Varpelev kirke logo

Her er Varpelev

Navnet Varpelev er sammensætning af forleddet varpe- og endelsen -lev. I 1261 bruges bogstaveringen Warppælewæ på byen, i 1509 skrives Warpeløff. Der gives flere bud på forleddets betydning, således at navneordet Warpi betyder "kasteren". Det ord går igen i udsagnsordet warpa i betydningen "kaste, slænge", eller "sted hvor man kan - eller plejer at kaste med not". Andre sprogforskere fæstner sig ved, at warpe kan betyde "hale ud ved et fastgjort tov". På grund af byens beliggenhed i umiddelbar nærhed af Tryggevælde å, har udlæggelsen: "sted hvor man kan sætte vod" tilsyneladende flest tilhængere. Endelsen -lev angiver, at byen hører til blandt vore ældste bebyggelser dvs. i århundrederne efter Kristi fødsel. Der er adskillige -lev byer på Stevns. Lev har i stednavne en betydning, der kan oversættes med: Arv, noget der er efterladt.

 

Danmarkskort

Klik på Varpelev - så får du et nærbillede af området.