans Jacobsen og Karen Mads D: Spons: Jacob Hansen og Rasmus Sørensen
1798 D: 5 Octobr. Christian Jacobsen og Ane Kirstine Ols Datter et Opfostrings Barn Spons: Morten Espesen og Hans Jacobsen
Viede
1777 D: 17. Aug: Rasmus Olsen og Johanne Hansd.
1777 D: 14. Nov. Rasmus Christensen og Karen Olufsdatter
1777 D: 16. Nov: Peder Olsen og Ane Sophie Christens D.
1778 D. 3. Oct: Jørgen Larsen og Else Simons D:
1779 D: 4. Oct: Oluf Madsen og Maren Peders D:
1780 D. 2. Julii U: K: Lars Nielsen t. paa Søeholm og pige Margrethe Rasmus Datter
1780 D: 13. Oct. Die Veneris Enkemand Jacob Jacobsen og Pige Giertrud Jørgens D:
1781 D: 6 Novbris Die Martis U: Karl Lars Christensen og Pige Cidse Olufs D:
1782 D: 13 Martii Conc: 4. Pashion Land Soldat og Ung Karl Mogens Pedersen og Pige Karen Hans D:
1782 D: 18 NovembrisDie Lunæ Gmd tillige Enkemand Jacob Hansen og Pige Frederica Caroline Hans D:
1783 2 Pashion D: 19 Martii U: K. Oluf Rasmussen og Pige Maren Hans Daatter
1783 Dom: Misericordiæ D: 4 Majii Ung karl og Land Rytter Jens Jensen og Pige Kirsten Rasmus Daatter
1784 D: 20 Februarii Die Veneris U: K. og Land Soldat Hans Christensen og Pige Elisabeth Peders Daatter
1784 D: 9 Maji Dom: Cantate Enkemand, samt hmd Hans Pedersen og Pige Maren Rasmus D:
1784 D: 9 Julii Die Veneris Enkemand Niels Peitersen og Pige Karen Peders Daatter
1784 D: 23 Augusti Die Lunæ Ung Karl Morten Espensen og Enke Cidse Olufs Daatter
1785 D: 20 Aprilis Die Mercurie U: K: og Soldat Rasmus Sørensen og Pige Cidse Rasmus D:
1785 D: 22 Maji Fest Trinit: Ung Karl og Soldat Ulric Pedersen og Dorthe Olufs D:
1785 D: 21 Oct: Die Veneris ung Karl og Soldat Hans Jørgensen og pige Maren Niels D:
1785 D: 30 Decbris Die Veneris ung Karl og Land Soldat Peder Rasmussen og Inger Otthos D:
1786   Ingen Brudevielse holdet
1787 D: 22 Junii Die Veneris ung Karl Laurs Olufsen og enke Birthe Ivers D:
1788 D: 14 Januarii Die Lunæ ung Karl og Gaardfæster Oluf Espensen og Pige Bodil Rasmus Daatter
1789 Conc: 3 Pashion: D: 18 Martii Enkemand og hmd Jacob Hansen og Pige Karen Laurs Daatter
1790 Die Saturni D: 18 Septbris Snedker Sr Jens Gyrsting Boye og Mademoiselle: Lorentze Petrine Hochland. Forlovere: Brudgommens Fader efter forføyet Brev skrevet af ham selv. R. Hochland Brudens Fader. Indløst Kongebrev for Huusbryllup.
1791 Die Veneris D: 6 Maji Ung Karl og Gaardfæster Peder Rasmussen og Pige Citze Niels Daatter
1792 Dom: Miseri: D: 22 Aprilis L: Soldat og Gaardfæster Oluf Andreæsen og Enken Dorthe Olufs Daatter
1792 Die Lunæ D: 29 Octobris Inderste Laurs Rasmussen Kaare fra Maglebye og Enken Ellen Laurs D: her i Byen
1793   Ingen Brudevielser
1794 Die Veneris D: 5 Decembris ung Karl Anders Olufsen udtient Land Soldat, og Pige Waldburg Hans Daatter
1795 Die Veneris D: 19 Junii Enkemand fra Raabye Jens Hansen og Enken her fra Byen Citze Rasmus D:
1795 Die Veneris D: 31 Julii 1796 ung Karl Rasmus Jensen og Pige Cathrina Margrete Jacobs Daatter begge her i Byen
1795 Die Veneris D: 8 Julii ung Karl Claus Pedersen og Pige Kirsten Hans Daatter her i Byen
1795 Dom: 8 a Festo Trinitatis D: 17 Julii Enkemand af Helsted Laurs Sørensen, og Pige Kirsten Jacobs D:
1797 D: 3Febr: Ole Olsen og Anna Olufs Datter
1798 D: 2 Martii Hans Jacobsen og Karen Mads D:
1798 D: 29 October Christian Jacobsen og Ane Kirstine Ols Datter et opf: Barn
1799 D: 23 April Kiæld Christensen og Lars Johansens Enke Spons: Christen (C:P:) Pedersen; Ole (O:M:) Madsen
1799 D: 22 Novemb: Enkemand Mathias Jensen og Ole Johansens Enke Ane Hans Datter Spons: Jeppe (J:J:) Jensens Nafn Gd: Christen (C:H:) Hansens Nafn af Warp
1801 D: 20 December ungkarl Ole Olsen og afgangen Hans Pedersens Enke Maren Rasmus Datter Spons: Morten (M:E:) Espensens Nafn Jens (J:J:) Jensens Nafn
1802 D: 15 October ungkarl Jens Jensen fra Hellested og Enken Ane Jens Datter, Peder Hansen Enke Spons: Christen (C:H:) Hansens Nafn Morten (M:E:) Espesens Nafn
1802 D: 19 Novembr: ungkarl Peder Larsen og Pigen Mette Niels Datter Spons: Niels (N:P:) Pejtersens Nafn Christen (C:H:) Hansens Nafn
1803 D: 6 Marty Bendix Fridrich Christiansen og Pigen Maren Jørgens Datter Spons: han Brudgommens Fader Christian Merkelsens yngre Sønner Hans (H:C:) Christensens Nafn Jørgen (J:L) Larsens Nafn
1803 D: HOctober Ungkarl Friderich Hansen Barup og Hans Peders Enke Else Peders Datter Spons: Morten (M:E:) Espesens Nafn Rasmus (R:P:) Pedersens Nafn
1803 D: 30 Septembr. Ungkarl Rasmus Larsen fra Lund og Enken Johanne Jens Datter Spons: Claus Cortsen ...................
