Varpelev kirke logo
Tilbage 1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870
1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940  

Folketælling i Varpelev sogn 1880

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Denne liste er udarbejdet efter Dansk Data Arkivs offentliggjorte transskriberede folketællinger. Materialet er venligst stillet til rådighed for Varpelevs hjemmeside af John Frøslev, der har udført transskriberingen.

Husstand
nr.
Navn Alder Civilstand Fødesogn Stilling i husstanden, erhverv,
kommentarer mv.
Tros-
samfund
1.
et hus
Christian Hansen
Maren Jensen
Hans Peter Hansen
45
42
5
gift
gift
ugift
Holtug
Holtug
Varpelev
husfader og arbejdsmand
hans hustru
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
2.
et hus
Niels Jensen
Marie Katrine Petersen
Jens Peter Jensen
Johanne Jensen
Anna Elise Jensen
28
27
5
1
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Horsens
Horsens
Varpelev
husfader og arbejdsmand
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
SDH*
SDH
SDH
SDH
SDH
3.
et hus
Peter Madsen
Kirstine Christiansen
Mads P. Madsen
28
40
1
gift
gift
ugift
Varpelev
Magleby
Varpelev
husfader og arbejdsmand
hans hustru
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
4.
et hus
Rasmus Pedersen
Ane Lusie Pedersen
59
51
gift
gift
Magleby
Haarlev
arbejdsmand
hans hustru
Lutheraner
Lutheraner
5.
et hus
Mads Christian Dahl
Ane Marie Nielsen
Hansine Marie Dahl
Niels P. Dahl
Hans H. Dahl
Sidse Marie Madsen
30
31
7
5
3
62
gift
gift
ugift
ugift
ugift
enke
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
Parcellist, lever af jorden
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
husfaderens moder forsørges fra stedet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
6.
en gaard
Hans Pedersen
Methe Sophie Hansen
Thrine Pedersen
Sidse Marie Petersen
Boelette Marie Andersen
33
26
1
15
67
gift
gift
ugift
ugift
enke
Enderslev
Enderslev
Varpelev
Strøby
Varpelev
husfader, gaardejer
hans hustru
deres barn
tjenestepige
aftægtskone forsørges fra stedet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
7.
en gaard
Hans Jørgensen
Ane Margrethe Jensen
Jens Hansen Jørgensen
Maren Jørgensen
Marie Jørgensen
Hans Jørgensen
Lars Jørgensen
Stine Jørgensen
Inger Marie Jørgensen
60
44
19
18
12
10
8
5
2
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
fakse
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader og gårdfæster
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
8.
et hus
Hans Andersen
Hans Dahl Andersen
Peter Siger Andersen
Martha Maria Andersen
58
15
10
13
enkemand
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Parcellist, lever af jorden
hans barn
hans barn
hans barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
9.
en gaard
Lars Hansen
Karen Nielsen
Niels Hansen
55
44
11
gift
gift
ugift
Herfølge
Herfølge
Herfølge
Husfader og gaardejer
hans hustru
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
10.
et hus
Lars Pedersen
Maren Larsen
Ane Margrethe Pedersen
Johanne Marie Pedersen
Niels Pedersen
Inger Marie Pedersen
51
45
13
9
6
4
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Hellested
Frøslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Parcellist, lever af jorden
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
11.
en gaard
Lars Olsen
Maren Jensen
Hans Larsen
Peter Andersen
Inger Marie Larsen
Ane Marie Andersen
Karen Marie Rasmussen
Niels Nielsen
61
61
24
31
31
1
16
11
gift
gift
ugift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Karise
Lyderslev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader og gaardfæster
hans hustru
deres søn
deres svigersøn
hans hustru
deres barn
tjenestepige
tjenestedreng
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
12.
