Varpelev kirke logo
Tilbage 1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870
1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940  

Folketælling i Varpelev sogn 1845

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Denne liste er udarbejdet efter Dansk Data Arkivs offentliggjorte transskriberede folketællinger. Materialet er venligst stillet til rådighed for Varpelevs hjemmeside af John Frøslev, der har udført transskriberingen.

Husstand
nr.
Navn Alder Civilstand Fødesogn Stilling i husstanden, erhverv,
kommentarer mv.
1.
skolen
Hans Hansen Dahl
Kirsten Rasmusdatter
Sidse Marie Madsen
Karen Marie Hansine Dahl
Anna Maria Dahl
38
20
29
8
4
gift
ugift
gift
ugift
ugift
Kirkeværløse
Hellested
Magleby
Varpelev
Varpelev
Kirkesanger og Skolelærer
hans Tjenestepige
hans Kone
hans Barn
hans Barn
2.
et hus
Joseph Lindegaard
Maren Sørensen
Sophie Lindegaard
Ane Lindegaard
30
25
4
1
gift
gift
ugift
ugift
Næstved
Smerup
Varpelev
Varpelev
Bødker
hans Kone
hans Barn
hans Barn
3.
en gaard
Lars Christensen
Ane Madsdatter
Christen Larsen
Maren Larsdatter
Niels Larsen
Karen Larsdatter
Hans Larsen
Inger Larsen
Marie Larsen
Peder Larsen
Christian Larsen
63
45
27
21
19
17
13
12
10
8
3
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
4.
et hus
Hans Christian Olsen
Johanne Nielsdatter
Mads Jørgensen
Johanne Marie Hansdatter
Hans Madsen
30
30
29
36
5
gift
gift
gift
gift
ugift
??
Varpelev
Magleby
Tureby
Strøby
Væver
hans Kone
Dagleier
hans Kone
hans Søn
5.
et hus
Lars Willumsen
Ingeborg Michalsdatter
Sophie Nicoline
58
54
6
gift
gift
ugift
Næstelsø
Vraaby
Fødselsstift. Kbh.
Smed
hans Kone
et uægte Barn, Almisseforsognet
6.
et hus
Peder Hansen
Emma Christiane
Christiane Pedersen
46
50
14
gift
gift
ugift
Magleby
Fødselsstift. Kbh.
Varpelev
Dagleier
hans Kone
hans Datter
7.
et hus
Niels Sørensen
Maren Rasmusdatter
Ane Marie Olsdatter
Peder Andersen
64
62
32
4
gift
gift
ugift
ugift
Haarlev
Hellested
Varpelev
Varpelev
Dagleier
hans Kone
ernærer sig ved at spinde
hendes uægte Søn, Almisseforsognet
8.
en gaard
Fredrik Jensen
Magrethe Nielsdatter
Ane Rasmusdatter
Christen Fredriksen
Peder Fredriksen
Rasmus Fredriksen
56
21
54
21
13
10
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Tjenestepige
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
9.
et hus
Jørgen Jacobsen
Karen Christiansdatter
Johanne Jørgensdatter
49
57
21
gift
gift
gift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Dagleier
hans Kone
hans Datter, Manden i Kongens Tjeneste
10.
et hus
Peder Mogensen
Lisbeth Jørgensdatter
Marie Pedersdatter
Ane Pedersdatter
Karen Hansdatter
55
52
25
12
87
gift
gift
ugift
ugift
enke
Varpelev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Dagleier
hans Kone
hans Barn
hans Barn
Almisselem
11.
et hus
Mads Hansen
Magrethe Jensdatter
Hans Madsen
Niels Madsen
43
39
14
2
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Dagleier
hans Kone
hans Barn
hans Barn
12.
en gaard
Jørgen Christensen
Maren Christiansdatter
Hans Jørgensen
Ane Jørgensen
Peder Jørgensen
Christian Jørgensen
53
54
26
18
14
12
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
13.
