Varpelev kirke logo
Tilbage 1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870
1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940  

Folketælling i Varpelev sogn 1890

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Denne liste er udarbejdet efter Dansk Data Arkivs offentliggjorte transskriberede folketællinger. Materialet er venligst stillet til rådighed for Varpelevs hjemmeside af John Frøslev, der har udført transskriberingen.

Husstand
nr.
Navn Alder Civilstand Fødesogn Stilling i husstanden, erhverv,
kommentarer mv.
Tros-
samfund
1.
en gaard
Hans Jørgensen
Ane Christensen
Inger Marie Jørgensen
Karen Hansen
Marie Sophie Hansen
Johannes Valdemar Nielsen
32
35
4
78
19
14
gift
gift
ugift
enke
ugift
ugift
Varpelev
Jørslev
Varpelev
Jørslev
Roholte
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
deres barn
svigermoder, aftægt
tjenestetyende
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
2.
en gaard
Frederik Jensen
Jens Christoffer Jensen
Maren Jensen
Johanne Jensen
Christoffer Eriksen
Ane Christine
53
14
11
8
22
16
enkemand
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Haarlev
husfader, gaardejer
hans søn
hans datter
hans datter
tjenestetyende
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
3.
en gaard
Aagaarden
Peter Petersen
Margrethe Hansen
Hans Petersen
Karen Petersen
Niels Peter Petersen
Johanne Petersen
Ane Petersen
49
46
21
18
13
9
76
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hellested
husfader, gaardejer
husmoder
deres søn
deres datter
deres søn
deres datter
svigermoder
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
4.
en gaard
Jens Nielsen
Ane Hansen
Inger Marie Petersen
47
44
14
gift
gift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
5.
en gaard
Krogbæk
Hans Larsen
Karen Olsen
Poul Larsen
Ane Larsen
Hans Hansen
Johanne Marie Hansen
48
62
25
29
20
17
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
St.Heddinge Ls
Strøby
Varpelev
Varpelev
København
København
husfader, gaardejer
husmoder
deres søn, avlsmedhjælper
tilkommende svigerdatter
tjenestetyende
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
6.
en gaard
Morten Espensen
Karen Kirstine Christensen
Espen Mortensen
Maren Kirstine Mortensen
Peter Olsen
68
55
28
21
19
gift
gift
ugift
gift
ugift
Varpelev
Holtug
Varpelev
Varpelev
Strøby
husfader, gaardejer
husmoder
deres søn
deres datter
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
7.
en gaard
Ane Sørensen
Niels Peter Petersen
Inger Marie Petersen
Karen Marie Petersen
Anders Nielsen
63
26
24
16
11
enke
ugift
ugift
ugift
ugift
Hellested
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
husmoder
hendes søn, gaardbestyrer
hendes datter
tjenestetyende
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
8.
en gaard
Peter Christian Nielsen
Inger Marie Jørgensen
Niels Peter Christian Nielsen
Marie Anna Nielsen
Ane Hansen
Jørgen Jørgensen
Niels Peter Jørgensen
Ane Kirstine Jensen
41
35
9
6
68
39
30
27
gift
gift
ugift
ugift
enke
ugift
ugift
ugift
Bording
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Holtug
husfader, gaardejer
husmoder
deres søn
deres datter
svigermoder, aftægt
svoger, avlsmedhjælper
svoger, handelsmand
Tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
9.
en gaard
Jens Hansen
Ane Larsen
Peter Christiansen
Inger Marie Jensen
Jens Peter Christiansen
Hans Christiansen
Ane Marie Christiansen
Ane Kirstine Petersen
60
70
40
34
6
4
2
19
gift
gift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Store Taarnby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Holtug
husfader, gaardejer
husmoder
svigersøn, avlsmedhjælper
datter
deres barn
deres barn
deres barn
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
10.
en gaard
Jens Jørgensen
Ane Marie Hansen
Hans Peter Jørgensen
Jørgen Daniel Jørgensen
Johanne Jørgensen
Ane Margrethe Jørgensen
50
53
21
13
17
9
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
deres søn
deres søn
deres datter
deres datter
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
11.
en gaard
Hans Larsen
Ingeborg Andersen
Maren Sophie Larsen
Niels Christian Larsen
Anders Peter Larsen
Anders Nielsen
Hansine Marie Dahl
34
35
5
4
1
76
17
gift
gift
ugift
ugift
ugift
enkemand
ugift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
svigerfader
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
12.
en gaard
Hans Nielsen
Sidse Marie Jensen
Christine Nielsen
Anna Nielsen
Inger Nielsen
Jens Andersen
Lars Petersen
Hans Hansen
Frands Nielsen
53
53
24
22
11
83
27
16
11
gift
gift
ugift
ugift
ugift
enkemand
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hellested
Holtug
husfader, gaardejer
husmoder
deres datter
deres datter
deres datter
svigerfader, aftægt
tjenestetyende
tjenestetyende
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
13.
