Varpelev kirke logo

 

Sognet ifølge Trap

En kilde til beskrivelse af Varpelev sogn er etatsråd J.P. Traps statistisk-topografiske beskrivelser af Kongeriget Danmark. Her er samlet forskellige oplysninger om samtlige amter, herreder og sogne i Danmark op gennem tiderne.

Her er udvalgt beskrivelserne af Varpelev sogn i årene 1858, 1898, 1921 og 1955.

Fra Trap 1898 har jeg medtaget beskrivelsen af Stevns Herred, hvorunder Varpelev hørte dengang.

Jeg har ikke ændret på sproget og stavemåden, dog har jeg forsøgt at skrive forkortelser helt ud, hvor det har været muligt. I Trap's bøger er brugt mange forkortelser for at få plads til så meget som muligt, men dette besværliggør læsningen (synes jeg).