Varpelev kirke logo
Tilbage 1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870
1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940  

Folketælling i Varpelev sogn 1901

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Denne liste er udarbejdet efter mikrokort købt på Landsarkivet. Transkriberingen er udført af mig for DDA. Dette er en lettere bearbejdet udgave.

Hus-
stand
nr.
Matr.
nr.
Navn Fødsels-
dato
Civilstand Fødesogn Stilling i husstanden, erhverv,
kommentarer mv.
Trossamfund
1 9 Hans Jørgensen
Marie Jørgensen
Lars Jørgensen
Inger Marie Jørgensen
30/1-1820
17/6-1867
25/12-1871
28/9-1877
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, gaardmand
Barn, husbestyrerinde
Barn
Tyende, ophold midlertidig i Ejby
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
2 5c Mads Christian Dahl
Ane Marie Dahl
Hans Hansen Dahl
Sidse Marie Dahl
Niels Christian Dahl
17/4-1849
27/10-1848
11/7-1876
1/1-1885
19/2-1887
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, gaardejer, Møller
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
3   Sidse Marie Dahl
Anna Marie Jensen
3/2-1816
1/2-1841
Enke
Enke
Magleby Stevns
Varpelev
Husmoder, pension, Lærer Dahls enke
Barn, formue
Folkekirken
Folkekirken
4 10 Hans Pedersen
Maren Sofie Pedersen
Mette Sofie Pedersen
Hans Peder Pedersen
Anna Marie Pedersen
Karen Margrethe Pedersen
27/10-1847
21/11-1854
4/6-1885
2/12-1887
8/12-1889
28/4-1895
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Enderslev
Enderslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, gaardejer
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
5   Margrete Rasmussen
Petrine Hansen
Peder Frederik Pedersen
5/12-1849
11/11-1879
26/3-1892
Fraskilt
Fraskilt
Ugift
Varpelev
Frederiksborg
Strøby
Husmoder, Daglejerske
Barn, sypige
Plejebarn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
6 5g Peder Madsen
Kirstine Madsen
Ane Marie Madsen
7/4-1851
4/8-1839
24/10-1882
Gift
Gift
Ugift
Strøby
Magleby Stevns
Varpelev
Husfader, Daglejer ved landbrug
Husmoder
Barn, sypige
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
7 5h Rasmus Pedersen
Ane Lucie Pedersen
18/11-1820
10/4-1828
Gift
Gift
Magleby Stevns
Hårlev
Husfader, alderdomsunderstøttelse
Husmoder
Folkekirken
Folkekirken
8 11d
 
Hans Dahl Andersen
Martha Maria Andersen
18/9-1864
17/8-1866
Ugift
Ugift
Varpelev
Varpelev
Husfader, gaardejer
Husbestyrerinde
Folkekirken
Folkekirken
9 11a Lars Hansen
Karen Nielsen
Niels Hansen
Ane Sophie Hansen
Anna Hansigne Sophie Hansen
21/5-1824
10/3-1835
5/2-1868
22/7-1872
7/7-1892
Gift
Gift
Gift
Gift
Ugift
Herfølge
Urshøj
Svansbjerg
Varpelev
Varpelev
Husfader, gaardmand
Husmoder
Barn, gaardbestyrer
Svigerdatter
Barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
10 11c Maren Larsen
Niels Petersen
Hansine Kristine Madsen
26/11-1834
28/4-1873
25/9-1895
Enke
Ugift
Ugift
Frøslev
Varpelev
Varpelev
Husmoder, landmandskone
Barn, landmand
Plejebarn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
11 5b Kristian Hansen
Maren Jensen
August Frederik Ludvig Michael
   Nielsen Qvistorff
30/4-1833
30/3-1837
6/9-1887
Gift
Gift
Ugift
Holtug
Holtug
Prinsesseg. 53, Kbh.