en gaard
Albrecht Pedersen
Sidse Marie Andersen
Agnete Larsen
34
33
72
gift
gift
enke
Varpelev
Varpelev
Lille Heddinge
husfader, gaardejer
husmoder
svigermoder, aftægt
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
14.
en gaard
Hans Nielsen
Maren Hansen
Niels Andersen
Niels Christoffersen
Ane Marie Larsen
40
39
72
13
8
gift
gift
enkemand
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
St.Heddinge Ls
husfader, gaardejer
husmoder
svigerfader, aftægt
plejebarn
plejebarn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
15.
et hus
Jens Petersen
Ane Marie Jacobsen
Jacob Lang
46
55
23
gift
gift
ugift
Kongsted
Frøslev
Varpelev
husfader, avlsbruger
husmoder
deres søn, tømmermand
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
16.
en gaard
Anders Nielsen
Karen Marie Petersen
Birthe Marie Nielsen
Niels Anders Nielsen
Inger Nielsen
Anna Nielsen
Jensine Nielsen
Peter Nielsen
45
37
17
13
10
6
3
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
deres datter
deres søn
deres datter
deres datter
deres datter
deres søn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
17.
en gaard
Jens Peter Hansen
Maren Hansen
Anna Marie Hansen
Hans Peter Hansen
Lars Peter Hansen
Niels Thomas Hansen
Jørgen Albrecht Hansen
Jens Hansen
Birthe Marie Hansen
44
44
18
17
14
13
11
9
5
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Lille Heddinge
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
18.
en gaard
Tinggaarden
Anders Jensen
Benthe Sophie Jensen
Peter Jensen
Rasmus Jensen
Birthe Marie Hansen
46
52
14
6
28
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Frøslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
husfader, gaardejer
husmoder
deres barn
deres barn
tjenestepige
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
19.
en gaard
Lars Olsen
Maren Olsen
Peder Andersen
Inger Marie Andersen
Ane Marie Andersen
Anders Jacob Andersen
Christian Andersen
Jens Nielsen
Anna Margrethe Pedersen
71
71
41
41
10
8
18
14
17
gift
gift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Alslev
Haslev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardmand
husmoder
husfader, medhjælper
husmoder
deres barn
deres barn
tjenestekarl
tjenestedreng
tjenestepige
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
20.
en gaard
Lars Pedersen
Maren Pedersen
61
55
gift
gift
Hellested
Frøslev
husfader, gaardejer
husmoder
Folkekirken
Folkekirken
21.
en gaard
Lars Hansen
Karen Hansen
Niels Hansen
65
54
21
gift
gift
ugift
Herfølge
Åshøje
Svansbjerg
husfader, gaardejer
husmoder
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
22.
en gaard
Hans Andersen
Martha Marie Andersen
Hans Dahl Andersen
Peder Siger Andersen
68
23
25
20
enkemand
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
hans barn
hans barn
hans barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
23.
et hus
Christian Hansen
Maren Hansen
55
51
gift
gift
Holtug
Holtug
husfader, husmand
husmoder
Folkekirken
Folkekirken
24.
en gaard
Hans Hansen
Ane Marie Nielsen
Peder Frederiksen
Ane Sofie Hansen
Lovise Peitersen
Hans Peder Rasmussen
47
56
23
17
33
16
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Haslev
Store Linde
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
deres barn
deres barn
tjenestetyende
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
25.
et hus
Niels Hansen
Ane Marie Pedersen
Ane Madsen
Karen Rasmussen
Karen Marie Jørgensen
Ane Sofie Larsen
Margrethe Rasmussen
Ane Hansen
Betrine Hansen
58
69
56
68
49
12
41
11
10
gift
gift
enke
ugift
gift
ugift
fraskilt
ugift
ugift
Smerup
Varpelev
Store Taarnby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, husmand
husmoder
husmoder, under fattigforsørgelse
husmoder, under fattigforsørgelse
husmoder
hendes barn
husmoder, under fattigforsørgelse
hendes barn
hendes barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
26.
et hus
Kristian Madsen
Birthe Pedersen
Hans Christiansen
63
62
27
gift
gift
ugift
Sonnerup
Varpelev
Varpelev
husfader, husmand
husmoder
deres søn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
27.
et hus
Hans Nielsen
Ane Marie Nielsen
Hans Christian Nielsen
Niels Peder Nielsen
Kristen Nielsen
Ana Nielsen
Carl Christian Falk
48
40
14
12
9
1
58
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enkemand
Strøby
Frøslev
St.Heddinge Ls
St.Heddinge Ls
St.Heddinge Ls
St.Heddinge Ls
København
husfader, grovsmed
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
husfader, arbejdsmand
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
28.
