Varpelev kirke logo

hjem

1723-1776 Fødte Viede Døde 1856-1891 Fødte Viede Døde
1775-1814 Fødte Viede Døde   1892-1913 Fødte Viede Døde
1814-1855 Fødte Viede Døde 1914-1969 Fødte Viede Døde

Varpelev kirkebog 1723-1776 Viede

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Trolovede 1723-1776

1723 Dom. 11. p. Tr. Anders Andersen og Karen Olufsdatter.
1724 Dom. 22. p. Tr. Bent Jensen og Birte Villadsdatter.
1726 Dom. 10. p. Tr. Christen Christensen og Birte Larsdatter.
1727 Dom. 22. p. Tr. Hans Jocum Brun og Maren Jacobsdatter.
1728 Dom. Qassimod. Hans Jacobsen og Maren Pedersdatter.
1731 Dom. 2.p. Epiph. Lars Hansen og Anne Jensdatter.
1731 Dom. Reminiscer. Jens Jensen og Maren Olufsdatter.
1731 Fer. 3. Paschatog. Jørgen Nielsen og Anne? Jacobsdatter.
1732 Dom. 1. Ep. Anders Nielsen og Karen Andersdatter.
1733 Fes. 2. Pent. Trolovet Christen Pedersen og Karen Christensdatter.
1733 Dom. 5.p. Tr. Trolovet Povel Nielsen og Dorthe Svendsdatter.
1734 Dom. Eptuag. Trolovet Johannes Larsen og Ane Olufsdatter.
1734 Dom. Rogate. Henning Rasmussen og Cathrin Leodatter ?.
1735 Dom 18.p. Tr. Trolovet Jørgen Hendricsen og Karen Mortensdatter?
1735 Fer. 2. Nat. Ch. Trolovet Jens Hemmingsen og Else Mortensdatter.
1737 Dom. Palmar. Trolovet Jacob Jacobsen og Anne Sørensdatter.
1737 F. N/iridium. Trolovet Jens Nielsen og Anne Christensdatter. (Manden død strax derefter.)
1738 Dom. Judica. Trolovet Jens Nielsen og Maren Svendsdatter.
1738 D. 2. p. Trnti. Trolovet Jens Jensen og Anne Christensdatter.
1740 Dom. 10. p. Tr. Trolovet Christen Larsen og Karen Hansdatter.
1741 Dom. Lætare. Trolovet Christen Jacobsen og Anne Nielsdatter.
1743 Dom. 8.p. Tr. Trolovet Willads Hansen, og Anna Nielsdatter.
1744 d. 26. Febr. Trolovet Niels Kaare fra Klippinge, og Anna Pedersdaatter.
1746 Dom Quasimodo geniti.. Trolovet Ole Hansen og Birthe Peders-Daatter.
1747 Dend 30. Maty eller Dom in Ramis. Trolovet Peder Skonning? og Anna Christensdaatter.
1747 Dom. 18.p. Trinit. Trolovet Henric Pedersen og Anna Niels-Daatter.
1750 Dom.2den p. Epiph. Trolovet Povel Nielsen og Ide Lars Daatter.
1750 Dom. 12.p. Trin. Trolovet Hans Hansen og Ellen Frantz Daatter.
1752 Dom. 22.p. Trinit. Troloved Hans Jensen og Maria Svendsdotter.
1753 Dom. 5.p. Epiph. Troloved Simon Jensen og Ole Pogsteens Enke Navnl. Maren Hans Datter.
1753 Dom. 18.p. Trinit. Troloved Andreas Jørgensen og Johanne Larsdatter.
1754 Dom. Reminisciere. Troloved Hans Hansen og Karen OlufsDatter.
1755   Vi tvende underskrevne mænd holder Hans Velærværdighed Hr. Lars Aagaard frie og uden tiltale for alt det som kunde hindre Egteskab imellem Lars Rasmusen og Johanne Hansdaatter, hvilket bekræftes under vore egne Hænder.
Warpeløf die 12. Octob. 1755
Sign HAS. Hans Andersen.
Sign RLS. Rasmus Larsen.
1756 Dominca Sexgisima. Troloved Peder Larsen og Margrethe Hendrichs Datter.