Husfader, husmand
Husmoder
Plejebarn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
12 12a Peder Andersen
Inger Marie Andersen
Ane Marie Andersen
Anders Jakob Andersen
Hans Christian Andersen
1/61848
28/71848
26/5-1879
21/8-1881
10/4-1883
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Bjælkerup
Husfader, gaardmand
Husmoder
Barn
Barn
Tjenestetyende, landmands-karl
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
13 13a Anders Christen Larsen
Kirstine Larsen
Julie Karoline Larsen
Peter Herman Larsen
Jens Peter Jensen
22/11-1869
28/7-1939
30/7-1877
20/8-1896
4/11-1895
Enkemand
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Vestergade?
Vestergade?
Vestergade?
Varpelev
Magleby Stevns
Husfader, gaardmand
-
Tjenestetyende
Barn
Tjenestetyende, mælkekusk
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
14 13b Anders Chr. Laurits Andersen
Signe Jakobine Andersen
Ulla Kirstine Andersen
Anne Marie Hansen
16/2-1868
1/10-1862
29/10-1900
6/1-1886
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Stege Lands.
Slagelse
Varpelev
Strøby
Husfader, gaardmand
Husmoder
Barn
Tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
15 15 Jens Peter Hansen
Maren Larsen
Niels Thomas Hansen
Jørgen Albreht Hansen
Birthe Marie Hansen
Marie Olsen
27/12-1846
25/9-1846
26/1-1877
1/2-1879
2/7-1884
30/1-1877
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Varpelev
Ll. Heddinge
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Enderslev
Husfader, gaardmand
Husmoder
Barn, landmand
Barn, landmand
Barn
Tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
16 14 Anders Jensen
Bendte Sophie Petersen
Peter Jensen
Rasmus Jensen
Ane Margrethe Larsen
23/4-1843
1/11-1837
15/6-1875
14/2-1883
20/1-1881
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Frøslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hellested
Husfader, gaardmand
Husmoder
Barn, landmand
Barn, landmand
Tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
17 16a Anders Nielsen
Karen Marie Nielsen
Jensine Nielsen
Peder A. Nielsen
5/1-1844
17/4-1852
17/10-1886
27/7-1886
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, gaardejer
Husmoder, husmoderens
Tyende, husgerning
Barn, husgerning
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
18 16a Hans Nielsen
Maren Nielsen
Christian Olsen
Anna Larsen
Niels Christoffersen
27/5-1849
17/7-1850
9/4-1884
26/12-1883
5/12-1876
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Varpelev
Varpelev
Magleby Stevns
St. Heddinge
Varpelev
Husfader, gaardejer
Husmoder, husmoderens
Tjenestekarl, ved agerbrug
Tjenestetyende, husgerning
Slægtning, tømrersvend
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
19 16b Albrecht Pedersen
Sidse Marie Pedersen
Ane Kirstine Hansen
Jens Anders Jensen
9/7-1855
26/12-1856
22/4-1884
4/2-1888
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Varpelev
Varpelev
Bjælkerup
St. Heddinge
Husfader, landmand
Husmoder
Tjenestetyende
Tjenestedreng
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
20 24a Lars Jensen
Kristine Jensen
Hans Nielsen
Sidse Marie Nielsen
Inger Nielsen
Sofie Johansen
Peder R. Jensen
Niels Peter Hansen
Alfred Theodor Larsen
30/12-1864
6/7-1865
31/3-1836
14/11-1836
17/3-1878
17/3-1882
16/10-1882
5/2-1890
23/4-1897
Gift
Gift
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Karise
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby Stevns
Greve
Magleby Stevns
Højelse
Husfader, gaardejer
Husmoder, husmoderens
Aftægtsmand, fhv. gaardmand
Aftægtskone, fhv. husmoder
Tyende, husgerning
Tjenestepige, husgerning
Tjenestekarl, ved agerbruget
Tjenestedreng, ved agerbruget
Barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
21 23a Hans Larsen
Ingeborg Larsen
Maren Sofie Larsen
Niels K. Larsen
Anders P. Larsen
27/2-1855
10/12-1859
10/1-1884
23/11-1885
25/3-1884
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, gaardejer
Husmoder, husmoderen
Tyende ved husgerning
Tyende ved husgerning
Barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