1803 D: 28 October Johan Carl Friderik Christensen og Ane Hans Datter Spons: (H:C:) Hans Christensens Nafn (C:H:) Christen Hansens Nafn
1804 D: 24 Febr ungkarl Ole Kortsen og Pigen Margrethe Uldricks Datter Spons: Claus Cortsen Ol Feig Jørgensen
1804 D: 17 July Ung Karl Jens Hansen og Pigen Maria Mads Datter Spons: (P:H:S:) Peder Hansen .. 0 Lang
1804 D: 14 Augst: ungkarl Anders Hansen og Pigen Ane Ane Jens Datter Spons: (K:J:) Knud Jensen (H:T:) Hans Thomæsen
1804 D: 15 October ungkarl Ole Jeppesen og Enken Zidze Ols datter Spons: Mads (M:N:) Nielsen Nafn Ole (O:E:) Espesens Nafn
1804 D: 3 Decemb ungkarl Niels Uldrichsen og Pigen Ane Giertrud Rasmus Datter Spons: Uldrich (U:J:) Jorgensens Nafn Hans (H:R:) Rasmussens Nafn
1805 D. 9Juny ungkarl Jens Christophersen og Enken Margrethe Hans Datter Spons: Ole (O:N:) Nielsens Nafn Johan (J:C:) Christophersens Nafn
1805 D: 5 November ungkarl Peder Olsen og Pigen Maren Christens Datter Spons: Mogens (M:P:) Petersens Nafn Christen (C:H:) Hansens Nafn
1808 D: 29 January ungkarl Peder Jensen og Pigen Birthe Rasmus Datter Spons: Jens (J:J:) Jensens Nafn Rasmus (R:C:) Christensens Nafn
1809 D: 31 Marty ungkarl Jens Jensen og Enken Ane Jens Datter Spons: Jens (J:J:) Jensens Nafn Hans (H:T:) Thomæsens Nafn
1810 D: 9febr: Soldat af 1st Jydske Regiment 7de Comp: Anders Bertelsen Toestrup og Pigen Maren Hans Datter. Innen Brudevielse tilhørte Hr: Holm i Walløbye af hanem alting var iagttaget, som udfordredes førend disse Folk kunde hafve Bryllup, men Brudevielsen blef paa Hr: Holms skriftlige Forlangende forrettet her
1811 D: 1 Oct. Land Soldat Hans Sørensen og Pigen Inger Magrethe Niels Datter Spons: Gd Ole (O:N:) Nielsens Nafn Hd Ole (O:J:) Jensens Nafn At de begge have haft de naturlige Kopper i Deres Barndom bevidnes tillige af disse tvende Mænd
1812 1812 Ingen Brudevielse
1813 1813 Ingen Brudevielse
1814 D: 25 April Ungkarl Niels Rasmussen og Annex Gaardmand Jens Hansens Enke Marie Mads Datter Spons: Gmd Jens Nielsen Gmd Peder Hansen At begge har havt de naturlige Kopper bevidne ovennævnte Mænd
1816 D: 20 Decbr Ungk: Jørgen Christensen 23 Aar gi: Pigen Maren Christians Datter 25 Aar. Spons: Lars /LCS/ Christensen Hans /HTS/ Thomsen Gmd i Warpeløv Forloverne bevidne at Brud og Brudgomhar havt naturlige kopper.
