Varpelev kirke logo
Tilbage 1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870
1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940  

Folketælling i Varpelev sogn 1840

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Denne liste er udarbejdet efter Dansk Data Arkivs offentliggjorte transskriberede folketællinger. Materialet er venligst stillet til rådighed for Varpelevs hjemmeside af John Frøslev, der har udført transskriberingen.

Husstand
nr.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden, erhverv, kommentarer mv.
1.
skolen
Hans Hansen Dahl
Ane Marie Nielsdatter
Sidse Marie Hansen
Karen Marie Hansine Dahl
Hans Hansen Dahl
33
21
24
3
2
gift
ugift
gift
ugift
ugift
Kirkesanger og Skolelærer
hans Tjenestepige
hans Kone
deres Barn
deres Barn
2.
et hus
Niels Andersen
Maren Jørgensdatter
Maren Nielsdatter
Bodil Marie Nielsen
Anders Nielsen
32
30
6
4
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Træskomand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
3.
et hus
Ole Larsen
Ane Magrethe Olsdatter
Birthe Olsdatter
Jens Olsen
44
43
13
3
gift
gift
ugift
ugift
Dagleier
hans Kone
deres Barn
deres Barn
4.
et hus
Jacob Lang
Karen Madsdatter
Carine Jacobsdatter
Otto Jacobsen
Theodor Jacobsen
43
48
18
13
8
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Skræder og 12 td land Jord
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
5.
et hus
Peter Christian Peiter
Dorthe Nielsdatter
Ane Nielsdatter
Maren Sophie Nielsdatter
Niels Pedersen
27
35
10
7
2
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Væver
Væverske, hand kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
6.
et hus
Søren Madsen
Ane Marie Sørensdatter
Christen Olsen
Birthe Sørensdatter
Jens Christensen
59
14
27
25
1
enkemand
ugift
gift
gift
ugift
Dagleier, har 14 td land Jord
hans Datter
Inderste og Dagleier
hans Kone
deres Søn
7.
et hus
Mariane Pedersdatter
Birthe Ivertsen
55
14
enke
ugift
Væverske og Aftægtskone
hendes Datter
8.
en gaard
Hans Christiansen
Jens Henriksen
Ane Madsdatter
Christian Hansen
39
21
29
7
gift
ugift
gift
ugift
Gaardmand
Tjenestekarl
Gaardmandens Kone
deres Barn
9.
en gaard
Hans Pedersen
Peder Frederiksen
Kirsten Jensdatter
Inger Hansdatter
Ane Hansdatter
Karen Hansdatter
Ane Marie
Jens Hansen
Sidse Marie Hansdatter
50
27
46
22
20
18
9
7
3
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestekarl
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
10.
en gaard
unge Hans Jensen
Ane Madsdatter
Bodil Marie Jensdatter
Christen Olsen
Ane Pedersdatter
Jens Hansen
Marie Hansen
Karen Hansen
Ane Kirstine Hansen
35
16
25
19
27
7
6
4
2
gift
ugift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestepige
Tjenestepige
Tjenestekarl
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
11.
en gaard
Krogbæk
Peder Hansen
Anders Jensen
Peder Jensen
Maren Henriksdatter
Magrethe Nielsdatter
Cathrine Jensdatter
Hans Pedersen
Jens Pedersen
Ane Cathrine Pedersen
32
25
19
23
15
34
7
4
1
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
12.
en gaard
Espen Mortensen
Hans Pedersen
Johanne Jørgensdatter
Johanne Olsdatter
Hans Espensen
Christen Espensen
Bodil Espensdatter
Morten Espensen
Maren Olsdatter
Sidse Marie Olsdatter
52
30
16
44
16
13
11
19
36
1
gift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestekarl
Tjenestepige
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
lever af sine Rentepenge
hendes Barn
13.
en gaard
Albrecht Pedersen
Karen Christophersdatter
Hans Albrechtsen
Peder Albrechtsen
Birthe Albrechtsdatter
Gunild Albrechtsdatter
55
45
25
21
27
18
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
14.
en gaard
Anders Nielsen
Karen Christophersdatter
Inger Marie Andersdatter
Karen Kirstine Andersdatter
Karen Frederiksdatter
27
22
5
1
60
gift
gift
ugift
ugift
enke
Gaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Aftægtskone
15.
en gaard
Jens Jensen
Lars Christensen
Bodil Jensdatter
Dorthe Christensdatter
39
49
49
16
gift
ugift
gift
ugift
Gaardmand
Tjenestekarl
Gaardmandens Kone
deres Barn
16.