en gaard
Ole Andersen
Ellen Larsen
Ane Marie Andersen
Karen Andersen
Niels Petersen
66
53
23
20
21
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Lille Heddinge
Varpelev
Varpelev
Strøby
husfader og gaardejer
hans hustru
deres barn
deres barn
tjenestekarl
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
13.
en gaard
Peder Andersen
Ane Marie Hansen
Niels Peter Andersen
Karen Marie Andersen
Christine Andersen
Ana Andersen
Peter Andersen
63
48
15
13
11
8
6
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader og gaardejer
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
14.
en gaard
Jens Peter Hansen
Maren Larsen
Ane Marie Hansen
Hans Peter Hansen
Lars Peter Hansen
Niels Thomsen Hansen
Jens Alberdt Hansen
Anders Petersen
Petrine Andersen
33
33
8
7
4
3
1
28
16
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Lille Heddinge
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hellested
Holtug
husfader og gaardejer
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
tjenestekarl
tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
15.
en gaard
Tinggaarden
Anders Jensen
Benthe Sophie Pedersen
Peter Jensen
Karen Marie Jensen
36
41
4
1
gift
gift
ugift
ugift
Frøslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader og gaardejer
hans hustru
deres barn
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
16.
skolen
Edvard Poulsen
M.V. Mine Poulsen f. Olsen
A. Dorthe Poulsen
J. Lovise Poulsen
A. Matina Poulsen
53
52
16
12
9
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Lundby
København
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, skolelærer
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
17.
et hus
Anders Nielsen
Karen Andersen
Maren Nielsen
Karen Marie Nielsen
Niels A. Nielsen
Jens Nielsen
Anders Nielsen
Maren Jørgensen
40
37
11
10
7
4
1
69
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Varpelev
Haarlev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, træskomand
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
nyder fattigunderstøttelse
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
18.
et hus
Niels Christensen
Ane Margrethe Jørgensen
Birthe Marie Christensen
Johanne Marie Christensen
Christen Olsen
Karen Marie Hansen
28
28
3
1
58
54
gift
gift
ugift
ugift
gift
gift
Strøby
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Karise
Strøby
husfader, arbejder ved agerbruget
hans hustru
deres barn
deres barn
husfader, arbejder ved vejværnet
hans hustru
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
19.
et hus
Ane Margrethe Olsen
Peder Hansen
Karen Kerstine Hansen
61
27
28
enke
gift
gift
Lyderslev
Varpelev
Magleby
husmoder
arbejder ved agerbruget
hans hustru
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
20.
et hus
Hans Pedersen
Boel Sørensen
Hans P. Nielsen
59
58
25
gift
gift
ugift
Varpelev
Varpelev
Trestrup
husfader, væver
hans hustru
banearbejder
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
21.
et hus
Hans Sørensen
Margrethe Bondesen
66
64
gift
gift
Varpelev
Strøby
husfader, husfæster
hans hustru
Lutheraner
Lutheraner
22.
et hus
Anders Olsen
Ane Margrethe Olsen
43
42
gift
gift
Varpelev
Fakse
husfader, væver
hans hustru
Lutheraner
Lutheraner
23.
et hus
Karl C. Falk
Marie Ivertsen
Peder Hansen
Rasmus H.P. Hansen
Ane Marie Rasmussen
Ane Christine Rasmussen
49
63
45
4
42
8
gift
gift
gift
ugift
enke
ugift
København
Strøby
Valby, Hvido.
