Varpelev kirke logo

Indhold

Dette er en oversigt over, hvad hjemmesiden forløbig omfatter. Siden er tænkt som en fælles side for alle Varpelevs beboere, for selv om vi bor i en lille gammeldags landsby, kan vi godt følge med den elektroniske udvikling. Forslag og materiale til udgivelse på siden er meget velkomment.

Varpelev er noget for sig
En præsentation af vores lille landsbysamfund og vores sammenhold.

Her er Varpelev
Varpelev ligger på Stevns ca. 15 km syd for Køge. Her er kan du se, hvordan vores landsby er placeret på landkortet. Du kan også læse en artikel om landsbylivet i Varpelev, sådan som journalist Peter Hald skrev om os i Dagbladet i 1991.

Varpelev Kirke
Varpelev Kirke er bygget ca. 1080-1175. Her kan du læse om kirkens tilblivelse. Du finder også en liste over præster ved kirken siden reformationen.

Sognet før og nu
J.P Trap begyndte i midten af forrige århundrede at samle registreringer om de foskellige herreder og sogne i landet. Her er gengivet, hvad Trap skrev om Varpelev sogn i 1858, 1898, 1921 og 1955. Det er jo mest om sognet før, men forhåbentlig finder jeg stof om sognet nu om dage.

Folketællinger
Folketællinger er en fin kilde, når man vil have et indtryk af, hvordan sammensætningen af mennesker i et sogn var. Du finder en hel del af folketællingerne i Varpelev her.

Kirkebøger
En anden vigtig og meget spændende kilde til information om de mennesker, der levede engang, er kirkebøgerne. Her kan læses om alle handlinger i kirken såsom fødsel og dåb, konfirmation, trolovelse, vielse og død.

Mordet i Varpelev
I 1853 dræbte en ung karl Jens Hansen en pige efter en høstfest. Han blev dømt og henrettet ved halshugning på Lammehøj lidt uden for byen. Læs Erik Dahls beretning om mordet og henrettelsen, der blev den sidste her på egnen.

Myrdet med et Gevæhrskud
I september 1846 skete der et skuddrama i Varpelev. To naboer var blevet uenige, og et gevær gik af med døden til følge for husmand Mads Hansen. Læs Sten Krarups beretning om endnu et mord i Varpelev.

Sagn i september
Martin A. Hansen var født i Strøby, naboby til Varpelev. Han har skrevet mange noveller, hvori Varpelev forekommer. Jeg har udvalgt novellen Sagn i september fra hans novellesamling Efterslæt, der udkom i 1959.

Varpelev Borgerforening
Foreningen blev stiftet i 1984. Den egentlige anledning dengang var, at man ønskede Østbanens trinbræt genåbnet efter flere års lukning.

Lokalplanen
Den 10. januar 1990 vedtog Vallø Kommunalbestyrelse lokalplanen for Varpelev landsby. Læs den her i den fulde ordlyd samt bemærkningerne til lokalplanen.

Familie og Samfund
Varpelev Husholdningsforening er tilsluttet den landsdækkende organisation "Familie og Samfund".

Links
Links til forskellige gode offentlige og ikke-offentlige hjemmesider.