22 23b Niels P. Rasmussen
Johanne Rasmussen
Marie Jørgensen
Emil V. Jensen
Johannes M. Rasmussen
Hans P. Jørgensen
11/11-1870
30/10-1872
9/11-1836
22/12-1886
3/8-1900
19/4-1868
Gift
Gift
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Varpelev
Varpelev
Strøby
Altona, Tyskland
Varpelev
Varpelev
Husfader, gaardejer
Husmoder, husmoderens
Aftægtskone
Tjenestedreng, i agerbruget
Barn
Slægtn., avlsmedhj. midl. Bjeverskov
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
23 22 Ane Albrechtsen
Niels P. Pedersen
Stine Nielsen
Marie Nielsen
Maren Nielsen
Lars P. Pedersen
Hans P. Jensen
11/10-1826
16/4-1863
16/2-1866
14/5-1870
11/9-1882
2/2-1875
1/5-1882
Enke
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Hellested
Varpelev
Hårlev
Hårlev
Karise
Magleby Stevns
Magleby Stevns
Gaardmandsenke, gaardejerske
Husfader, gaardbestyrer
Husmoder, husmoderen
Tyende ved husgerning
Tyende ved husgerning
Tyende ved agerbrug
Tyende ved agerbrug
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
24 17 Ane Hansen
Charles Føhns
Jens P. Kristiansen
Stine Pedersen
Kristine Madsen
Kralo Madsen
28/11-1819
6/5-1878
18/10-1883
25/7-1870
1/1-1877
19/4-1900
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Varpelev
Fakse
Varpelev
Holtug
Holtug
St. Heddinge
Husmoder, gaardejerske
Tjenestekarl ved agerbruget
Tjenestedreng ved agerbruget
Tjenestepige i husgerning
Tjenestepige i husgerning
Barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
25 18b Vilhelm Nielsen
Margrete Nielsen
Ranghild Nielsen
Aage Nielsen
Erhard Helge Nielsen
Johanne Jensen
23/8-1864
24/4-1871
14/4-1895
4/8-1897
12/9-1899
13/11-1884
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ubby
Elmelunde
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby Stevns
Husfader, gaardejer
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Tjenestetyende, husgerning
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
26 18a Hans Jørgensen
Ane Jørgensen
Inger Marie Jørgensen
Karl Kristian Jørgensen
Jens Kristian Hermand Hansen
25/6-1857
18/7-1854
1/6-1885
24/8-1890
2/7-1884
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Varpelev
Karise
Varpelev
Varpelev
Enderslev
Husfader, gaardejer
Husmoder
Barn
Barn
Tjenestetyende, arb.karl ved agerbrug
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
27 27a Jens Pedersen
Ane Marie Pedersen
28/10-1843
28/2-1839
Gift
Gift
Kongsted
Freerslev
Husfader, husejer
Husmoder
Folkekirken
Folkekirken
28 8 Mads Peder Kristensen
Marie Kristensen
Olaf Kristensen
Axel Kristensen
Rigmor Kristensen
Betty Kristensen
Jens Peter Jensen
26/12-1858
19/7-1863
11/121892
10/8-1894
22/2-1896
9/8-1897
24/7-1881
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Stenløse
St. Heddinge
Uggerløse
Uggerløse
Uggerløse
Uggerløse
Hellested
Husfader, gaardejer
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Barn
Tjenestetyende, arb.karl ved landbrug
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
29 19a Peder Pedersen
Ane Magrethe Pedersen
Kristian Pedersen
Karen Pedersen
Karl Frandsen
Karen Marie Hansen
12/3-1840
18/9-1843
16/2-1871
16/2-1871
20/3-1888
21/6-1874
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby Stevns
Strøby
Husfader, gaardejer
Husmoder
Barn, avlsbrugsmedhjælper
Barn, husgerning
Tjenestetyende ved agerbrug
Sypige
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
30 19b Hans Peder Larsen
Karen Lucie Larsen
Maren Hansen
Hans Peter Jensen
15/12-1875
13/4-1881
3/4-1880
17/7-1884
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Hellested
Hellested
Magleby Stevns
Hellested
Husfader, gaardejer
Husmoder
Tjenestetyende, husgerning
Tjenestetyende, arb.karl v. landbruget
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
31 20 Hans Larsen
Karen Larsen
Poul Larsen
Ane Larsen
Karen Margrethe Poula Larsen
Ane Marie Hansine Larsen
Luise Pejtersen
Hans Peter Nielsen
18/11-1841
25/2-1827
9/4-1864
24/12-1860
14/6-1893
12/1-1895
6/8-1856
29/6-1880
Gift
Gift
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
St. Heddinge Ls.