en gaard
Jens Andersen
Wincent Andersen
Jens Andersen
Dorthe Larsdatter
Marie Andersdatter
Ane Kirstine Jensen
Anders Jensen
Sidse Marie Jensen
Niels Peter Jensen
34
21
67
22
39
9
6
4
2
gift
ugift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
17.
et hus
Niels Sørensen
Maren Rasmusdatter
Thrine Nielsdatter
Johanne Sørensdatter
Sophie Nicoline Hansdatter
59
58
51
31
1
gift
gift
enke
ugift
ugift
Dagleier
hans Kone
Almisselem
lever af Husgerning
hendes Barn
18.
en gaard
Knud Jensen
Peder Jensen
Kirsten Hansdatter
Kirsten Jensdatter
Jens Knudsen
Ane Knudsdatter
64
15
23
60
29
14
gift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestekarl
Tjenestepige
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
19.
en gaard
Peder Henriksen
Kirstine Rasmusdatter
Marie Nielsdatter
Henrik Pedersen
Ane Marie Pedersen
Benthe Sophie Pedersen
29
16
36
6
4
3
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestepige
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
20.
en gaard
Anders Andersen
Bodil Marie Andersdatter
Karen Nielsdatter
Inger Marie Andersen
Niels Andersen
Ane Kirstine Andersen
26
17
34
4
3
1
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestepige
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
21.
en gaard
Anders Wincentsen
Ole Hansen
Ane Kirstine Jensdatter
Niels Andersen
Alhed Sophie Martinsdatter
Martin Nielsen
Christiane Nielsen
64
22
18
23
32
2
1
enkemand
ugift
ugift
gift
gift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestekarl
Tjenestepige
bestyrer Gaarden for Faderen
hans Kone
deres Barn
deres Barn
22.
en gaard
Niels Petersen
Hans Olsen
Kirsten Christiansdatter
Birthe Marie Nielsen
Peder Nielsen
Mariane Nielsen
Søren Nielsen
Thomas Nielsen
Ane Cathrine Nielsen
64
27
25
15
13
11
8
5
3
enkemand
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestekarl
Tjenestepige
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
23.
et hus
Jørgen Jacobsen
Karen Christiansdatter
44
52
gift
gift
Dagleier
hans Kone
24.
en gaard
Anders Pedersen
Jens Jørgensen
Karen Olsdatter
Peder Andersen
Ole Andersen
Karen Andersdatter
67
15
55
24
26
21
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestedreng
Gaardmandens Kone
ders Barn
deres Barn
deres Barn
25.
en gaard
Hans Sørensen
Lars Olsen
Margrethe Henriksdatter
Ane Kirstine Olsdatter
Inger Nielsdatter
63
22
26
15
63
gift
ugift
ugift
ugift
gift
Gaardmand
hans Pleiebarn i Søns Sted
Tjenestepige
Tjenestepige
Gaardmandens Kone
26.
en gaard
Claus Cortsen
Christian Nielsen
Karen Pedersdatter
Ane Magrethe Johansdatter
Karen Clausen
Thrine Clausen
Peder Clausen
Anders Clausen
70
15
16
35
14
9
3
1
gift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand og Sognefoged
Tjenestekarl
Tjenestepige
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
27.
en gaard
Christen Olsen
Dorthe Pedersdatter
Ole Christensen
60
52
16
gift
gift
ugift
Gaardmand
hans Kone
deres Barn
28.
en gaard
Niels Pedersen
Bolette Marie Andersdatter
Peder Nielsen
Anders Nielsen
40
28
6
4
gift
gift
ugift
ugift
Gaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
29.
en gaard
Jørgen Christensen
Maren Christiansdatter
Hans Jørgensen
Ane Jørgensen
Christen Jørgensen
Peder Jørgensen
Christian Jørgensen
48
49
20
13
18
9
7
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
30.
et hus
Peder Larsen
Ane Pedersdatter
28
44
gift
gift
lever af sine Midler og sin Jordlod
hans Kone
31.
en gaard
Lars Christensen
Ane Madsdatter
Christen Larsen
Johanne Larsdatter
Maren Larsdatter
Niels Larsen
Karen Larsen
Hans Larsen
Inger Larsen
Marie Larsen
Peder Larsen
58
40
22
18
16
14
12
8
7
5
3
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
32.
et hus
Ane Larsdatter 83 enke Aftægtskone
33.
