Varpelev kirke logo
Tilbage 1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870
1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940  

Folketælling i Varpelev sogn 1771

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Denne liste er udarbejdet efter Dansk Data Arkivs offentliggjorte transskriberede folketællinger. Der gøres opmærksom på, at 1771-tællingen er noget anderledes end de øvrige tællinger. Det er kun mændene, der er noteret, med mindre kvinden er enlig (ugift, fraskilt, enke). Børnene er slet ikke nævnt. Ej heller tjenestefolk.

Nummer Mandens navn Mandens erhverv Mandens alder Mandens civilstand Mand død (ja/nej) Hustru død (ja/nej) Hustrus forsørgelse Hustrus alder Hustrus civilstand
1 Jørgen Hansen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 60 Gift Nej Nej   53 Gift
2 Jacob Hansen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 30 Gift Nej Nej   27 Gift
3 Christian Skræder Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 56 Gift Nej Nej   29 Gift
4 Henrich Holm Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 50 Gift Nej Nej   52 Gift
5 Cimon Jensen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 47 Gift Nej Nej   60 Gift
6 Rasmus Hansen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 42 Gift Nej Nej   40 Gift
7 Ole Møller Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 55 Gift Nej Nej   42 Gift
8 Hans Jacobsen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 66 Gift Nej Nej   60 Gift
9 Jens Jensen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 54 Gift Nej Nej   49 Gift
10 Lars Hemmingsen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 52 Gift Nej Nej   56 Gift
11 Lars Jørgensen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 55 Gift Nej Nej   50 Gift
12 Christen Jyde Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 54 Gift Nej Nej   60 Gift
13 Jørgen Hansen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 31 Gift Nej Nej   26 Gift
14 Jens Hansen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 58 Gift Nej Nej   33 Gift
15 Niels Pejtersen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 30 Gift Nej Nej   27 Gift
16 Espen Mortensen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 50 Gift Nej Nej   48 Gift
17 Rasmus Kieldsen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 52 Gift Nej Nej   47 Gift
18 Hans Møller Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 46 Gift Nej Nej   44 Gift
19 Lars Johannesen Bonde og nærer sig af Agerdyrchning 33 Gift Nej Nej   22 Gift
20 Johannes Larsen Huusmand og nærer sig af Bondearbejde hos Gaardmændene 63 Gift Nej Nej   72 Gift
21 Mads Gynge Huusmand og nærer sig af Bondearbejde hos Gaardmændene 38 Gift Nej Nej   34 Gift
22 Christen Kaare Huusmand og nærer sig af Bondearbejde hos Gaardmændene 74 Gift Nej Nej   55 Gift
23 Hans Pedersen Huusmand og nærer sig af Bondearbejde hos Gaardmændene 28 Gift Nej Nej   33 Gift
24 Rasmus Bødker Huusmand og nærer sig af Bondearbejde hos Gaardmændene 47 Gift Nej Nej   52 Gift
25 Hans Skytte Huusmand og nærer sig af Bondearbejde hos Gaardmændene 50 Gift Nej Nej   33 Gift
26 Peder Hansen Huusmand og nærer sig af Bondearbejde hos Gaardmændene 34 Gift Nej Nej   30 Gift
27 Jacob Jacobsen Huusmand og nærer sig af Bondearbejde hos Gaardmændene 62 Gift Nej Nej   63 Gift
28 Jørgen Hansen Huusmand og nærer sig af Bondearbejde hos Gaardmændene 52 Gift Nej Nej   32 Gift
29 Ole Jensen Huusmand og nærer sig af Bondearbejde hos Gaardmændene 28 Gift Nej Nej   25 Gift
30 Povel Smed Smed [og Huusmand] 33 Gift Nej Nej   26 Gift
31 Bent Svendsen Skoleholder [og Huusmand] 60 Gift Nej Nej   60 Gift
32 Ole Knudsen Bonde og har ophold hos sin Svoger 66 Enkemand Nej Ja    
33 Povel Nielsen       Ja Nej Disse 2de nærer sig af Spindning og Bindning og anden Haandgier-ning hos Bønderne 62 Enke
34 Mads Olesen       Ja Nej Disse 2de nærer sig af Spindning og Bindning og anden Haandgier-ning hos Bønderne 48 Enke
35 Christen Drejer       Ja Nej ved Haandgierning og Fattiges Cassen 48 Enke