Varpelev kirke logo

Folketællinger i Varpelev sogn

En folketælling er en optælling af samtlige personer i et afgrænset område, f.eks. en købstad eller et landsogn. Optællingen skal ske på den samme dag i hele landet.

Allerede i 1769 var der foretaget en optælling for hele landet, men folketællingen i 1787 er den første fuldstændige tælling i Danmark, hvori er optegnet, husstand for husstand, hver enkelt persons navn, "stilling" i familien, alder, ægteskabelige forhold og erhverv. Der er dog visse steder i landet, blandt andet Sjællands stift, foretaget såkaldte mandtalslister i 1771. Her er kun medtalt husfædrene, dog også eneforsørgende kvinder (ugifte,  enker), men ´hverken børn eller tjenestefolk.

Her bringes folketællingerne for Varpelev Sogn fra 1771 til 1940:

1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860
1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925  
1930 1940

Hvordan udførte man så folketællingerne i ældre tid? Reglerne er bevaret, og jeg har lagt en afskrift af Reglerne for folketællingen i 1845 her på siden.

Georg Simon har i bogen Gotisk skrift. Læsning af Slægts- og lokalhistoriske kilder, skrevet en fin artikel om folketællinger og deres historie. Han har venligst givet tilladelse til at bringe artiklen her på Varpelev-siden: Om folketællinger.