Varpelev kirke logo

 

Varpelev kirkebøger 1723-1814 introducerede

Kirkebog for 1723-1814. Varpelev sogn, Stevns Herred, Præstø Amt

Public Absolverede = Offentligt skrifte

1731

Dom. Exaudi. Public absolveret Lars Hansen for Leiermaal med Karen Olufs Dotter

Rogate Karen Olufs Dotter Udlagt til Barnefader Lars Hansen tiennendes Oluf Nielsen

1732 

Dom. 6. p. public absolveret Karen Pedersdotter for leiermaal. Udlagt til Barnefader Peder der tiente i Møllen kom Michels Dag 1731. Nu vidste hun icke hvor hånd war, Dog mente hun han war i Trunheims huset.

Introducerede

1723 

Dom.10 p.T. Peder Hansens Kone
25.- - Ole Tingerops Kone

1724 

Dom. Sexag. Jacob Andersens Kone
Dom. 1. p. Tr. Jens Hemmingsens Kone
11.- - Erik Hansens Kone
15.- - Anders Andersens Kone

1725 

Dom. Cantate Hans Madsens Kone
Dom. Exaudi Rasmus Olsens Kone og Jens Nielsens Kone
Dom. 6. p. Tr. Peder Svendsens Kone
7.- - Jacob Andersens Kone
26. - - Peder Hansens Kone
Dom. 1. Adv. Ole Tingerops Kone
Fer. 2. Nat. Qri. Rasmus Nielsens Kone og Anders Andersens Kone

1726 

Dom. Miser. Niels Hansens Kone
Fer. 3. Pent. Jacob Andersens Kone
Dom. 23. p. Tr. Christen Christensens Kone

1727 

Dom. Quinguag. Peder Svendsens Kone
Dom 2. Adv. Morten Nielsens Kone

1728 

Dom. Miserie: unge Peder Hansens Kone
Jubilate. Jacob Andersens Kone
Dom. 18. p. T. Jens Nielsens Kone
25. p. Tr. Anders Andersens Kone

1729 

Festo Circum: Frands Hansens Kone
Dom. judica. Niels Mortensens Kone

1730 

Fer. 2. Nat. Anders Rasmussens Kone
Festo Epiphan: Frands Hansens Kone
Dom. Quinguag. Introduceret Hans Jacobsens Kone
item Morten Jacobsens Kone
Dom. Judica. Introduceret unge Peder Hansens Kone
Dom 21. p. T. Jacob Andersens Kone

1731 

Dom. Septuag. Introduceret Ole Pedersens Kone
Sexagesima Ole Nielsens Kone
Fer. 2. Pascates Lars Hinds Kone
- 3. - unge Peder Hansens Kone
Dom. Miser. Niels Andersens Kone
Dom. 20. p. Tr. Jørgen Nielsens Kone
- 25. - - Hans Jochums Kone
26. - - Jens Huggers Kone
Festo Stephani Jens Jensens Kone

1732 

Dom. Remin. Hans Jacobsens Kone
Dom. Rogate. Anders Rasmussens Kone
Dom. Exaudi Peder Hansens Kone
Dom. Trinit. Lars Hansens Kone
Dom. 10. p. Tr. Jacob Andersens Kone
Fer. 3. Nat. C. Frands Hansens Kone

1733 

Dom. Rogate Introduceret Oluf Nielsens Kone
Dom. 9. p. Tr. Oluf Tingerops Kone
Dom. 3. Adv. Jens Jensens Kone
Festo Stephani Jørgen Niels Kone

1734 

Festo C. Christi. Hans Jacobs Kone
Dom. Reminis. Lars Hinds Kone
Dom. 1. p. Tr. Christen Pedersens Kone
3.- - Powel Nielsens Kone
6. p. Tr. Niels Dinesens Kone
D. 8. p. Tr. Hans Juhums Kone
Dom. 1. Adv. Introduceret Jens Huggers Kone

1735

Dom. 10. p. Tr. Hans Jacobsens Kone
19 - -  Anders Rasmussens Kone
23.- - Christen Pedersens Kone

1736

Dom. 1. p. Tr. Jens Jensens Kone
- 24 - - Frands Nielsens Kone
F. 2. Nat. Chr. Jens Hemmingsens Kone

1737

Dom. 2. p. Epiph. Jørgen Hendrichsens Kone
5. - - Hans Juchum Bruuns Kone
Fer. 2. Pascatos Peder Hansens Kone
Dom. 1. Adventus Niels Dinesens Kone

1738

Dom. Oculi. Jens Jensens Kone efter sit Dødfødet barn
Judica Jacob Jacobsens Kone efter sit Dødfødet barn
Dom. 20. p. Tr<p>. Lars Hansens Kone
21.- - Hans Jacobsens Kone

1739

January 2. Introduceret Powel Nielsens Kone Dorthe Svensdotter
Dom. 1. p. Epiph Christen Pedersens Kone Karen Christens Dotter
2.- - Christen Kaares Kone
Dom. Jubilate Jens Nielsens Kone Maren Suends Dotter
F. 3. Pentec. Hans Juchum Bruns Kone
Dom. 9. p. Tr. Niels Spinders Kone
12.- - Jacob Jacobsens Kone Anne Sørensd: efter sit Dødfødet Barn
19.- - Ole Posteens Kone

