Varpelev kirke logo

Til kirkebøgerne arrow-right

Kirkebøger i Varpelev

En vigtig kilde til viden om de mennesker, der har udgjort det lille landsbysamfund i Varpelev, er kirkebøgerne. Jeg har anskaffet dem på mikrokort, og jeg vil med tiden lægge dem i transskriberet form her på hjemmesiden. Det vil tage sin tid, for det er et stort arbejde. Men indtil da kan slægtsforskere og andre fornøje sig med Martin A. Hansens tankevækkende novelle: Kirkebogens Skygger, som jeg ikke har kunnet dy mig for at lægge her.

Og nu er jeg omsider kommet i gang med at lægge den første kirkebog her på hjemmesiden. Nemlig kirkebogen for 1723-1814. Jeg har bestemt ikke selv æren af at transkribere oplysningerne fra den oprindelige meget svært læselige kirkebog. Den ære skal tilskrives Else van Komen, Ølsemagle, Svend Åge Andersen, Ølsemagle, og Inge og Dan Pedersen, Hårlev (den gang Herfølge). Deres forord til transkriberingen kan læses her.

kirkebog
Klik på billedet her for at se, hvordan en original kirkebogsside anno 1751 fra Varpelev ser ud. Det er et næsten ufatteligt arbejde, de fire slægtsforskere har gjort med at transkribere Varpelevs gamle kirkebøger. Men det er også sjovt at tænke på, at dette har en præst siddet og skrevet med pen (gåsefjer?) og blæk for mere end 250 år siden - og vi er stadig i stand til at læse og forstå teksten - med en del øvelse.

Min andel af "oversættelsen" af kirkebogen har været rent teknisk: at fotokopiere den nydeligt skrevne transkribering til pdf, derefter til Word eller Excel og til sidst herind på hjemmesiden, hvor der er lagt en del håndarbejde i at få det til at blive så læseligt som muligt. Forhåbentlig er der ikke sket for mange smuttere undervejs.

Den fulde pdf-kopi af transkriberingen af kirkebøgerne 1723-1814 kan downloades her.

Og så er jeg omsider kommet lidt videre: jeg har transkriberet Varpelev kirkebog for 1814-1855. Bær over med mig, hvis der er fejl, der er ingen der har læst korrektur.

Til kirkebøgerne arrow-right