en gaard
Christopher Christophersen
Maria Pedersdatter
Magrethe Christophersen
Benthe Christophersen
Dorthe Marie Christophersen
Peder Christophersen
Rasmus Pedersen
Ingeborg Hansdatter
41
39
11
9
6
2
25
18
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
Strøby
Gaardmand
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
14.
et hus
Rasmus Nielsen
Johanne Pedersdatter
Ane Marie Rasmusdatter
Gjerthrue Rasmusdatter
28
28
1
69
gift
gift
ugift
enke
Varpelev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Dagleier
hans Kone
hans Datter
hans Moder
15.
et hus
Rasmus Olsen
Ane Ivertsdatter
Birthe Rasmussen
Ane Marie Rasmussen
Peder Rasmussen
Hans Rasmussen
Niels Rasmussen
Ole Rasmussen
Ellen Pedersdatter
46
32
13
8
6
3
1
76
69
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
gift
gift
Magleby
Strøby
Strøby
Strøby
Strøby
Varpelev
Varpelev
København
Strøby
Hønsekræmmer
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
Almisselem
hans Kone, Almisselem
16.
et hus
Peder Hansen
Dorthe Nielsdatter
Else Pedersdatter
Ole Pedersen
Ole Hansen
Niels Pedersen
Kirsten Nielsdatter
Peder Nielsen
Birthe Mogensdatter
49
49
24
4
81
40
41
8
62
gift
gift
ugift
ugift
enkemand
gift
gift
ugift
enke
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Dagleier
hans Kone
hans Barn
hans Barn
Almisselem
Dagleier
hans Kone
hans Søn
ernærer sig ved at spinde
17.
et hus
Peder Larsen
Ane Pedersdatter
33
49
gift
gift
Karise
Varpelev
lever af sin Jordlod
hans Kone
18.
et hus
Niels Andersen
Maren Jørgensdatter
Maren Nielsdatter
Bodil Marie Nielsen
Anders Nielsen
Christen Nielsen
Ane Nielsen
37
35
11
9
6
3
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Træskomand
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
19.
et hus
Ole Larsen
Ane Magrethe Olsdatter
Jens Olsen
Ane Lisbeth Olsen
49
48
8
4
gift
gift
ugift
ugift
Fakse
Karise
Varpelev
Varpelev
Dagleier
hans Kone
hans Barn
hans Barn
20.
et hus
Jacob Lang
Karen Madsdatter
Carine Jacobsen
Rasmus Jacobsen
Theodor Jacobsen
49
53
23
25
13
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Freslev, Sorø A.
Varpelev
Varpelev
Varpelev
lever af sin Jordlod
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
21.
et hus
Hans Pedersen
Dorthe Nielsdatter
Maren Sophie Nielsdatter
Niels Pedersen
Ane Marie Hansen
26
40
12
7
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Lille Heddinge
Karise
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Dagleier
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
22.
et hus
Hans Sørensen
Magrethe Bondesdatter
Søren Madsen
31
29
64
gift
gift
enkemand
Varpelev
Strøby
Varpelev
lever af sin Jordlod
hans Kone
Aftægtsmand
23.
et hus
Peder Olsen
Maren Christensdatter
Ole Andersen
Maren Pedersdatter
Anders Olsen
Karen Olsen
Lars Olsen
62
62
39
32
9
5
1
gift
gift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
lever af sin Gaardsplads
hans Kone
Væver
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
24.
et hus
Ole Børresen
Karen Jensdatter
66
62
gift
gift
Lyderslev
Hellested
Væver
hans Kone
25.
et hus
Peder Pedersen
Ellen Cathrine Olsdatter
Ane Magrethe Pedersen
Peder Pedersen
Jens Christensen
Ane Hansdatter
35
34
5
3
58
73
gift
gift
ugift
ugift
gift
gift
Enderslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Holtug
Kludekræmmer
hans Kone
hans Barn
hans Barn
Skomager
hans Kone
26.
et hus
Jørgen Larsen
Sophie Larsdatter
Ane Kirstine Jørgensen
Ane Marie Jørgensen
Karen Marie Jørgensen
Lars Jørgensen
Maren Mortensdatter
31
36
11
7
5
2
69
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Karise
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Valløby
Mergelgraver
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
Almisselem
27.