1817 D: 25 Apr: Ungk: Espen Mortensen 29 Aar gi: Pigen Johanne Ols Datter 21 Aar Spons: Ole /OIS/ Jeppesen Gmd i Warpeløv Ole /OES/ Espesen Gmd I Warpeløv Forloverne bevidne at Brud og Brudgom have havt naturlige kopper
1817 D:28 Novbr Ungk: Niels Sørensen 38 Aargl. tjenende Hans Nielsen Gmd i Helsted Sogn Pigen Maren Rasmus Datter 33 Aar gi. tjenende Ole Andreasen Gmd i Varpeløv Spons: Hans /HNS/ Nielsen Gmd i Helsted Ole /O:A:S:/ Andreasen Gmd i Varpeløv Forloverne bevidne at baade Brudgom og Brud have havt naturlige Kopper
1817 D:27 Decbr Enkemand Lars Christensen 35 Aar gi: Gaardmand i Varpeløv Pigen Inger Niels Datter 21 Aar tjenende Faderen Niels Mortensen Gaardmand i Haunløv. begge have havt naturlige Kopper, som undertegnede Forlovere bevidne. Peder/P.OS/ Olsen Gmd i Varpeløv Rasmus /RLS/ Larsen Hmd og Snedker I Varpeløv
1821 D: 3Aug: Ungk Peder Hansen 25 Aar gi: tjenende Gmd Peder Olsen i Varpeløv, har havt naturlige Kopper Pigen Dorthe Ols Datter 24 Aar, tjenende Gmd Hans Pedersen i Varpeløv har havt naturlige kopper som undertegnede Forlovere bevidne Pode /POS/ Olsen Gmd i Varpeløv Ole /OHS/ Hansen Hmd i Varpeløv
1821 D: 8 Septbr Ungk: Rasmus Olsen 23 Aargl. tjenende Gmd Ole Jeppesen i Varpeløv Pigen Birthe Emanuels Datter 25 Aar gi. tjenende Gmd Ole Jeppesen i Varpeløv begge havt naturlige Kopper som undertegnede Forlovere bevidne Jacob /IIS/ Jensen Gmd i Strøbye Ole /ORS/ Rasmussen Hmd i Varpeløv
1833 At Ungkarl Christen Sørensen af Strøbye 31 Aar gammel og Pigen Inger Pedersdatter af Varpeløv 22 Aar, som have besluttet at indtræde i Ægteskab med hinanden ikke ere i et forbuden Led besvogrede eller beslægtede, at de ere frie for aabenbart Ægteskabsløfter andetsteds, at begge ere vaccinerede og der ellers Intet er som kan være til Hinder for deres Ægteskab attesterer vi underskrevne Forlovere Strøbye D: 6 November 1833 Lars LAS Andersen Johan I.P. Peter Hmd i Haarløv Hmd i Strøbye m.f.P. m.f.P.
1834 D: 17 Januar Ungkarl Anders Nielsen af Varpeløv 20% Aar gi: vaccineret. Pigen Karen Andersdatter af Varpeløv 22 Aar gi vaccineret At intet er til Hinder for Vielsens Fuldbyrdelse, derfor indestaar som Forlovere. Anders A:W:S: Wincentzen Anders A:N:S: Nielsen m:f:P: m:f:P: Gmd i Varpeløv Indsidder i Tostrup
1834 D. 14 Marty Ungkarl Peder Hanrichsen af Varpeløv 23 Aar vaccineret. Pigen Marie Nielsdatter af Strøbye 29 Aar vaccineret. At intet er til Hinder for Vielsens Fuldbyrdelse, derfor indestaar som Forlovere Hans H:S:S: Sørensen Peder P:A:S: Andersen m:f:P: m: f. P. Gmd i Varpeløv Gmd i Klippinge NB. Dette Par er ved Feiltagelse anført her da det dog retlig henhøre til de Indskrevne af Strøbye
1834 Ungkarl Niels Andersen tjenende Gmd: gi. Hans Jensen, 28 Aar gi: vaccineret.-Pigen Maren Jørgensdatter, hjemme hos sine Forældre Huusmand Jørgen Olsen, 24 Aar gi: vaccineret 8 Aug: 1817 af Neue. At intet er til Hinder for Vielsens Fuldbyrdelse derfor indestaar som Forlovere Hans HCS Christiansen Jørgen I:O:S: Olsem m: f: P: m: f: P: Gmd: i Varpeløv Hmd: i Varpeløv
1834 7. November Enkemand Niels Pedersen, tjenende som Avlsbruger Stolpe i Strøbye, 28 Aar gi: vaccineret Pigen Kirstine Nielsdatter, hjemme hos Stedfaderen Hmd Frederik Hansen i Varpeløv, 29 Aar gi: At intet er til Hinder for Vielsen derfor indestaar som Forlovere Ole 0: R: S: Rasmussen Frederik F: H: S: Hansen Hmd i Strøbye Hmd i Varpeløv m: f: P: m: f: P.
1835 20 Febr. Gmd Enkemand Ole Nielsen i Strøbye 31 aar gi: Pigen Kirstine Gude 23 Aar gi: hjemme hos Faderen Møller A. Gude i Strøbye vaccineret af Stifts Læge Hr Dittmer. At intet er til Hinder for Vielsens Fuldbyrdelse derfor indestaar undertegnede Forlovere A Gude Jeppe /INS/ Nielsen Hmd i Strøbye