et hus
Christen Nielsen
Kristine Johansen
Maren Christine Nielsen
41
50
10
gift
gift
ugift
Varpelev
Store Linde
Varpelev
husfader, træskomand
husmoder
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
29.
et hus
Niels Jensen
Maren Larsen
Sidse Marie Nielsen
Peder Christian Jensen
25
30
9
1
gift
gift
ugift
ugift
Frøslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, skomager
husmoder
deres barn
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
30.
en gaard
Hans Larsen
Inger Marie Pedersen
Hans Jørgensen
Hans Peder Hansen
57
54
20
15
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Lille Taarnby
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
tjenestetyende
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
31.
et hus
Niels Jensen
Karen Marie Hansen
Birthe Kristine Jensen
Hans Jensen
Jens Peder Jensen
Niels Jensen
Johan Christian Jensen
pigebarn uden navn
41
37
14
12
10
5
4
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Store Taarnby
Sæder
Herfølge
Herfølge
Herfølge
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, banevogter
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
32.
skolen
Frelle Frellesen Skov
Anna Helene Skov
Peder Frellesen Skov
26
23
16
ugift
ugift
ugift
Bevtoft
Bevtoft
Bevtoft
husfader, skolelærer
husmoder
elev
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
33.
et hus
Anders Nielsen
Karen Andersen
Anders Nielsen
Hans Nielsen
Maren Jørgensdatter
50
46
11
7
79
gift
gift
ugift
ugift
enke
Varpelev
Himlingøje
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, træskomand
husmoder
deres barn
deres barn
husmoder, under fattigforsørgelse
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
34.
et hus
Christen Olsen
Karen Marie Hansdatter
69
54
gift
gift
Varpelev
Strøby
husfader, arbejdsmand
husmoder
Folkekirken
Folkekirken
35.
et hus
Niels Christensen
Ane Margrethe Jørgensen
Birthe Marie Christensen
Johanne Marie Christensen
Christian Peder Christensen
38
38
13
11
3
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, arbejdsmand
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
36.
et hus
Jørgen Olsen
Ane Margrethe Lang
Ane Margrethe Olsen
34
25
71
gift
gift
enke
Hellested
Varpelev
Lyderslev
husfader, husmand
husmoder
husmoder
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
37.
et hus
Hans Pedersen
Bodil Sørensen
69
67
gift
gift
Varpelev
Varpelev
husfader, væver
husmoder
Folkekirken
Folkekirken
38.
en gaard
Ler-
gården
Christian Jacobsen
Maren Frederiksen
Ana Hansine Marie Jacobsen
Ane Marie Christensen
Sidse Marie Jacobsen
Hans Peter Hansen
38
28
3
17
1
15
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Vollerslev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
deres barn
tjenestetyende
deres barn
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
39.
en gaard
Ole Andersen
Ellen Larsen
Ane Marie Andersen
Karen Andersen
76
63
33
30
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Lille Heddinge
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
deres datter
deres datter
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
40.
et hus
Rasmus Pedersen
Ane Lovise Pedersen
Søren Christiansen
Karen Marie Pedersen
Christian Peder Christiansen
69
61
30
26
2
gift
gift
gift
gift
ugift
Magleby
Haarlev
Strøby
Varpelev
Varpelev
husfader, husmand
husmoder
svigersøn
deres datter
barnebarn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
41.
et hus
Peder Madsen
Kirstine Madsen
Ane Marie MAdsen
Mads Peder Madsen
Kirstine Madsen
38
50
7
10
3
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, husmand
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
42.
et hus
Bolette Marie Petersen 76 enke Varpelev husmoder Folkekirken
43.
en gaard
Hans Pedersen
Maren Sofie Mortensen
Thrine Pedersen
Mette Sofie Pedersen
Hans Peder Pedersen
pigebarn uden navn
42
34
11
4
2
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Enderslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
44.
et hus
Mads Christian Dahl
Ane Marie Nielsen
Hans Hansen Dahl
Bolette Marie Dahl
Martha Marie Dahl
Sidse Marie Dahl
Niels Christian Dahl
40
41
13
9
5
2
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, møller
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
45.
et hus
Sidse Marie Dahl
Ane Marie Jensen
73
49
enke
ugift
Magleby
Varpelev
husmoder
hendes datter
Folkekirken
Folkekirken
46.
en gaard
Hans Jørgensen
Maren Jørgensen
Lars Jørgensen
Inger Marie Jørgensen
70
28
18
12
enkemand
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, gaardejer
hans datter
hans søn
hans datter
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
47.
en gaard
Niels Henriksen
Stine Jørgensen
Kirsten Frederiksen
Anders Pedersen
36
29
16
14
gift
gift
ugift
ugift
Haarlev
Haarlev
Valløby
Varpelev
husfader, gaardejer
husmoder
tjenestetyende
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
48.