Varpelev
Strøby
Strøby
arbejder ved agerbruget
hans hustru
husfader, høker
hans barn
husholderske
hendes barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
24.
et hus
Jens J. Rodian
Johan F. Rodian
Birthe Marie Pedersen
58
28
21
enkemand
gift
gift
Hammer
Varpelev
Strøby
husfader, skomagermester
husfader, skomagermester
hans hustru
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
25.
et hus
Hans Pedersen
Karen Pedersen
Hans Hansen
56
56
13
gift
gift
ugift
Haarlev
Varpelev
Varpelev
husfader, træskomand
hans hustru
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
26.
et hus
Christian Nielsen
Karen Mikkelsen
Ane Marie Christensen
Hans P. Nielsen
60
52
13
8
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Hellested
Varpelev
Varpelev
husfader, kludesamler
hans hustru
deres barn
plejebarn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
27.
et hus
Anders Iversen
Ane Kerstine Jensen
Ole Nielsen
Ane Nielsen
Niels P. Nielsen
Karen Margrethe Nielsen
Ane Lisbeth Madsen
55
55
33
29
7
2
63
gift
gift
gift
gift
ugift
ugift
enke
Strøby
Varpelev
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
husfader, kludesamler
hans hustru
husfader, arbejdsmand
hans hustru
deres barn
deres barn
nyder fattigunderstøttelse
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
28.
et hus
Peder Larsen
Ane Madsen
Ane Kerstine Larsen
67
46
10
gift
gift
ugift
Karise
Valby, Hvido.
Varpelev
husfader, arbejdsmand
hans hustru
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
29.
et hus
Søren Nielsen
Ane Pedersen
47
46
gift
gift
Magleby
Varpelev
husfader, arbejder ved agerbruget
hand hustru
Lutheraner
Lutheraner
30.
en gaard
Rasmus Nielsen
Margrethe Christoffersen
Niels Rasmussen
Karen Marie Rasmussen
Niels P. Rasmussen
Niels Jørgensen
Karen Marie Fransen
Karen Margrethe Jensen
Ane Marie Nielsen
49
45
21
13
9
33
17
20
41
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Valby, Hvido.
Magleby
Magleby
Varpelev
husfader, gaardejer
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
tjenestekarl
tjenestepige
tjenestepige
lever af sin ejendom
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
31.
et hus
Vilhelm Nielsen
Kerstine Hansen
Jens F. Nielsen
Hans P. Nielsen
37
38
5
2
gift
gift
ugift
ugift
St.Heddinge Ls
Magleby
Varpelev
Varpelev
husfader, bager
hans hustru
deres barn
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
32.
en gaard
Jens Hansen
Karen Andersen
Peder Pedersen
Karen Marie Jensen
Ane Marie Pedersen
Hans P. Pedersen
Inger Marie Hansen
Jens Pedersen
Niels P. Hansen
59
60
28
25
3
1
23
20
12
gift
gift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hellested
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardmand og sognefoged
hans hustru
gaardbestyrer
hans hustru
deres barn
deres barn
tjenestepige
tjenestekarl
tjenestekarl
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
33.
en gaard
gamle Hans Larsen
Inger Marie Pedersen
Hans Larsen
Marie Larsen
Johanne Marie Larsen
Peder Larsen
47
44
17
15
13
10
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
34.
et hus
Peder Hansen
Maren Kerstine Olsen
Else Pedersen
Kirsten Nielsen
Christen Hansen
32
34
58
74
31
gift
gift
enke
enke
ugift
Varpelev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, tømrer
hans hustru
nyder fattigunderstøttelse
nyder fattigunderstøttelse
tømmersvend
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
35.
et hus
Hans L. Nielsen
Birthe Rasmussen
Niels P. Hansen
Hans P. Hansen
59
48
8
5
gift
gift
ugift
ugift
Everdrup
Strøby
Magleby
Varpelev
husfader, arbejdsmand
hans hustru
deres barn
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
36.
et hus
Johanne Pedersen
Jens Pedersen
Ane Margrethe Pedersen
Maren Pedersen
62
32
7
4
enke
enkemand
ugift
ugift
Haarlev
Hellested
Varpelev
Varpelev
husmoder
hørsvinger
hans barn
hans barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
37.
en gaard
Peder Christoffersen
Maren Christoffersen
Christoffer Christoffersen
Niels Christoffersen
Anders P. Andersen
Ane Marie Christoffersen
36
8
5
3
22
20
enkemand
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
haarlev
husfader, gaardejer
hans barn
hans barn
hans barn
tjenestekarl
tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
38.