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Husfader, gaardejer, sognefoged
Husmoder
Barn, gaardbestyrer
Svigerdatter
Barn
Barn
Tjenestetyende, husgerning
Tjenestetyende, arb.karl v. agerbruget
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
32 21 Karen Kirstine Esbensen
Espen Mortensen
Kristen Espensen
Stine Marie Johansen
Laurids Hagensen
Niels Peter Nielsen
29/10-1834
23/11-1861
6/12-1827
24/5-1885
21/10-1880
14/11-1881
Enke
Ugift
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Magleby Stevns
Varpelev
Varpelev
Magleby Stevns
Køge
Hellested
Husmoder, aftægtskone
Barn, gaardejer
Slægtning, agerbrugsmedhjælper
Tjenestetyende, husgerning
Tjenestetyende, arb.karl v. landbruget
Tjenestetyende, arb.karl v. landbruget
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
33   Niels Jensen
Karen Marie Hansen
Anna Marie Jensen
Ingeborg Kestine Jensen
29/4-1848
1/2-1853
17/11-1889
30/8-1891
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Store Taarnby
Ringsbjerg
Varpelev
Varpelev
Husfader, banevogter
Husmoder, ledvogterske og billetsælger
Barn
Barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
34 2 Frelle Frellesen Skov
Kirsten Kirstine Nielsen
Rigmor Skov
Karen Magrethe Skov
Sigrid Ragnhild Skov
Edith Nanna Skov
Maren Kristine Nielsen
11/1-1864
10/6-1870
15/5-1891
28/5-1892
31/1-1895
27/3-1898
5/1-1886
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Bevtoft Sdr.jyll.
Maarup
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Raaby
Husfader, lærer
Husmoder, husgerning
Barn
Barn
Barn
Barn
Tjenestetyende, husgerning
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
35 7a
Ler-
går-
den
Christian Jakobsen
Anna Hansine Jakobsen
Sidse Marie Jakobsen
Peder Christian Jakobsen
Johan Karlsen
19/8-1852
25/5-1886
20/10-1889
11/10-1891
24/6-1880
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Vollerslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Sverige
Husfader, gaardejer
Barn, husholderske
Barn
Barn
Tjenestetyende, arb.karl v. agerbrug
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
36   Carl Chr. Haag
Ane Sofie Hansen
Chalar Haag
10/8-1877
1/1-1876
28/11-1900
Gift
Gift
Ugift
Sierslev
Holbæk
Varpelev
Husfader, skomager
Husmoder
Barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
37   Albert Nielsen
Marie Nielsen
3/1-1871
21/11-1869
Gift
Gift
Damsholte
Strøby
Husfader, snedker, møbelsnedker
Husmoder, husgerning
Folkekirken
Folkekirken
38   Jens Nielsen
Ane Hansen
18/5-1842
22/10-1845
Gift
Gift
Varpelev
Varpelev
Husfader, formue
Husmoder, husgerning
Folkekirken
Folkekirken
39 39 Hans Nielsen
Ane Marie Nielsen
Anna Nielsen
Hans Chr. Nielsen
Trine Pedersen
20/8-1840
6/4-1849
7/8-1888
26/5-1875
28/4-1878
Gift
Gift
Ugift
Gift
Gift
Strøby
Frøslev
Renge
Renge
Varpelev
Husfader, smed, grovsmed
Husmoder
Barn
Søn, smedesvend
Slægtning
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
40 37 Ane Madsen
Karen Nielsen
4/9-1833
4/3-1827
Enke
Enke
Store Taarnby
Hellested
Husmoder, fattighjælp
Husmoder, alderdomsunderstøttelse
Folkekirken
Folkekirken
41 6
 
Hans Hansen
Anne Marie Nielsen
Peder Frederiksen
Johannes Chr. Jensen
Birthe Marie Hansen
Anna Marie Kristine Pedersen
Hans Pedersen
10/3-1842
17/1-1834
14/9-1866
23/12-1885
21/3-1885
16/9-1884
12/9-1851
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Lystrup
Store Linde
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby Stevns
Varpelev
Husfader, gaardmand
Husmoder
Søn, avlsmedhjælper