et hus
Lars Willumsen
Ingeborg Michelsdatter
Jørgen Larsen
Willum Larsen
53
48
22
15
gift
gift
ugift
ugift
Smed
hans Kone
deres Barn
deres Barn
34.
et hus
Peder Olsen
Maren Christensdatter
Hans Olsen
57
57
57
gift
gift
ugift
lever af Aftægt
hans Kone
deres Pleiebarn
35.
et hus
Peder Hansen
Emma Christiane Olsen
Birthe Pedersen
Christiane Pedersen
42
45
12
9
gift
gift
ugift
ugift
Dagleier
hans Kone
deres Barn
deres Barn
36.
et hus
Ole Børresen
Karen Jensdatter
Hans Christen Olsen
Johanne Nielsdatter
61
57
25
25
gift
gift
gift
gift
Væver
hans Kone
deres Søn, ogsaa Væver
Sønnens Kone
37.
et hus
Jens Christensen
Ane Hansdatter
Henrik Jensen
Ellen Cathrine Olsdatter
53
68
13
27
gift
gift
ugift
ugift
Skomager
hans Kone
deres Søn
Skræderske
38.
et hus
Ole Rasmussen
Ellen Pedersdatter
Ane Olsdatter
71
64
25
gift
gift
ugift
Almisselem
hans Kone
deres Datter
39.
et hus
Jørgen Larsen
Sophie Larsdatter
Ane Kirstine Jørgensen
Ane Marie Jørgensen
Maren Mortensdatter
26
30
6
2
61
gift
gift
ugift
ugift
enke
Dagleier
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Almisselem
40.
en gaard
Frederik Jensen
Ane Rasmusdatter
Mads Frederiksen
Dorthe Frederiksdatter
Niels Frederiksen
Christen Frederiksen
Peder Frederiksen
Rasmus Frederiksen
Rasmus Sørensen
51
49
24
25
20
16
8
5
83
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enkemand
Gaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Aftægtsmand
41.
en gaard
gamle Hans Jensen
Inger Marie Jensdatter
Karen Danielsdatter
Jens Hansen
Hans Hansen
Peder Hansen
Rasmus Hansen
53
21
51
20
19
17
16
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestepige
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
42.
en gaard
Christopher Christophersen
Anders Nielsen
Sidse Hansdatter
Marie Nielsdatter
Maren Pedersdatter
Magrethe Christophersdatter
Benthe Christophersdatter
Dorte Marie Christophersdatter
36
36
23
16
34
6
4
1
gift
ugift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
43.
et hus
Hans Frederiksen
Karen Jensdatter
Karen Marie Hansdatter
Peder Nielsen
Johanne Jørgensdatter
Niels Pedersen
33
35
9
27
22
3
gift
gift
ugift
gift
gift
ugift
Skræder
hans Kone
deres Datter
Dagleier
hans Kone
deres Søn
44.
en gaard
Niels Rasmussen
Haagen Hansen
Hans Hansen
Jacob Nielsen
Kirsten Olsdatter
Magrethe Hansdatter
Karen Jensdatter
Rasmus Nielsen
Hans Nielsen
Ane Marie Nielsen
58
30
27
17
21
15
33
10
4
2
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
Gaardmandens Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
45.
et hus
Peder Morgensen
Lisbech Jørgensdatter
Marie Pedersdatter
Ane Pedersdatter
Karen Hansdatter
50
47
20
7
82
gift
gift
ugift
ugift
enke
Dagleier
hans Kone
deres barn
deres Barn
Almisselem
46.
et hus
Mads Hansen
Magrethe Jensdatter
Karen Madsdatter
Hans Madsen
38
34
11
8
gift
gift
ugift
ugift
Dagleier
hans Kone
deres Barn
deres Barn
47.
et hus
Peder Hansen
Dorthe Olsdatter
Else Pedersdatter
Ole Hansen
Niels Pedersen
Kirsten Nielsdatter
Peder Nielsen
Birthe Mogensdatter
44
43
19
75
35
36
3
57
gift
gift
ugift
enkemand
gift
gift
ugift
enke
Dagleier
hans Kone
deres Datter
Almisselem
Dagleier
hans Kone
deres Søn
nyder Underholdning af Manden*
48.
et hus
Ole Cortsen
Marie Hemmingsen
Dorthe Olsdatter
Mariane Larsdatter
77
51
28
17
gift
gift
ugift
ugift
lever af sin Jordlod
hans Kone
deres Datter, Syerske
skal lære af Datterens Profession

*Man skal vide her, at også fraskilte og forladte blev registreret som enker i folketællingerne i ældre tid.