et hus
Peder Jørgensen
Karen Madsen
54
50
gift
gift
Hellested
Varpelev
husfader, arbejder
hans hustru
Lutheraner
Lutheraner
39.
et hus
Hans Madsen
Ane Sørensen
Ane Margrethe Madsen
Maren Kerstine Sørensen
Niels Hansen
33
30
6
22
19
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
St.Heddinge Ls
Varpelev
St.Heddinge Ls
Karise
husfader, tømrer
hans hustru
deres barn
tjenestepige
tømrerlærling
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
40.
et hus
Niels Hansen
Ane Marie Pedersen
48
59
gift
gift
Smerup
Varpelev
husfader, arbejdsmand
hans hustru
Lutheraner
Lutheraner
41.
en gaard
Hans Hansen
Ane Marie Nielsen
Maren Frederiksen
Peder Frederiksen
Ane Sofie Hansen
Niels Hansen
Karen Marie Hansen
37
46
18
13
7
24
12
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Haarlev
karise
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
Karise
husfader, gaardejer
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
tjenestekarl
tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
42.
et hus
Jens Larsen
Karen Marie Jørgensen
Ane Sofie Larsen
Karen Rasmussen
35
39
2
58
gift
gift
ugift
ugift
Smerup
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, indsidder, nyder fattigunderstøttelse
hans hustru, nyder fattigunderstøttelse
deres barn, nyder fattigunderstøttelse
nyder fattigunderstøttelse
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
43.
et hus
Christian Madsen
Birthe Pedersen
Ane Lisbeth Christiansen
Karen Marie Christiansen
Hans Christiansen
53
51
26
23
17
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Smerup
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, arbejdsmand
hans hustru
deres datter, væver
deres datter, sypige
deres søn, væver
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
44.
et hus
Lars Nielsen
Karen Marie Andersen
Peder Nielsen
35
29
33
gift
gift
ugift
Lyderslev
Lille Heddinge
Lyderslev
husfader, smed
hans hustru
smedesvend
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
45.
et hus
Christen Nielsen
Kirstine Johansen
Johanne Marie Nielsen
Johannes Valdemar Nielsen
Maren Kirstine Nielsen
37
40
7
4
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Karise
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, træskomand
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
46.
et hus
Niels Pedersen
Karen Marie Hansen
Karen Sophie Pedersen
Jørgen Pedersen
Anders Pedersen
Lars Niels Frederiksen
51
48
16
10
4
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, arbejdsmand
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
plejebarn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
47.
en gaard
Jens Nielsen
Ane Hansen
Ane Lisbeth Jensen
37
34
14
gift
gift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardmand
hans hustru
tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
48.
en gaard
Aagaarden
Peder Pedersen
Ane Margrethe Hansen
Hans Pedersen
Christian Pedersen
Karen Pedersen
Niels Peter Pedersen
Ane Hansen
Karen Marie Pedersen
Hans Peder Semmesen
39
36
11
8
8
3
66
17
29
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hellested
Strøby
Varpelev
husfader, gaardmand
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
aftægtsenke på gaarden
tjenestepige
nyder fattigunderstøttelse, sindssyg
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
49.
en gaard
Ane Hansen
Jørgen Jørgensen
Hans Jørgensen
Niels Peder Jørgensen
Jens Hansen
Karen Marie Jørgensen
Kirstine Hansen
58
29
22
19
35
33
9
enke
ugift
ugift
ugift
gift
gift
ugift
Varpelev
St.Heddinge Ls
Varpelev
Varpelev
Strøby
St.Heddinge Ls
Varpelev
husmoder som beboer gaarden
hendes søn
hendes søn
hendes søn
gaardbestyrer
hans hustru
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
50.