1740  

D. Lætare Introduceret Powel Nielsens Kone Dorthe Svends Dotter
F. 3. Pentec. Jens Hemmingsens Kone
D. 3. p. Tr. Christen Larsens Hustrue
10.- - Jacob Jacobsens Hustrue Anne Sørensdotter
21.- - Oluf Olufsens Hustrue
23.- - Jens Nielsens Kone

1741

Dom. 2. p. Epiph. Introduceret Hans Jacobsens Kone
om. Miser. Introduceret Johannes Larsens Hustrue
Dom. 20. p. Tr. Introduceret Jacob Jacobsens Hustrue

1742

Dom. 1. p. Epiph. Introduceret Jens Hemmigsens Hustrue
Anden Onsdag i Faste Introducerede Lars Kores og Christen Dreyers Hustruer
Tredie Onsdag i Faste Introduceret Christen Pedersens Hustrue
Fest. Ann. Mar. Introduc: Anders Olsens Hustrue
2den Pindse Dag Introd: Rasmus Jacobsens Kone
Dom: 22. p. Trinit.: Introd: Conrad Friderichsens H:
Feria 2da. Nativ: Introd: Ole Pogsteens H:

1743

Dom: Septuagesima introd: Christen Drejers H:
Dom: Trinit: introd: Ivar Nielsens Hust:
Dom: 2 Trin: introd: Villaris Hansens Hustrue
Dom: 18 p Trinit: introd: Lars Jørgensens H:

1744

Dom: Lætare intr: Jacob Jacobsens H:
Fest: 2. Paschacatos intr: Rasmus Jacobsens H:
Dom: 2. p Trinit: Johannes Larsens Hustrue
Dom: 3 p Trinit: Christen Jacobsens H:
Dom: 14. p Trinit: introd: Christen Kaares H:
Dom: 15 p Trinit: introd: Villaris Hansens og Hans Jacobsens Hustrue

1745

Dom: 1 p Epiph: introd: Niels Pedersens Hustrue
Dom: Invocant introd: Lars Kaares H:
Dom: Jubilate introd: Lars Jørgensens H:
Fer: 2 Pent: intr: Ivar Nielsens H:
Dom: 19 p Trinit: int: Ole Pogsteens H:

1746

Dom: 1 p. Trinit: introd: Ivar Nielsens H:
Dom 2 p Trinit: introd: Lars Jørgensens H:
Dom 12 p: Trinit: intr: Christian Pedersens H:
Fer: 2da: Nativ: intr: Hans Jacobsens H:

1747

Dom: 3 p Epiph: intr: Anders Pogsteens H:
Fest: 3 Paschatos intr: Ole Hansens H:
Dom: Misericordias intr: Rasmus Jacobsens H:
Dom: 20 p Trinit: intr: Lars Jordhøys H:
Dom: 23 p Trinit: intr: Lars Ammes H:
Dom: 26 p Trinit: intr: Christen Kaares H:

1748

Festum Novi Anni Esben Mortensens H:
Dom: 12 pTrinit: introd: Christian Spillings H:
Dom: 18? Trinit: introd: Rasmus Jacobsens H:
Dom: 19 Trinit: introd: Henric Holms H:
Fest: Omnium Sanctorum intr: Lars Jørgensens H:
Dom: 4 Adv: intr: Ole Hansens H:

1749

Dom: 2 post: Epiph: introduceret Lars Jordhøys H:
Dom: 1 p Trinit: intr: Ivar Nielsens og Willum Peders H:
Dom: 18. p Trinit. blev Mads Olsens Hustrue introduceret
Dom: 20 p Trinit. introduceret Lars Kaaris Hustrue

1750

Dom: Palm: Introduc: Rasmus Rasmusens Hustrue
Dom: Jubilate: Introduceret Lars Jordhøys Hustrue
Dom: 9 p Trin: Introduceret Hendrich Holms Hustrue
Dom: 19 pTrin: Introduceret Esben Mortensens Hustrue
Dom: 20 p Trin: Introduc: Iver Nielsens Hustrue
Dom: 21 p Trin: Introd: Ole Pogsteens Hustrue
F. Omn: Sanct: Introd: Christen Kaaris Hudtrue
Dom: 24 p Trin: Introd: Ole Møllers Hustrue

1751

Dom: Judica Introd: Rasmus Jacobsens Hustrue
Fer: Misericord. Introduceret Jens Spinders Hustrue
Dom: Voi. Jucund. Introduceret Jens Hemmingsens Hustrue
Dom: 4 pt. Trinit. Introduceret Mads Olsens halvdøde Hustrue, som af overtroe først ville i Kirke førend hun døde; (Men sk<p>.. ellers af Mandens G<p>..hed <p>..ød G<p>..d<p>.. hvilket Præsten approbe)
Dom: 4 p. Trinit Introduceret Lars Jørgesens Hustrue

1752

Dom: 2. p. Epiph. introduceret Hans Jacobsens og Henrich Holm Hustrue
Fer. 2. Pasc. intr. Hans Andersen og Rasmus Rasmusen Hustruer
Dom: 20. p Trinit Introd. Ole Møllers Hustrue

1753

Dom: Reminisiere intr. Rasmus Jacobsens og Mads Olsens Hustruer
Dom Judica; Introduceret Madame Clevin Skoleholderens Kone item
Dom. 4 p Trinit intr. Simon Jensens Hustrue
Dom: 8 p Trinit intr. Christen Kaares Hustrue

1754

Dom: Esto Mini. introd. Henrich Holms Hustrue
D. 13. Marty introduceret Mad: Clivins
Dom: Jubilate intr. Esben Mortensens og Rasmus Rasmussens Hustruer
Dom: 3tia Adv: introduceret Hans Jensens Hustrue

1755

Dom: 2da p: Epiph introduceret Ole Hansens Hustrue
Dom: Quinguages: introduceret Mads Olsens Hustrue
Dom: Lætare introd: Rasmus Jacobsens hustrue
Dom: Judica introd: Madame Clivins
Dom: Miseri: introd: Jens Spinders hustrue
4 a Trinitat: Introduceret Simon Jensens Hustrue
Dom: 8 a Trinit introduc: Hans Nielsens Hustrue
Dom: 21 a Trinit introduceret Hans Hansens Hustrue
Dom: 26 a Trint introduceret Rasmus Rasmussens Hustrue
Dom: 2 Advent introduceret Espen Mortensens Hustrue

1756

Dom: 2 pst: Epiphan introduc: Hans Jacobsens Hustrue
Dom. Cantate introduceret Hans Jensens Hustrue
Dom 12 p. Trinit: — Ole Wævers H: hustrue
Dom. 18 p. Trinit: — Mads Olufsens Hustrue.

1757

Dom: Invocavit Introduceret Rasmus Larsens Hustrue.
Dom: Miserie: — Ole Møllers Hustrue.
— Hans Nielsens Hustrue.
Dom: Exaudi — Rasmus Rasmussens Hustrue.
Feria 2da Pentecostes — Esben Mortensens Hustrue.

1758

Festo Novi Anni introduceretJens Jensens Hustrue.
Dom: Esto mini Hans Hansens Hustrue.
Feria 3tia Pent: Esben Mortensens Hustrue.

1759

Dom: 2 p. Epiphan intr: Rasmus Rasmussens Hustrue.
Dom: 5 p. Epiphan Jens Jensens Hustrue.
Dom: Invocavit Mads Olsens Hustrue
Dom: Oculi Christen Drejers Hustrue
Dom: 18 p. Trinit: Skoleholderens Hustrue i Warpeløw.
Dom: 19 p. Trinit: Esben Mortensens Hustrue.
Dom: 21 p. Trinit: Jacob Jensens Hustrue.
Dom: 3 Adventy Mads Jensens Hustrue.

1760

Dom: 3. Epiph: introduceret Ole Møllers Hustrue.
Dom: Miser: int Rasmus Rasmussens Hustrue

1761

Dom: 21 p. Trinit int: Hans Skiøttes Hustrue
Fest: 3 Nati Cristi introd: Rasmus Hansens Hustrue
Dom: Mise: introd: Rasmus Bødkers Hustrue
Dom: 1 p. Trinit: Espen Mortensen Hustrue
Dom: 4 p. Trinit introd. Jacob Jensens Hustrue
Dom: 9 p. Trinit: Mads Jensens Hustrue
Dom: 22 p. Trinit. Mads Olsens Hustrue
Dom: 25 p. Trinit Rasmus Nielsens Hustrue
Dom: 3 Adv: Rasmus Hansens Hustrue

1762

Dom: Sexag: Hans andersens Hustrue
Dom: Invoc Hans Møllers Hustrue
Dom: Fin Hans Mortens Hustrue
Fest. Eucha Christen Drejers Hustrue
Dom: 10 p. Trinit Ole Møllers Hustrue

1763

Dom: 3 p. Trinit. Rasmus Bødkers Hustrue
Dom: 19 p. Trinit. Jacob Hansens Hustrue
Dom: 20 p. Trinit Mads Jensens Hustrue
Dom: 21 p. Trinit Hans Skiøttes Hustrue
Dom: 2 Advent præste Bondens Hustrue
Dom 3 Advent Espen Mortensens Hustrue

1764

Dom: Sexag: Rasmus Hansens Hustrue
Ligeledes Rasmus Nielsens Hustrue
Dom: Invoc Jens Hansens Hustrue
Fest: visit. Mariæ Mads Olsens Hustrue
Dom: 5 p. Trinit Jacob Hansens Hustrue
Dom: 23 p. Trinit Pouls Hustrue i præstegaarden

1765

Dom: 1 p. Epiph Hans Møllers Hustrue
Dom: Oculi Detlev Hansens Hustrue og Jens Jens Hansens Hustrue
Dom: <p>..die Hendrick Holms Hustrue
Dom: 1 p. Trinit Rasmus Jensens Hustrue
Dom: 12 p. Trinit Lars pibers Hustrue
Dom: 19 p. Trinit ole møllers Hustrue
Dom: 25 p. Trinit Lars Bødkers Hustrue

1766

Dom: Sept Christen Drejers Hustrue
Dom: Invok Rasmus Skræders Hustrue
Dom: Rem: Rasmus Hansens Hustrue
Dom 1 p Pasc Hans Andersens Hustrue
Dom: Mis: Mads Jensens Hustrue

1767

Fest Na Ann: Espen Mortensens Hustrue
Dom: 1 p Epiph: Detlev Hansens Hustrue
Dom: 4 p Epiph: Christian Skræders Hustrue
Dom: 5 p Epiph Jørgen Hansens Hustrue
Dom: Septuag: Skoleholderens Datter
Dom: 3 Adv: Ole Jensens Hustrue

1768

Dom 1 p Epiph Ole Møllers Hustrue
Dom 3 p Epiph: Jørgen Hansens Hustrue
Dom Sept: Johan Clausens Hustrue

1769

Fest: N Ann: Espen Mortensens Hustrue
Dom. Sexag Jørgen Hansens Hustrue
Dom. oculi Jacob Hansens Hustrue
Dom: Laet: Jens Hansens Hustrue
Dom: Palm: Christian Skræders Hustrue
Fest Trinit: Mads Jensens Hustrue
Dom: 4 p Trinit Rasmus Nielsens Hustrue
Dom: 5 p Trinit Hans andersens Hustrue

1770

Dom Sexag Johan Clausens Hustrue
Fer: 2 Pasc, Niels Peitersens Hustrue
Dom Jubil. Jørgen Hansens Hustrue
Dom 11 p Trinit. Ole Jensens Hustrue
Dom: 23 p Trint Niels Olsens Hustrue

1771

Fer: 2 Pent Lars Johansens Hustrue
Fest Trinit. Christian Skræders Hustrue
Dom: 2 p Trinit Jens Hansens Hustrue
Dom: 13 p Trinit: Jacob Hansens Hustrue
Dom: 15 p Trinit Rasmus Nielsens Hustrue

1772

Dom: Sept Rasmus Skræders Hustrue
Dom: Cant Ole Jensens Hustrue
Dom: 9 p Trinit introd Jørgen Hansens Hustrue
Dom: 17 p Trinit Niels Hansens Hustrue

1773

Dom: 5 p Epiph: Lars Johansens Hustrue
Dom: Remn. Hans Jensens Hustrue
Dom: 13 p Trinit. Christian Skræders Hustrue
Dom: 24 p Trinit Jacob Hansens Hustrue

1774

Dom: 3 p Epiph Jacob Rasmussens Hustrue
D: 23 Marty Mons: Splethes Hustrue

1775

?  Jørgen Hansens Hustrue
i lige maade  Hans Jensens Hustrue
Fer: 2 Pasc: Uldrick Jørgensens Hustrue
Dom Miser: Hans Olsens Hustrue
i lige maade Mads Sørensens Hustrue

1776

? Hans Hendricksens Hustrue
i lige maade Peder Hansens Hustrue
Dom: 4 p: Epiph:    Hans Henrichsens Hustrue
Dito Dato Peder Hansens H:
Dom: 2 p: Trin: Hans Olsens H:
8 p. Trin: Skoleholder Tackes H:
20 p. Trin: Ulrich Jørgensens H:
- 21 p: Trin Jacob Hansens H:

1777

Dom: Lætare Hans Jensens H.
Festo: 2 Pasc: Lars Johansens H:
Dom 2. p: Trin Peder Hansens Hustrue
Dom: 8 p Trin Niels Peitersens Hustrue
Dom: 3tia adv: D: 14 Dec: Gmd Jacob Rasmussens

1778

Dom: 5 p Epiph D: 8 Febr: hmd Hans Olufsens H:
Dom: Quangages
D: 1 Martii Gmd Søren Mort<p>.
   Pascatos D: 20 Aprilis Hans Hansens H:
Dom: 5te p: Trin: D: 19. Julii md Peder Olufsens
Festo Omnium Sanctorum D: 1 Novbris Gmd Peder Jens<p>.
Dom 4de adv. D: 20 Decembris Gmd Mads Sørensens H:

1779

Fest: Circumcih. Christi D: 1 JanGmd Ulric Jørgensens H:
Dom: Lætare D: 14 Martii Gmd Jacob Hansens H:

1780

Dom 1ma p: Epiph: D: 9 Jan: Gmd Sørens Mortensens H:
Dom: Esto Mihi D: 6 Febr: hmd Peder Hansens H:
Dom: Oculi D: 27 Febr: hmd Rasmus Jacobsens H:
Conc. 5te Pashion D: 15 Martii hmd Jens Pedersens Smeds H:
Dom: Cantate D: 23 Aprilis Gmd Ulric Jørgensens H:
Dom: 14ta p: Trinit D: 27 Aug: Gmd Jacob Hansens H:
Dom: 19ma p: Trinit D: 1 Oct hmd Jørgen Larsens H:
Dom: 21 ma p: Trinit D: 15 Oct: Gmd Jørgen Hansens H:
Fest: Stephani D: 26 Dec: Gmd Peder Jensens H:

1781

Fest: Paschatos D:15 Aprilis hmd Jacob Jacobsens H:
Dom: Misericordia. D: 29 hujus Gmd Christen Hansens H:
Eodem Die hmd Laurs Nielsens H:
Dom: Rogate D: 20 Maji Gmd Lars JohansensH:
Feria 2da Pentec D: 4 Junii Gmd Søren Mortenses H:
Dom: 19ma p. Trinit: D: 21 Octobris hmd Peder Hansens H:

1782

Dom: Sexagesima D: 3 Febr Gmd Jacob Rasmussens H:
Conc 4ta Pash D: 13 Martii Indsidder Oluf Madsens H:
Dom: Misericordiæ D: 14 Aprilis hmd Peder Olufsens H:
Dom: 3tiu p: Trinit Gmd Christen Hansens H:
Dom: 4ta p. Trinit D: 23 Junii Gmd Lars Christensens Hustrue
Dom: 7ma p. Trinit D: 14 Julii Gmd Ulric Jørgensens Hustrue
Dom: 13ma p. Trinit: D: 25 Augusti hmd Mogens Pedersens Hustrue
Dom: 25te p. Trinit D: 17 Nov: hmd Jørgen Larsens Hustrue
Dom: 3tia advent D: 15 Dec. Gmd Peder Jensens Hustrue

1783

Dom: Reminisc: D: 16 Martii Gmd Jacob Hansens Hustrue
Feria: 2da Paschatos D: 21 Aprilis Gmd Søren Mortensens H:
Feria 2da Pentecostes D: 9 Junii Gmd Mads Sørensens H:
Fest: Trinitatis D: 15 Junii Hans Hansens H: i annexg
Dom: 12ma p: Trinit: D: 7 Sept: Hmd Laurs Rasmussens H:
Dom: 23tia p: Trinit: D: 23 Nov. Gmd Peder Hansen Møllers H:

1784

1ma p. Epiph Bondef: Jørgen Hansens H:
Dom: Septuagesima D: 8 Febr: hmd Jens Jensens Ryters H:
Dom: Jubilate D: 2 Maji hmd Mogens Pedersens H:
Dom: Trinitatis D: 6 Junii hmd Laurs Johansen
Dom: 1ma p: Trinit: D: 13 hujus Gmd Rasmus Olufsens H:
Eodem Dominica Gmd Jacob Hansens H:
Dom 2da p: Trinit D: 20 ejusdem Gmd Laurs Christensens H:
Dom 11 ma p: Trinit. D: 22 Augusti Gmd Jacob Rasmussens H
Fest Omn: Sanct: D: 7 Novembris Gmd Oluf Madsens H:
Dom: 1ma adventus D: 28 Novbris Gmd Søren Mortensens H:

1785

Dom: Sexages: D: 30 Januarii Gmd Christen Hansens H:
Dom: Palmar: D: 20 Martii hmd Jens Jensens Ryters H:
Dom: Miserie: D: 10 Aprilis hmd Oluf Rasmussens H:
Dom: Rogate D: 1 Maji Gmd Hans Christensens H:
Dom: Exaudi D: 8 Maji Gmd Peder Hansen Møllers H:
Dom: 5ta p: Trin: D: 26 Junii Gmd Espen Mortensens H
Dom: 20ma p: Trin: D 9 Oct: hmd Jørgen Laursens H:

1786

Dom: 4ta a Die Esti Q<p>.<p>..D: 29 Jan: Gmd Rasmus Sørensens H:
Dom: Qvinqvagesima D: 26 Febr: hmd Mogens Pedersens H:
Dom: invocavit D: 5 Martii Gmd Ulric Jørgensens H:
Dom: Palmarum D: 9 Aprilis Gmd Morten Espensens H:
Dom 4ta a Festo Tr: D: 9 Julii hmd Peder Olufsens
Dom: 16ta a Festo Tr: D: 1st Oct. Inderste og Hans Jørgensens H:
Dom: 17ma a Festo Tr: D: 8de Oct. Gmd Ulric Pedersens H:
Dom: 20ma a Festo Tr. D: 29de Oct: hmd Jacob Hansens H:

1787

Dom: Trinitatis D: 3 Junii Gmd Rasmus Sørensens H:
Dom 3tia a Dom Trinit: D: 24 Junii Gmd Morten Espensens H:
Dom: 5ta a Festo Trinit: D: 8 Julii Gmd Niels Madsens H:
Dom: 16ta a Festo Trinit: D: 23 Sept: Bondef: Oluf Madsens H:
Dom: 18va a Festo Trinit: D: 7 Oct: Gmd Ulric Pedersens H:
Dom: 19na a Festo Trinit: D: 14 Oct: Gmd Christen Hansens H:
Dom: 1 ma adventus D: 2 Decbris Gmd Søren Mortensens H:
Die Stephani D: 26 Decbris Gmd Hans Christensens H:

1788

Dom: 4ta a Festo Trinit: D: 15 Junii Gmd Mogens Pedersens H:
Dom: 8va a Festo Trinit: D: 13 Julii Gmd Morten Espensens H
Dom: 21 ma a Festo Trinit D: 12 Oct: Dragon Jens Jensens H

1789

Dom: 2da a Die E... Q... introd Gmd Peder Hansens Hustrue
Dom: 3tia a Die E...Q... Gmd Niels Peitersens H:
Dom: Septuagesima D: 8 Febr. Gmd Rasmus Sørensens H:
Dom: Sexagesima D: 15 Febr: Gmd Oluf Espensens H:
Festo Trinitatis D: 7 Juni gev: Soldat Jacob Hansens H:
Dom: 1ma a Festo Trinit: D: 14 Junii LandS: Hans Jørgensens H:
Dom: 6ta a Festo Trinit: D: 19 Julii Gmd Ulric Jørgensens H:
Dom: 4ta adventus D: 20 Dec: Indsidder GI: Jacob Hansens H:

1790

Conc: 3tia Pashion D: 10 Martii Gmd Niels Madsens H:
Festo Paschatos D: 4 Aprilis Gmd Hans Christensens H:
Dom: Cantate D: 2 Maji Inderste Laurs Jensens H:
Dom: 6ta a Festo Trinit: D: 11 Julii Gmd Christen Hansens H:
Dom: 10ma a Festo Trinit D: 8 Aug: Gmd Mogens Pedersens H:
Dom: 17ma a Festo Trinit: D: 26 Sept: hmd Jens Rasmussens H
Dom: 19ma a Festo Trinit: D: 10 Oct: Gmd Ulric Pedersens H:
Dom: 20ma a Festo Trinit: D 17 Oct: Snedker Boyes H:
Festo Omnium Sanctorium D: 17 Nov: hmd Hans Pedersens H:
Dom: 3tia Adventus D: 12 Decembris Gmd Oluf Espensens H:

1791

Dom: invocavit D: 13 Martii Gmd Oluf Madsens H:
Festo Annunc: Mariæ D: 10 Apr. Gmd Mort: Espens: H: -
Dom: Palmarum D: 17 Aprilis Gmd Peder Hans: H:
Dom: Exaudi D: 5 Junii , Inderste Oluf Johans: H:
Dom: 21 ma a Festo Trinit: D: 13 Nov: Gmd Rasmus Sørs: H:
Dom: 22da a Festo Trinit: D 20 Nov: hmd Hans Rasmus: H:

1792

Dom: 1ma a Die Epiph: D: 8 Jan: Smeden Henric Svensens H:
Conc: 3tia pashion: D: 14 Martii hmd Oluf Rasmuss: H:
Feria 2da Paschatos D: 9 April Gmd Mort: Espens: H:
Dom: 2da a Festo Trinit: D: 17 Junii Gmd Mogens Pedersens H:
Dom: 5ta a Festo Trinit: D: 8 Julii hmd Jørgen Laurs: H:
Dom: 11ma a F. Tr. D: 19 Aug: Gmd Christen Hansens H:
Dom: 18va a F. Tr: D: 7 Oct: Gmd Peder Hansens H:
Dom: 3tia Advent: D: 16 Dec: Inderste gi: Jacob Hansens H:

1793

Dom: 2da a Die Epiph: D: 26 Jan: Sognefogden Peder Rasmussens H:
Dom: Jubilate D: 21 Aprilis Mandtal (?)
Dom 3 tia a F. Tr: Jacob Rasmussen
... Mandens Niels Peitersens H:
... Hans Mort:
Dom: 1ma a Festo Trin: D: 14 Julii Indsidder i Strøbye Jens Laursens H navnl: Cidse Rasmus D:
Dom: 14ta a Festo Trinit D: 1 Septembris Smeden Henric Svensens H:
Dom: 22da a Festo Trinit: D: 27 Octobris hmd Hans Rasmussens H:
Dom: 25ta a Festo Tr D: 17 Nov: Gmd Jens Jensens H:

1794

Dom: 5ta a Die E... Q... D: 9 Februarii Gmd Rasmus Sørensens H:
Dom: Lætare D: 30 Mtii Sognef: Peder Rasmussens H:
Dom: 9 Festo D: 17 Aug: afsat Gmd Mog: Peders: H:
Dom: 15ta a Festo Tr: D: 28 Sept. Gmd Hans Christens: H:

1795

Dom: 2da Die E<p>.. Q<p>.<p>.<p>. D: 18 Januarii Gmd Morten Espensens H: Cidse Olufs D:
Dom: Misericordiæ D: 19 Aprilis Gmd Rasmus Sørensens Hustrue Cidse Rasmus Daatter
Dom: Jubilate D: 26 Aprilis Gmd Christen Hansens Hustrue Anna Laurs D:
Dom: Rogate D: 10 Maji Indsidder Peder Jensens Hustrue Bodil Hans D:
Dom: Trinit: D: 31 Maji Henric Svensen Lunds H: Hanna Batholina Peders D: & hmd gl: Jacob Hansens Hustrue navnl: Karen Laurs Daatter
Dom: 14ta a Festo Trinit: D: 6 Septembris Indsidder Anders Olufsens Hustrue Walburg Hans Daatter
Dom: 18va a Festo Trinit: D: 4 Octobris Gmd Niels Peitersens Hustrue Karen Peders D:
Festo omn: Sanctorium D: 1 Novbris hmd og Smedesvend Jacob Larsens H: Benthe Cathrine Christians D:

1796

Contionæ 2da pashionali Habita D: 24 Febr: Inderste Emanuel Pedersens H: Karen Jens D:
Festo Pascatos D: 27 Martii Gmd Peder Hansens Hustrue Anna Jens Daatter
Dom: Misericordoæ D: 10 Aprilis Gmd Rasmus Sørensens Hustrue Cidse Rasmus D:
Festo Trinitatis D: 22 Maji Gmd Oluf Espensens Hustrue Bodil Rasmus Daatter.
Dom: 4ta a Festo Trinitatis Gmd Morten Espensens Hustrue Cidse Olufs Daatter.
Dom: 16ta a Festo Trinitatis D: 11 Sept Indsidder Anders Olufsens Hustrue Walburg Hans Daatter.
Dom: 18va a Festo Trinitatis D: 25 Sept: Gmd Oluf Andreæsens H: Dorthe Olufs D:
Dom: 20ma a Festo Trinitatis D: 9 Oct: hmd Rasmus Jensen H: Cathr: Margrete Jacobs D:

1797

Nye Aars Dag.- Gmd Jens Jensens Hustrue
Dom: 2 p: Epiph: Smeden Peder Hansens Hustrue
Dom: Sexagesima Frantz Olsens Hustrue
Dom: Invocavit: Mogens Pedersens Hustrue
Dom: Oculi gamle Jacob Hansens Hustrue
Die Windium Gd Peder Rasmussens Hustrue
Dom: Jubilate Gdm Jens Christensens Hustrue
Dom: 10 p: Trin: Hd Ole Rasmussens Hustrue
Dom: 17 p: Trin: Hd Ole Olsens Hustrue

1798

D: 21 Marty Rasmus Sørensens Hustrue
Dom: 2. Adv: Gd Hans Jacobsens Hustrue

1799

Festo Annunc: Hd Christian Jacobsens Hustrue
Jubilate Hd gl: Jacob Hansens Hustrue
Bededagen Hd Hans Christensens Kone
Festo Trin: Hd Peder Hansen Smeds Hustrue
Dom: 1. p: Trin: Gd Rasmus Sørensens Hustrue
Dom: 10. p. Trin: Gd Ole Andresens Hustrue
Sønd: mellem Juul og Nye.-Aar Huusmand Emanuel Pedersens Hustrue

1800

Dom: 2. p: Trin: Hd Ole Hansens Hustrue
Dom: 3. p: Trin Gd Ole Espensens Hustrue
Dom: 4. p: Trin: Hd Hans Christensen Jydes Hustrue
Dom: 5. p: Trin: Hd Frantz Olsens Hustrue
Dom: 9. p: Trin: Gd Peder Rasmussens Hustrue
Dom: 17. p: Trin: Hd Hans Christensen Skræders Hustrue
Dom: 18. p: Trin: Hd Mogens Pedersens Hustrue

1801

Dom: Jubilate Hd Christian Andersens Hustrue
Dom: 7 p. Trin: Hd Jacob Hansens Hustrue
Dom: 4. Adv: Hd Hans Christensen Skræders Hustrue

1802

Dom: 5. p: Epiph: Gd Niels Peytersens Hustrue
Dom: 1.p:Trin: Gd Hans Jacobsens Hustrue
Dom: 15. p: Trin:  Ole Nielsens Hustrue
Festo omn: Sanct: Anders Nielsens Hustrue

1803

Dom: Jubilate: Mogens Pedersens Hustrue
Dom: 7. p: Trin: Bendix Friderich Christiansens Hustrue
Dom: 18. p: Trin: Hd Peder Larsens Hustrue
D: 13 October Hans Skræders Enke
Dom: 3 Adv: Gd Peder Rasmussens Hustrue

1804

D: 1 January Ole Nielsens Hustrue
D: 27 May Gd Ole Espesens Hustrue
D: 3JunyChristian Snedkers Hustrue
D: 24 JulyHd Jacob Hansens Hustrue
D: 19 Aug: Hd Mogens Pedersens Hustrue
- - - Hd Frantz Olsens Hustrue
D: 28 Octobr.Peder Larsens HustrueAnder Nielsens Hustrue
D :11 Novembr Hd Ole Rasmussens Hustrue
1. Juledag Jens Pedersens Hustrue

1805

D: 10 Marty Hd Friderik Hansens Hustrue
D: 3 April Bendix Friderick Christiansens Hustrue
D: 23 Juny Gd Ole Andresens Hustrue
D: 6 Octobr: Hd Niels Uldrichsens Hustrue
D: 13 Oct: Gd Jens Hansens Hustrue
D: 20 Octobr: Hd Anders Hansens Hustrue
D: 27 Octobr: Gd Knud Jensens Hustrue

1806

D: 1 Juny Degnens Kone Mad: Petersen
D: 8 Juny Hd Niels Pejtersens Hustrue
D: 22 Juny Hd Jens Pedersens Hustrue
D: 29 Juny Hd Ole Rasmussens Hustrue
D: 10 Aug: Peder Olsens Hustrue
D: 5 Octobr Gd Peder Hansens Hustrue
D: 19 Oct: Jacob Pedersens Hustrue
D: 2 Nov: Hd Christian Jacobsens Hustrue

1807

D: 4 Januar: Hd Anders Hansens Hustrue
D: 1 Febr: 1/2 Gd Lars Jensens Hustrue
D: 3 May Huusmand Peder Larsens Hustrue
D: 5 July Christian Andersen Snedkers Hustrue
D: 9 Augusty Gd Hans Thomæsens Hustrue
D: 29 Nov: Gd Rasmus Sørensens Hustrue

1808

D: 21 Febr: Gd Knud Jensens Hustrue
D: 20 Marty Gd bestyrer Peder Olsens Hustrue
D: 3 April Gd Peder Rasmussens Hustrue
D: 1 May Hd Ole Rasmussens Hustrue
D: 3 July Hd Christian Jacobsens Hustrue
D: 4 Sept: Gd Hendrick Pedersens Hustrue
D: 18 Sept. Gd Hans Jacobsens Hustrue
D: 6 Nov: Hd Niels Uldrichsens Hustrue
D: 11 Dec: Hd Hans Thomæsens Hustrue

1809

D: 2 April Hd Jens Pedersens Hustrue
D: 4 May Gd Peder Hansens Hustrue
D: 25 Juny Anders Wincendzens Hustrue
D: 26 Nov: Gd Jens Hansens Hustrue
D: 17 Decemb: Gd Niels Andersens Hustrue

1810

D: 15 April Peder Olsens Hustrue
D: 11 Juny Soldaten Anders Svoesstrups Hustrue
D: 1 July Hd Jørgen Olsens Hustrue
D: 12 Aug: Hd Peder Larsens Hustrue
D: 26 Aug: Hd Ole Rasmussens Hustrue

1811

D: 10 Febr:  Hd Jens Jensens Hustrue Anna Jens Dat:
D: 17 Febr:  Gd Hans Thomsens Hust. Katrine Christians Dat.
D: 12 April Peder Olsens Hust. Maren Christens Dat.
D: 3 Juni Gd. Albrecht Pedersens Hustrue Karen Hans Dat.
sam. Dag Gd. Christian Andersens Hustrue Johanne Jens Dat.
D: 28 Juli Gd. Henrich Pedersens Hustrue Ane Jens Dat. 
D: 17 Nov: Gdr Anders Wincendzens Hustrue Inger Jens Dat.

1812

D: 12 Janu:
Gd. Knud Jensens Hustrue Kirsten Jens Dat.
D: 9 Febr,
Bødker Søren Larsens Hustrue Kirsten Christens Dat.
D: 1 Marts Gd. Anders Pedersens H. Karen Ols Dat.
D: 26 Marts Hd. Hans Jacobsens H. Karen Mads Dat.
D: 24 Maj Hd Ole Rasmussens H: Ellen Peders Dat.
D: 12 Juli Gd Jens Pedersens H. Lovise Jens Dat.
D: 16 Aug: Soldat Anders Bertelsen Svostrups Hustrue Maren Hans Dat,
D: 18Octbr.  Hd Peder Rasmussens Hustrue Sidse Niels Datter

1813

D: 28 Febr H:Gd Anders Nielsens Hustrue Karen Lars Datter
D: 4 Apr Gd Albrecht Pedersens Hustrue Karen Hans Datter
D: 30 May Hd Christen Jacobsens Hustr: Kirsten Ols Datter
D: 7 Juny Gd: Peder Olsens Hustrue Maren Christians Datter
D: 27 Juny Hd Jens Jensens Hustrue Anna Jens Datter
D: 12 Septbr Gd: Jens Hansens Hustrue Marie Mads Datter
D: 19 Septbr Gd: Niels Andersens Hustrue Karen Frederichs Datter
D: 31 Oct: Gd Anders Pedersens Hustrue Karen Ols datter
D: 17 Decbr Kirkesanger Hans Maran Hansens Hustrue Else Marie Graulund

1814

D: 13 Febr Hd Peder Larsens Hustrue Mette Niels Datter
D: 27 Febr Hd Niels Uldrichsens Hustrue Giertrud Rasmus Datter
D: 27 Marts 1/2 Gd Henrich Pedersens Hustrue Anna Jens Datter
D: 24 April Hmd Ole Cordtsens Hustrue Anna Hernings Datter
D: 1 May Hmd Ole Rasmussens Hustrue Ellen Peders Datter