et hus
Karen Madsen
Karen Marie Pedersen
60
11
enke
ugift
Varpelev
Spjellerup
husmoder
hendes barn
Folkekirken
Folkekirken
49.
et hus
Peder Christoffersen
Inger Marie Hansen
Jens Peder Christoffersen
Inger Nilsine Christoffersen
Hans Christoffersen
46
42
6
4
2
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Karise
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
50.
et hus
Hans Peder Dahl
Kristine Marie Stoftersen
Niels Hans Stoftersen Dahl
Hansine Cele Marie Dahl
44
29
9
4
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Gentofte
København
Gentofte
husfader, høker
husmoder
deres barn
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
51.
et hus
Johanne Pedersen 72 enke Haarlev husmoder Folkekirken
52.
et hus
Jens Pedersen
Maren Pedersen
Peder Rasmus Pedersern
43
14
6
enkemand
ugift
ugift
Hellested
Varpelev
Varpelev
husfader
hans barn
hans barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
53.
et hus
Hans Christian Pedersen
Birthe Rasmussen
69
58
gift
gift
Høm
Strøby
husfader, husmand
husmoder
Folkekirken
Folkekirken
54.
et hus
Søren Nielsen
Ane Pedersen
57
56
gift
gift
Magleby
Varpelev
husfader, husmand
husmoder
Folkekirken
Folkekirken
55.
et hus
Peder Hansen
Maren Kirstine
Karoline Marie Sørensen
Karen Kirstine Jensen
43
44
5
1
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Haarlev
Fakse
Strøby
husfader, tømrer
husmoder
deres barn
deres barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
56.
et hus
Else Pedersen 68 enke Varpelev husmoder, under fattigforsørgelse Folkekirken
57.
en gaard
Jens Hansen
Peder Pedersen
Karen Marie Jensen
Hans Peder Pedersen
Peder Lars Pedersen
Ane Marie Pedersen
Johanne Pedersen
Christian Pedersen
69
38
35
11
9
13
23
10
enkemand
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Store Taarnby
St.Heddinge Ls
husfader, sognefoged
husfader, avlsmedhjælper
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
tjenestetyende
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
58.
et hus
Niels Pedersen
Karen Marie Hansen
Lars Niels Frederiksen
61
58
11
gift
gift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
husfader, husmand
husmoder
ders barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
59.
en gaard
Rasmus Nielsen
Margrethe Christoffersen
Niels Rasmussen
Niels Peder Rasmussen
Karen Marie Rasmussen
Jens Rasmussen
Karen Kristine Hansen
Margrethe Rasmussen
Kirsten Hansen
Sophie Jensen
59
55
31
19
23
29
25
1
14
17
gift
gift
ugift
ugift
ugift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Højby
Varpelev
Hellested
Magleby
husfader, gaardmand
husmoder
deres søn
deres søn
deres datter
husfader
husmoder
deres barn
tjenestetyende
tjenestetyende
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
60.
et hus
Anders Ivertsen
Ane Kirstine Jensen
66
66
gift
gift
Strøby
Varpelev
husfader, husmand
husmoder
Folkekirken
Folkekirken
61.
et hus
Ole Nielsen
Ane Nielsen
Karen Marie Nielsen
Hans Peder Nielsen
Peder Christian Nielsen
Anna Elisabeth Nielsen
Ane Lisbeth Madsen
43
39
12
9
7
1
73
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
husfader, husmand
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
husmoder, under fattigforsørgelse
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
62.
et hus
Peder Andersen
Ane Marie Hansen
73
58
gift
gift
Varpelev
Varpelev
husfader, husmand
husmoder
Folkekirken
Folkekirken
63.
et hus
Karen Mikkelsen 62 enke Hellested husmoder Folkekirken
64.
et hus
Jens Johansen Rodian 69 enkemand Hammer husfader, skomager Folkekirken
65.
et hus
Peder Hansen
Ane Marie Rasmussen
Hans Peder Rasmussen
55
52
9
enkemand
enke
ugift
Store Taarnby
Strøby
Varpelev
husfader, høker
husmoder
hendes barn
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
66.
et hus
Anders Olsen
Ane Margrethe Olesen
53
52
gift
gift
Haarlev
Fakse
husfader, væver
husmoder
Folkekirken
Folkekirken
67.
et hus
Hans Sørensen
Peder Olesen
Ellen Sophie Christiansen
75
30
24
enkemand
gift
gift
Varpelev
Strøby
Rensbjerg?
husfader, husmand
husfader, handelsmand
husmoder
Folkekirken
Folkekirken
Folkekirken
68.
et hus
Karen Pedersen 66 enke Varpelev husmoder Folkekirken