et hus
Hans Frederiksen
Karen Jensdatter
Ane Marie Hansen
Niels Olsen
Ane Lisbeth Jensdatter
Ane Nielsen
Peder Nielsen
Karen Nielsen
39
41
14
51
29
9
6
3
gift
gift
ugift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Strøby
Varpelev
Vraaby
Strøby
Strøby
Strøby
Varpelev
Skræder
hans Kone
hans Datter
Dagleier
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
28.
et hus
Niels Pedersen
Marie Olsdatter
35
29
gift
gift
Hellested
Strøby
Dagleier
hans Kone
29.
en gaard
Niels Rasmussen
Niels Jensen
Mette Kirstine Christiansdatter
Ane Margrethe Jensdatter
Karen Jensdatter
Rasmus Nielsen
Hans Nielsen
Ane Marie Nielsen
Jens Nielsen
62
28
25
19
38
15
9
7
3
gift
ugift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Karise
Magleby
Frøslev
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
Gaardmandens Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
30.
en gaard
Hans Jensen
Ane Kirstine Jensdatter
Karen Danielsdatter
Jens Hansen
Hans Hansen
Peder Hansen
Rasmus Hansen
58
21
56
25
23
22
20
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Tjenestepige
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
31.
en gaard
Christen Olsen
Dorthe Pedersdatter
Ole Christensen
65
57
21
gift
gift
ugift
Herfølge
herfølge
Enderslev
Gaardmand
hans Kone
hans Søn
32.
en gaard
Niels Pedersen
Ane Marie Sørensdatter
Bolette Marie Andersdatter
Peder Nielsen
Anders Nielsen
Karen Marie Nielsen
45
19
33
11
9
3
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Tjenestepige
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
33.
en gaard
Claus Carlsen
Lars Nielsen
Magrethe Jørgensdatter
Karen Clausen
Thrine Clausen
Peder Clausen
Anders Clausen
Ole Clausen
75
19
40
19
14
8
6
1
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Haarlev
Magleby
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Tjenestekarl
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
34.
en gaard
Hans Sørensen
Lars Olsen
Ane Kirstine Olsdatter
Karen Michelsdatter
68
27
20
18
enkemand
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hellested
Gaardmand
i Søns Sted
hans Tjenestepige
hans Tjenestepige
35.
en gaard
Karen Olsdatter
Ole Andersen
Peder Andersen
Karen Andersdatter
Hans Andersen
60
32
29
26
24
enke
ugift
ugift
ugift
ugift
Vraaby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardkone
hendes Barn
hendes Barn
hendes Barn
hendes Barn
36.
en gaard
Hans Christiansen
Peder Jensen
Cathrine Margrethe Olsdatter
Ane Madsdatter
Christian Hansen
44
25
21
34
12
gift
ugift
ugift
gift
ugift
Varpelev
Strøby
Hellested
Strøby
Varpelev
Gaardmand
hans Tjenestekarl
hans Tjenestepige
hans Kone
hans Søn
37.
en gaard
Aagaarden
Hans Jensen
Hans Pedersen
Kirsten Christensdatter
Birthe Pedersdatter
Ane Pedersdatter
Jens Hansen
Maren Hansen
Karen Hansen
Ane Kirstine Hansen
Johanne Hansen
Ane Margrethe Hansen
40
20
19
18
32
12
11
9
7
4
2
gift
ugift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Herfølge
Magleby
Varpelev
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Tjenestekarl
hans Tjenestepige
hans Tjenestepige
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
38.
en gaard
Hans Pedersen
Christen Olsen
Kirsten Jensdatter
Karen Hansdatter
Ane Marie Hansdatter
Jens Hansen
Sidse Marie Hansen
Inger Hansdatter
53
23
53
22
14
12
8
27
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Alslev
Karise
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Tjenestekarl
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
39.
en gaard
Krogbæk
Peder Hansen
Anders Jensen
Ane Margrethe Nielsdatter
Cathrine Jensdatter
Karen Pedersdatter
Hans Pedersen
Jens Pedersen
Ane Cathrine Pedersen
37
30
20
39
16
12
9
6
gift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Hellested
Karise
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Tjenestekarl
hans Tjenestepige
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
40.
en gaard
Jens Jensen
Karen Jensdatter
Bodil Jensdatter
Karen Jensdatter
44
20
54
5
gift
ugift
gift
ugift
Valløby
Varpelev
Haarlev
Kongsted
Gaardmand
hans Tjenestepige
hans Kone
hans Pleiedatter
41.
en gaard
Espen Mortensen
Johanne Olsdatter
Morten Espensen
Hans Espensen
Christen Espensen
Bodil Espensdatter
Maren Olsdatter
Sidse Marie Olsdatter
57
49
24
21
18
16
41
6
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
lever af sine Midler
hans [hendes?] uægte Barn
42.
en gaard
Albrecht Pedersen
Christian Mørch
Karen Christophersdatter
Peder Albrechtsen
Gunild Albrechtsdatter
Dorthe Marie Jørgensen
60
21
49
26
23
5
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
Valløby
Holtug
Strøby
Varpelev
Varpelev
Strøby
Gaardmand
hans Tjenestekarl
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Pleiedatter
43.
en gaard
Anders Nielsen
Karen Christophersdatter
Inger Marie Andersen
Karen Kirstine Andersen
Christopher Andersen
Niels Andersen
Karen Frederiksdatter
32
27
10
6
5
2
65
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Varpelev
Dalby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Karise
Gaardmand
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
Aftægtskone
44.
en gaard
Jens Andersen
Wincent Andersen
Christian Johansen
Jens Andersen
Dorthe Larsdatter
Marie Andersdatter
Ane Kristine Jensen
Anders Jensen
Sidse Marie Frederikke Jensen
Niels Peter Jensen
Karen Jensdatter
39
26
22
72
27
44
14
11
9
7
70
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Varpelev
Varpelev
Magleby
Store Heddinge
Haarlev
Store Heddinge
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Store Heddinge
Gaardmand
hans Tjenestekarl
hans Tjenestekarl
hans Tjenestekarl
hans Tjenestepige
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Svigermoder der af ham forsørges
45.
en gaard
Anders Andersen
Karen Nielsdatter
Ane Kirstine Andersen
Peter Andersen
Inger Marie Andersen
Anders Andersen
Bodil Marie Andersdatter
31
39
6
4
9
2
23
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Karise
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
Skræderske
46.
en gaard
Niels Andersen
Hans Christian Nielsen
Inger Rasmusdatter
Birthe Hansdatter
Alhed Sophie Nielsen
Martin Nielsen
Anders Nielsen
Anders Wintzensen
28
20
21
36
6
7
2
69
gift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
enkemand
Varpelev
Store Heddinge
Strøby
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Carlslund, Kbh.A.
Gaardmand
hans Tjenestekarl
hans Tjenestepige
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn
Arftægtsmand
47.
en gaard
Niels Petersen
Peter Nielsen
Birthe Marie Nielsen
Søren Nielsen
Thomas Nielsen
Ane Cathrine Nielsen
69
18
20
13
10
8
enkemand
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Allerup, paa Fyn
Holtug
Holtug
Holtug
Holtug
Holtug
Gaardmand
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
48.
en gaard
Knud Jensen
Hans Andersen
Kirsten Jensdatter
Ane Knudsdatter
Jens Knudsen
Ane Larsdatter
Karen Jensen
Hans Jensen
69
16
65
20
34
26
3
1
gift
ugift
gift
ugift
gift
gift
ugift
ugift
Stiftelsen i Kbh.
Magleby
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Tjenestekarl
hans Kone
hans Datter
hans Søn
Sønnens Kone
Sønnens Barn
Sønnens Barn
49.
en gaard
Peder Henriksen
Marie Nielsdatter
Ane Marie Pedersen
Benthe Sophie Pedersen
Karen Pedersen
34
41
9
8
5
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand
hans Kone
hans Barn
hans Barn
hans Barn