Tjenestetyende
Tjenestetyende
Tjenestetyende
Fattiglem
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
42 32 Mads Jensen
Antonia Jensen
Max Jensen
Lillia Jensen
Anna Preisler
Elisa Preisler
Maren Larsen
Anna Kristine Jensen
Helga Hansine Jensen
Peder Kristian Jensen
26/3-1855
19/3-1893
24/2-1896
6/6-1897
5/5-1873
15/10-1878
27/8-1859
14/1-1893
16/9-1897
4/4-1889
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Enke
Ugift
Ugift
Ugift
Aalborg
St. Heddinge
St. Heddinge
St. Heddinge
Onsild
Gørding
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, skræddermester
Barn
Barn
Barn
Tjenestetyende, husholderske
Besøgende, bor i St. Heddinge
Husmoder, arbejdskvinde
Barn
Barn
Barn, midlertidig ophold i Haslev
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
43 23d Hans Peder Dahl
Christine Marie Dahl
Annie Dahl
Marius Dahl
15/10-1845
10/3-1860
26/9-1890
10/12-1892
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Varpelev
Gentofte
Varpelev
Varpelev
Husfader, uldhandler
Husmoder, strikkerske
Barn
Barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
44 23c Inger Marie Hansen
Inger Nielsine Christoffersen
Hans Kristoffersen
Karen Madsen
Marie Sørensen
25/10-1847
6/2-1885
23/3-1887
6/4-1829
31/10-1826
Enke
Ugift
Ugift
Enke
Enke
Bonderød
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Bonderød
Husmoder, arbejdskone
Datter
Barn
Husmoder, alderdomsunderstøttelse
Husmoder, formue
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
45
Grønager
5a Hans Peder Hansen
Ane Kirstine Hansen
Niels Henrik Hansen
Chr. Emil Hansen
Carl Graulund
Sabine Hansen
26/4-1868
9/9-1860
7/9-1896
31/7-1898
3/7-1880
20/11-1882
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Strøby
Lille Linde
Varpelev
Varpelev
St. Heddinge
Store Taarnby
Husfader, gaardejer
Husmoder
Barn
Barn
Tjenestetyende
Tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
46 31a Hans Graulund
Anna Pedersen
Jens Peder Graulund
10/11-1875
20/6-1872
9/9-1899
Gift
Gift
Ugift
St. Heddinge
Varpelev
Varpelev
Husfader, tækkemand
Husmoder
Barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
47   Karen Nielsen 5/5-1843 Enke Himlingøje Husmoder, arbejdskone Folkekirken
48 12b Niels Christensen
Ane Magrete Christensen
Christian Peder Christensen
Karen Marie Olsen
30/11-1851
16/9-1857
22/1-1887
18/4-1826
Gift
Gift
Ugift
Enke
Strøby
Haarlev
Varpelev
Strøby
Husfader, træskomand
Husmoder
Søn
Bedstemoder, alderdomsunderstøttelse
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
49 26a Jørgen Olsen
Ane Magrethe Olsen
Niels Peder Rasmus Olsen
Hans Vilhelm Olsen
Søren Peder Sørensen
12/9-1855
26/1-1865
13/11-1891
4/1-1894
17/12-1879
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hellested
Husfader, gaardejer
Husmoder
Søn
Søn
Daglejer v. agerbrug, midl. Vallensbæk
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
50 25b Jørgen Hansen
Sofie Hansen
Bodil Pedersen
15/6-1849
7/9-1851
3/5-1822
Gift
Gift
Enke
Varpelev
Strøby
Varpelev
Husfader, parcellist
Husmoder
Bedstemoder, alderdomsunderstøttelse
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
51 34 Lars Jensen
Karen Sofie Frandsen
Ane Marie Hansen
Frantz Kristjan Larsen Frantzen
Dagmar Kirstine Rigmor Larsen
Karl Otto Holger Frandsen
9/5-1838
20/5-1862
19/1-1887
30/11-1889
7/9-1892
26/5-1899
Enkemand
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Sierslev
Raaby
Raaby
København
Køge
Varpelev
Husfader, tilfældigt
Husholderske
Datter
Søn
Datter
Søn
Evang.Luth.
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
52 24b Anders Olsen
Ane Margrethe Olsen
20/1-1837
15/1-1838
Gift
Gift
Varpelev
Fakse
Husfader, væver
Husmoder
Folkekirken
Folkekirken
53   Johanne Marie Nielsen
Kirstine Nielsen
10/5-1872
1/9-1849
-
Enke
Varpelev
Store Linde
Barn, sypige
Husmoder
Folkekirken
Folkekirken
54 35 Karen Pedersen 19/9-1823 Enke Varpelev Husmoder, alderdomsunderstøttelse Folkekirken
55 36 Peder Hansen
Ane Marie Hansen
Hans Peder Hansen
13/9-1834
5/5-1837
2/12-1888
Gift
Gift
Ugift
Store Taarnby
Strøby
Varpelev
Husfader, høker
Husmoder
Søn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
56 13c Ellen Sofie Christiansen
Elisabeth Marie Olsen
Peder Olsen
14/3-1865
10/9-1894
11/4-1859
Gift
-
Gift
Sædder
Varpelev
Strøby
Husmoder
Datter
Husfader, handelsmand, midl. Københ.
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
57   Ole Nielsen
Ane Nielsen
Annqa Elisabeth Nielsen
Ane Elisabeth Olsen
Anders Ivertsen
Ane Kirstine Ivertsen
14/2-1846
18/6-1850
24/4-1888
10/11-1816
21/10-1824
1/6-1824
Gift
Gift
Ugift
Enke
Gift
Gift
Magleby Stevns
Varpelev
Varpelev
Strøby
Strøby
Varpelev
Husfader, daglejer ved agerbrug
Husmoder
Barn
Bedstemoder
Husfader, ald.underst., kludesamler
Husmoder
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
58   Karen Marie Pedersen 26/1-1882 Enke Varpelev Husmoder, alderdomsunderstøttelse Folkekirken
59 3 Rasmus Nielsen
Niels Rasmussen
Karen Marie Rasmussen
Jens Peder Nielsen
Johan Kristian Lundberg
Peder Kristian Nielsen
Ane Kirstine Jørgensen
Henriette Petrea Hansen
24/7-1830
13/7-1858
6/11-1868
28/10-1878
10/1-1871
8/9-1882
12/5-1870
8/2-1878
Enkemand
Ugift
Uguft
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Glostrup
Sædder
Varpelev
Varpelev
København
Aftægtsmand
Husfader, gaardmand
Datter, husbestyrerinde
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
60 4 Peder Pedersen
Karen Marie Pedersen
Ane Marie Pedersen
Hans Peder Pedersen
Peder Larsen Pedersen
Harald Hans Kristjan Jegstrup
15/7-1851
17/6-1854
22/2-1876
30/6-1878
15/8-1880
16/8-1887
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Ugift
Ugift
Lille Taarnby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Vejle
Husfader, gaardmand
Husmoder, husgerning
Datter
Søn
Søn
I pleje
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
61 30 Hans Peder Rasmussen
Maren Kjerstine Rasmussen
Elna Marie Rasmusen
17/10-1879
25/10-1865
23/2-1898
Gift
Gift
-
Varpelev
Lyderselv
Varpelev
Husfader, tækkemand
Husmoder
Datter
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
62 28 Peder Hansen
Maren Kirstine Hansen
Karoline Marie Sørensen
Karen Kirstine Sophie Jensen
27/7-1854
19/5-1853
31/3-1884
25/5-1888
Gift
Gift
Ugift
Ugift
Varpelev
Haarlev
Stubbekøbing
Strøby
Husfader, tømrer
Husmoder
Slægtning
Slægtning
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
63 29 Søren Nielsen
Ane Nielsen
18/2-1832
4/3-1838
Gift
Gift
Magleby Stevns
Varpelev
Husfader, landarbejder
Husmoder
Folkekirken
Folkekirken