1756 Dominica Palmarum. Troloved Tue Jørgensen Huusmand af Raabye i Holtug Sogn og Karen Willums Enke i Warpeløw. Forlovere: Esben Mortensen, Hans Andersen, begge af Warpeløw. Attest af Cielsted, Dat. d. 10. April.
1758 Dom 21 .p. Tr. Troloved Mads Jensen og Else Jeppes Daatter. Spons: Mads Olsen og Simon Jensen.
1758 d. 30. Octob. Troloved Johan Christian Mejsler, Skoleholder i Warpeløw og Johanne Jørgens Daatter. Spons: Hans Tald og Anders Meisler.
1759 Dom. Esto mihi. Troloved Hans madsen og Maren Hans Daatter. Sponsat: Mads Hansen Gaardm. i Raabye og Hans Andersen.
1759 Dom. 3.p. Trinit. Troloved Jacob Hansen og Sidse Hans Daatter. Spons: Hans Bruun og Hans Nielsen.
1764 Fest Eucharist. Haagen Pedersen og Anne Johans Datter. Spons: Johannis Larsen og Jep Olsen.
1764 Dom. 22.p. Trinit. Detlev Hansen og Johanne Jørgens Datter. Spons: Anders Meisler og Hans Jacobsen.
1765 Dom. 20.p. Trinit. Christen Christensen og Bodild Lars Datter. Spons: Lars Jørgensen og Rasmus Kieldsen.
1766 Dom. 9.p. Trinit. Hans Olsen og Dorethe Christens Datter. Spons: Peder Olesen og Christen Kaare.
1767 DomOculi. Blev Jacob Hansen og Enken Dorethe Christens Datter trolovet. Da vi underskrevne, tvende, Foriøftningsmænd forsikrede icke allene at Jacob Hansen er aldeles fri og ubehindret for ald Slags Ægteskabs Løfte til nogen andre efter, og siden Enken er frugtsommelig med hendes afdøde Mand Hans Olsen og da de begge som skikkeligt og sømmeligt er, nytholder sig fra hende deri indtil hun har gjort Barsel og holt sin Kirkegang. Hvilket vi hermed fuldkommen gir Løfte og forsikring om og med haands Underskrift paateigner
Nafn: Christen CCS. Christensen
Nafn: Hans H.l. Tjaerby
1770 Dom 3 Adv trol: Lars Hansen fra Walløebye og Cidse Rasmusdatter Spons: Christen Erdsen og Peder Mogensen
1771 Dom 18 p Trinit trol: Oluf Knudsen og Berethe Michaels Datter Spons: Hans Møller og Jørgen Hansen
1771 Dom 2 Adv: trol: Hans Jensen og Karen Johannis Datter Spons: Johannes Larsen og Jens Jensen
1772 Dom Læt: trol: Christian Hansen og Johanne Espens Datter Spons: Espen Mortensen og Hans Jacobsen
1773 Dom 1 Adv: trol: Uldrich Jørgensen og Kirsten Lauritz Datter Spons: Lauritz Jørgensen og Jørgen Hansen
1774 Dom 17 p Trit trol: Hans Olsen og Margrethe Rasmus Datter Spons: Rasmus Kielsen og Lars Møller
1775 Dom 1 p Epiph trol: Hans Larsen og Karen Olufs Datter Spons: Hans Michælsen fra Maglebye og Oluf Jensen
1775 Dom Sept: trol: Hans Hendrichsen og Anna Friederichs Datter Spons: Niels Jørgensen og Hendrich Holm
1775 Dom Sexages. trol: Niels Hansen og Karen Hans Datter Spons: Jørgen Hansen og u: Hans Hansen Strøbye
1775 Fer: 2 Pent: trol: Peder Hansen og Magrethe Christens Datter Spons: Hans Jacobsen og Christen Erlandsen
1775 Dom. 21 p.Trt trol: Hans Mogensen, og Dorethe Olufs Datter Spons: Espen Mortensen og Simon Jensen
1775 D19Nov: trolowet Niels Hansen og Karen Hans Datter Sponsores:

Viede/copulerede 1723-1834

1723 Dom. 22. p. Tr. Anders Andersen og Karen Olufsdotter
1724 Festo Steph. Bent Jensen og Birte Willadsdotter
1726 Dom. 16. p. Tr. Christen Christensen og Birte Larsdotter
1727 Dom. 2. Adv. Hans Jochum Bruun og Marie Jacobsdotter
1728 Dom. 23. post Trin: Hans Jacobs og Maren Pedersd
1729 Dom. 19. p. T. Oluf Nielsen og Karen Olufsdotter
1731 Fer. 2. Pasch. Lars Hansen og Anne Jensdotter
1731 Dom. 3. p. Trin. Jens Jensen og Maren Olufsdotter
1731 Festo Joh. Bapt: Jørgen Nielsen og Anne Jacobsdotter
1732 Dom. Oculi. Anders Nielsen og Karen Andersdotter
1733 Festo om. Sanit. Christen Pedersen og Karen Christensdotter
1733 Dom. 25. p. Trin: Powel Nielsen og Dorthe Svendsdotter
1734 Fer. 2. Pascatis Johannes Larsen og Anne Olufsdotter
1734 Dom. 16. p. Tr. Henning Rasmussen og Cathrine Hendrichsdotter
1735 Fer. 3. Nat. Ch. Jørgen Hendriksen og Karen Mortensdotter
1736 Fer. 2. Pasc. Jens Hemmingsen og Else Mortensdotter
1737 Dom. 23. p. Tr, Jacob Jacobsen og Anna Sørensdotter
1738 D. 24. Octbr. Bleve Ivar Nielsen og Marie Svensdotter viede
1738 Dom. 24. p. Tr. Efter Provstens tilladelse viet Jens Henningsen og Marie Friderichsdotter. Bruden var fra Holtug
1738 Dom. 3. Adv. Bleve Jens Jensen og Anne Christensdotter viede
1741 Dom. 3. p. Epiph. Bleve Christen Kore og Karen Hansdotter viede
1741 Dom. 20. p. Tr. Viede Christen Jacobsen og Anne Nielsdotter
1742 Dom. 2. Advent Vied Willartz Hansen og Anne Nielsdaatter
1744 Dom. 24. p. Tr. Vied Niels Kaare og Anna Peders Daatter
1746 Dom. 21. p. Trinit. Viet Ole Hansen og Birthe Peders Daatter
1747 Dom. 20. p. Trint. Viet Peder Skonning og Anna Christens Daatter
1747 Dom. 26. p. Trinit. Viet Henric Pedersen og Anna Niels Daatter
1748   Ingen ægte viede
1748   Ingen ægte viede
1750   Viede Povel Nielsen og Ide Lars Daatter
1750 Dom. 25. p. Advent Viet Hans Hansen og Ellen Frandtz Daatter
1751   Ingen Ægte viede
1753 Dom: Septuag. sammen viet Hans Jensen og Maria Svends Dotter
1753 Dom. Judica sammen viet Simon Jensen og Maren Hans Dotter
1754 Dom. 3. Advent sammen viede Andreas Jørgensen og Johanne Lars Dotter
1754 Dom. Miserircord. sammenvied Hans Hansen og Karen Olafs Datter
1755 1755 ingen sammenviede - Dog staar antegned i hovedbogen i Par 1: indslutter det næstkommende aar
1756 Dom: pst N: B: copuler: Lars Rasmussen og Johanne Hans Datter
1756 Dom. 8 p. Trinitatis sammenvied Peder Larsen og Margrethe Henrichs Datter
1756 Dom: 19 p. Trinitatis sammenvied Thue Jørgensen og Karen Willums Enke
1758 Dom: 2 Adv: copuleret Mads Jensen og Else Jeppes Daatter
1758 D. 13 Decemb: copuleret Johan Christian Wesbye og Johanne Jørgens Daatter
1759 Dom: 17 p. Trinit: copuleret Hans Madsen og Maren Hans Daatter
1759 Dom: 21 p. Trinit: copuleret Jacob Hansen og Sidse Hans Daatter
1764 Dom 16 p. Trinit: copuleret Haagen Pedersen og Anne Johans Datter
1765 Dom: Oculi copuleret Detlev Hansen og Johanne Jørgens Datter
1765 Dom 14 Nat: Christi Christian Christensen og Bodild Lars Datter
1766 Fest: N. Ann: Hans Olsen pg Dorethe Christens Datter
1766 Dom 1 Adv: Jacob Hansen og Dorethe Christens Datter
1771 Dom Rem: Lars Hansen og Kiersten Rasmus Datter
1772 Dom: int. Nov Ann et Epiph Ole Knudsen og Berethe Michels Datter
1772 Dom: 16 p Trinit. Christian Hansen og Johanne Espens Datter
1772 Dom 17 p Trinit Hans Jensen og Karen Johans Datter
1774 Dom: Inv: Uldrich Jørgensen og Kirsten Lars Datter
1774 Dom 24 p Trinit Hans Olsen og Magrethe Rasmus Datter
1774 Dom: 2 Adv. Mads Sørensen og Bieretha Jens Datter
1775 Dom. Inv: Hans Larsen og Karen Olufs Datter
1775 Dom. Jub Hans Hendrichsen og Anna Friderichs Datter
1775 Dom 20 p Tit. Peder Hansen og Magrethe Christens Datter
1776 D 2 Jan. Hans Mogensen og Dorethe Olufs Datter
1776 Dom: Invoc: Niels Hansen og Karen Hans Datter
1776 D: 2. Janu: Hans Mogensen og Dorthe Olufs Datter
1776 D: 25 Febr: Niels Hansen og Karen Hans Datter