et hus
Jens Pedersen
Ane Marie Jacobsen
Jacob Lang
36
46
13
gift
gift
ugift
Kongsted
Haslev
Varpelev
parcellist
hans hustru
deres barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
51.
en gaard
Frederik Jensen
Karen Sofie Christoffersen
Christian Frederik Jensen
Jens Christoffer Jensen
Maren Jensen
Jens Christoffersen
Kirsten Pedersen
43
33
11
4
1
32
19
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
husfader, gaardejer
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
tjenestekarl
tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
52.
en gaard
Jens Hansen
Ane Larsen
Inger Marie Jensen
Ane Kirstine Pedersen
Jens Olsen
Ane Jørgensen
50
60
24
9
24
15
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Holtug
Holtug
Varpelev
husfader, gaardmand
hans hustru
deres datter
plejebarn
tjenestekarl
tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
53.
en gaard
unge Anders Nielsen
Karen Marie Pedersen
Birthe Marie Nielsen
Niels Andersen Nielsen
Inger Nielsen
Ane Kirstine Jensen
36
27
7
3
1
15
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
husfader, gaardmand
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
54.
en gaard
unge Hans Nielsen
Maren Hansen
Maren Kirstine Olsen
Niels Andersen
Birthe Hansen
30
29
14
62
70
gift
gift
ugift
gift
gift
Varpelev
Varpelev
Magleby
Varpelev
Magleby
gårdmand
hans hustru
tjenestepige
aftægtsmand på gården
aftægtskone på gården, hans hustru
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
55.
en gaard
Anders Andersen
Agnethe Larsen
Sidse Marie Andersen
Kirstine Andersen
65
63
23
20
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Lille Heddinge
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardmand
hans hustru
deres datter
deres datter
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
56.
en gaard
gamle Hans Nielsen
Sidse Marie Frederikke Jensen
Karen Marie Nielsen
Kirstine Jensine Nielsen
Ane Marie Nielsen
Inger Kirstine Nielsen
Jens Andersen
Frederik Nielsen
Ane Marie Nielsen
Niels Peder Larsen
Niels Peder Jørgensen
42
42
16
14
12
1
73
22
23
15
9
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enkemand
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
Magleby
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
aftægtsmand på gaarden
tjenestekarl
tjenestepige
tjenestedreng
nyder fattigunderstøttelse
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
57.
en gaard
Jens Jørgensen
Ane Marie Hansen
Karen Marie Jørgensen
Hans Peder Jørgensen
Ane Kirstine Jørgensen
Jørgen Daniel Jørgensen
Hans Christoffersen
40
43
14
11
9
3
23
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Strøby
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
husfader, gaardmand
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
tjenestekarl
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
58.
en gaard
gamle Anders Nielsen
Kirstine Frederikke Andersen
Niels Peder Andersen
Ole Peder Andersen
Ane Sofie Larsen
66
20
12
18
17
enkemand
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
husfader, gaardmand
hans barn
hans barn
tjenestekarl
tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
59.
en gaard
Peder Albrechtsen
Ane Sørensen
Albrecht Pedersen
Niels Peder Pedersen
Inger Marie Pedersen
Laura Kirstine Pedersen
60
53
24
16
14
21
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
husfader, gaardmand
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
60.
en gaard
Morten Espensen
Karen Kirstine Christensen
Espen Mortensen
Johanne Kirstine Mortensen
Maren Kirstine Mortensen
Niels Rasmussen
58
45
18
14
11
22
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hellested
husfader, gaardmand
hans hustru
deres barn
deres barn
deres barn
tjenestekarl
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
61.
en gaard
Krogbæk
unge Hans Larsen
Karen Olsen
Poul Larsen
Søren Christiansen
Johanne Jensen
38
52
15
20
21
gift
gift
ugift
ugift
ugift
St.Heddinge Ls
Strøby
Varpelev
Strøby
Strøby
husfader, gaardmand
hans hustru
deres barn
tjenestekarl
tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner

*Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormon).