Varpelev kirke logo

Varpelev Forsamlingshus

Henvendelse om udlejning af forsamlingshuset:
Martin Thomsen, Varpelev Bygade 18, tlf. 6020 0256


Udlejning

Skal der være fest, så la' det være i Varpelev Forsamlingshus, et godt sted med hygge og miljø. Kørestolsrampe, handicaptoilet. Gode parkeringsforhold, nemt at finde (klik på Varpelev for et nærbillede):Hvad er der til rådighed?
Service til 75 kuverter.
Lyst køkken med 2 komfurer, fryser, køleskab og opvaskemaskine samt kaffemaskine.

Priser pr. 1. april 2020:
Leje hele huset, plus rengøring + varme
1.500 kr.
Rengøring 500 kr.
Ekstra dage, pr. dag 650 kr.
Leje service pr. kuvert 0 kr.
El pr. kW (varme) 2,75 kr.
Depositum 1.000 kr.

Depositum skal være indbetalt senest en uge efter bestilling. Ved nøgleafhentning skal der betales et acontobeløb på 2.000-6.000 kr.

Duge kan lejes (henv. 5657 9030)

Vis hensyn - spil ikke for højt.

Huset afleveres i samme stand som det er lejet.
Stole og borde skal sættes på plads, gulvene fejes.
Eventuelle ødelagte ting eller service skal erstattes til dagspris.
Elmåler aflæses før og efter leje.
Huset må ikke bruges til overnatning.

Udlejning og Afregning: Martin Thomsen, 6020 0256, Varpelev Bygade 18 - Nøgler hentes her.


Historie

Af Ib Christoffersen, Varpelev.
Offentliggjort i Stevnsbladet den 21. juli 2008.

Stevnsbladet har bragt historier om forsamlingshusene i Frøslev, Strøby og Holtug. Artiklerne er foranlediget af forsamlingshusenes forhandlingsudvalg, men skrevet af det pågældende forsamlingshus' repræsentant. Udvalget består af repræsentanter fra alle de stevnske forsamlingshuse.

Indledningsvist kan fortælles, at forsamlingshusene i Danmark blev bygget og finansieret af befolkningen, og eventuelle lån blev optaget i de lokale sparekasser. Det enkelte forsamlingshus var og er stadig et spejl af det enkelte lokalsamfund og de lokale behov. Således også på Stevns.

Da husene blev opført fik de betegnelsen "forsamlingshuse", et udtryk for den folkelige og brede kulturs behov for faciliteter og fælles sociale samvær. I dag ville man formentlig kalde huset et Borger- eller Medborgerhus eller et landsbykulturhus.

Varpelev Forsamlingshus er stiftet som et aktieselskab i 1898, to år efter at der var bygget et missionshus. Så der har været forskellige opfattelser af, hvordan foreningslivet skulle udfolde sig.

Indvielsen var den 25. oktober og de samlede byggeomkostninger var 3.159 kr. og 12 øre. Som rengøringsmand blev ansat Hans Graulund for et år. Han fik 8,75 kr. for arbejdet, dog skulle han have 1,50 kr. for at vaske gulv i salen, når bestyrelsen mente det var nødvendigt. Men så skulle han også selv lægge sand til gulvene! Ordningen med gulvvask og sand fortsatte til 1931.

Som vært ansattes murer Hans P. Rasmussen, men allerede året efter blev de to stillinger lagt sammen og dernæst udbudt for et år ad gangen. Men det er de samme to familier, der i to generationer kappes om værtspladsen de næste 55 år.

83 forskellige foreninger i huset

De første år fylder generalforsamlingen maksimalt seks linjer i protokollen, og der afsluttes samme aften med et bal.

Der er enkelte bemærkninger om spiritusbevillingen, men det har aldrig været et afholdshus, skønt to afholdsforeninger har afholdt møder i huset, den ene med navnet "Prop op". Af den første protokol kan man se, at der har været afholdt både  "svidergilder" og "drikkegilder".

Fra starten skulle alle møder slutte kl. 24.00, deruover skulle betales to kroner for "nattesæde".

I alt har 83 forskellige foreninger og lignende benyttet huset fra starten til i dag, bl.a. en "Majbænk forening", som nok er meget ældre end huset. Fredsforening, skytteforening, børnenes juletræ, danseskole, foredrag, foreninger og Socialdemokratiet som det første politiske parti - lidt senere Venstre og De Radikale; pudsigt nok har De Radikale flere gange betalt for "nattesæde".

I 1902 var der prøvevalg til Valgmandsvalg og derefter har huset været et valgsted indtil 2001, og trods det lille antal vælgere i Varpelev har stemmetællerne ofte været retvisende for landsresultatet.

Krig og kriser

Den første krig 1914-1918 sætter sig præg på udlejningerne. Der bliver afholdt "dyrtidsmøde", og "Kornnævnet" har 11 møder på bare et enkelt år. Den 12. februar 1920 vedtages det at lukke huset for al dans så længe "epidemien" (den spanske syge som huserede i Danmark fra 1918 til 1920) varede.

Også krisen omkring 1930 ses ved, at lejen for hus og møbler nedsættes et par gange, og værten betaler nu kun 35 kr. mod 67 kr. i 1928.

Husets eksistens har været truet et par gange. I 1925 indkalder 13 aktionærer til ekstra generalforsamling, med krav om opløsning og salg - i referatet af generalforsamlingen står: - der hørtes en diskussion om alt andet end dagsordenen, og da der ikke var mødt nok op, som loven byder, blev der ikke vedtaget noget.

I 1965 var det bestyrelsen, der på den ordinære generalforsamling foreslog at sælge, men det blev stemt ned.

Klasseinddeling

Også krigen 1939-45 kan man læse om i. Mørklægning bliver gennemført og i en aftale med værten står der, at i tilfælde af "undtagelsestilstand", der varer ud over 15 dage i en måned, skal han godtgøres med 25 kr. Men trods dette var optimismen i behold, for man foretog den største om- og tilbygning i efteråret 1942.

I den forbindelse blev der tegnet nye andelsbeviser, hvor sognets beboere blev inddelt i "klasser" - det vil nok aldrig mere forekomme. Helgårde skulle have 10 andele, mejeribestyreren 10, centralbestyreren 10, uddeleleren 10, læreren 10, halvgårde 8, tredjedelsgårde 6, håndværkere 5, parcellister 4, små jordbrugere 3, arbejdsmænd 2. En andel kostede 10 kr.

Inden om- og tilbygningen blev der i løbet af året afholdt eet beboermøde og seksgeneralforsamlingen inden byggeplan og vedtægter var på plads.

I alle 110 år har man holdt møder med talere udefra, her blot enkelte af mange navne: Pastor Bjarne, Krebs Lange, Jensen Brøderup, Damgaard Nielsen, Ryslinge, Hennebo, Poul Joachim Stender, Nasar Khader, og som opløsere Chr. P. Jacobsen Alslev, Arnold fra Bjæverskov og Chr. Hansen, Hammer.

Den nuværende bestyrelse ser optimistisk på fremtiden. Huset er løbende vedligeholdt og forbedret og står parat til nye udfordringer - såvel kulturelt som festligt.