Varpelev kirke logo
Tilbage 1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870
1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940  

Folketælling i Varpelev sogn 1930

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Denne liste er udarbejdet af Kirsten Bjørneboe efter Arkivalier Online. Listen er lettere bearbejdet.
Folketællingen er foretaget 5. november 1930.
Ved denne folketælling er også spurgt om statsborgerskab, og alle i Varpelev har dansk statsborgerskab.

Husst.
nr.
Matr.
nr.
Navn Født dato
Fødested Civil-
stand
Stilling i
familien
Erhverv og
kommentarer
1 31a Hans Peter Graulund
Anna Margrethe Graulund
10-11-1875
20-06-1872
Store Heddinge
Varpelev
gift
gift
Husfader
Husmoder
Tækkemand
2 5a Kristian Emil Hansen
Ane Kirstine Hansen
Thorkild Henriksen
Johanne Marie Andersen
 31-07-1898
09-09-1860
24-10-1909
07-01-1915
Varpelev
Hårlev
Valløby
Store Heddinge
ugift
enke
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Tjenestekarl
Tjenestepige
Landmand
-
Forkarl
3 32 Olaf Nielsen
Karen Nielsen
Herdis Olsen
Else Olsen
10-09-1892
27-03-1879
06-02-1924
12-03-1925
Vesterborg
Snesere
Varpelev
Hårlev
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Tømrermester
4 6 Peder Frederiksen
Anna Marie Frederiksen
Karlo Graulund
14-09-1866
29-09-1875
16-04-1913
Varpelev
Enderslev
Varpelev
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Tjenestekarl
Gårdejer, landmand
-
Forkarl
5 39
smedie
Jens Petersen
Anna Kirstine Sofie Petersen
10-09-1865
05-03-1875
Fakse
Bråby
gift
gift
Husfader
Husmoder
Smedemester
-
6 23a Kristian Vilhelm Nielsen
Sidse Marie Nielsen
Mads Kristian Dahl
Aage Kristian Dahl Nielsen
Bodil Marie Dahl Nielsen
11-04-1885
19-02-1887
17-04-1849
17-07-1917
10-09-1922
Vallensved
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
gift
gift
enkemand
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Slægtning
Barn
Barn
Husejer, arbejdsmand
-
Rentier
7 23c Jens Peter Kristoffersen 05-06-1883 Varpelev ugift Husfader Husejer, arbejdsmand
8 37 Lars Peter Petersen
Ane Marie Petersen
Hans Oluf Petersen
02-02-1875
11-09-1875
30-11-1917
Magleby, Stevns
Strøby
Store Heddinge
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Indsidder, arbejdsmand
9 37 Else Kirstine Hansen 03-12-1867 Ejby enke Husmoder Fattighjælp
10 27b Niels Kristian Jensen
Ingeborg Jensine Sofie Jensen
Emmy Kirstine Jensen
Alma Kristine Jensen
20-02-1872
22-03-1883
29-03-1924
29-01-1909
Hylleholt
Rønnebæk
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Slægtning
Husejer, skomagermester
-
-
Tjenestepige
11 19b Niels Petersen
Ane Kirstine Petersen
28-04-1873
23-07-1870
Varpelev
Holtug
gift
gift
Husfader
Husmoder
Husejer, arbejdsmand
12 19c Hans Peter Sørensen
Karen Marie Sørensen
29-06-1872
22-02-1868
Store Heddinge
Store Heddinge
gift
gift
Husfader
Husmoder
Indsidder, arbejdsmand
13 7a
Ler-
gården
Kristian Jakobsen
Peter Rasmus Petersen
Anna Hansine Marie Petersen
Peter Kristian Petersen
Ingrid Jørgensen
Hans Kristian Petersen
Ellen Marie Petersem
19-08-1851
23-03-1883
25-05-1886
28-11-1907
18-08-1912
13-02-1913
14-09-1925
Vallenslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
enkemand
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husfader
Husmoder
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestekarl
Barn
Gårdejer, landbrug
Avlsmedhjælper
-
Forkarl
14 13b
38h
Elme-
gård
Anders Jeppesen Clausen
Emma Kirstine Clausen
Gerda Sofie Clausen
Erna Margrethe Clausen
Kaj Bejer Clausen
Niels Peter Hansen
Gudrun Margrethe Christiansen
Knud Harry Jensen
15-04-1893
04-12-1897
12-03-1922
23-05-1924
05-10-1926
26-05-1865
14-06-1912
28-07-1915
Varpelev
Store Heddinge
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Strøby
Råby
gift
gift
ugift
ugift
ugift
enkemand
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Slægtning
Husassistent
Tjenestekarl
Landmand
15 12
Skov-
rider-
gård
Rasmus Dehn
Herta Dehn
Kristian Dehn
Elly Hansen
Harry Larsen
Niels Petersen
14-06-1875
01-11-1875
08-09-1904
11-05-1915
28-11-1912
23-07-1907
Egøje
Frederiksberg
Egøje
Sædder
Lyngsø?
Magleby
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Husassistent
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Landmand
16 11a
Sølv-
høj
Christian Hansen
Anna Sofie Kristine Hansen
Hans Aksel Hansen
07-05-1889
02-04-1892
12-02-1919
Hylleholt
Everdrup
Hylleholt
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Landmand
17 11 Hans Christian Nielsen
Karen Sofie Nielsen
Marie Nielsen
Johanne Nielsen
Hans U... Povlsen
06-06-1872
03-11-1876
18-02-1899
07-10-1917
12-05-1924
Havnelev?
Boholte
Holtug
Store Heddinge
Frøslev?
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Slægtning
Landmand
18 11b Peter Nielsen
Anna Marie Nielsen
Peter Andersen
22-02-1878
26-05-1879
01-06-1848
Store Heddinge
Varpelev
Strøby
gift
gift
enkemand
Husfader
Husmoder
Slægtning
Landmand
19 13a
Heste-
have-
gård
Jens Larsen
Sofie Larsen
Holger Larsen
Mary Larsen
27-09-1870
30-05-1871
07-10-1913
27-10-1916
Karise
Hellested
Magleby
Magleby
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Tjenestekarl
Husassistent
Landmand
20 14
Ting-
gård
Peter Jensen
Johanne Jensen
Margrethe Jensen
Karen Jensen
Aase Jensen
Richard Møller
15-06-1875
28-10-1880
14-01-1908
03-04-1909
05-09-1916
10-04-1915
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Tjenestekarl
Landmand
21 15
Skøn-
ager
Viggo Alling
Kristine Alling
Karen Alling
Ove Larsen
24-11-1895
24-10-1896
26-03-1925
09-02-1911
Gedser
Store Heddinge
Varpelev
Gedser
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Tjenestekarl
Landmand
22 9 Frederik Jørgensen
Karen Sofie Jørgensen
Hans Jørgensen
Ingrid Kristine Petersen
Hans Ernst Jäger
25-05-1877
20-04-1877
26-05-1914
28-09-1911
01-01-1910
Terslev
Terslev
Terslev
Store Heddinge
Østrig
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Husassistent
Gæst
Landmand
23 3
Lille-
vang-
gård
Niels Jørgen Rasmussen
Karen Margrethe Rasmussen
Hans Lillevang Rasmussen
Bodil Lillevang Rasmussen
Kamma Lillevang Rasmussen
Niels Rasmussen
Holger Dahl Nielsen
Thomas Mikkelsen
14-11-1885
15-08-1888
22-08-1912
21-03-1914
20-05-1918
13-07-1858
22-01-1915
30-04-1892
Barup, Hellested
Hårlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Køge
Lerbjerg, Randers
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Slægtning
Tjenestekarl
Landmand
Husgerning
Forkarl
Husgerning
Husgerning
Rentier (fhv. gårdejer)
2. Karl
Kontrolassistent
24 8
Kidde-
gård
Hans Larsen
Hertha Larsen
Bendt Larsen
Kamma Kristine Jørgensen
Vilhelm Nielsen
04-06-1905
09-10-1907
22-09-1930
08-02-1913
25-09-1914
Arnøje, Hellested
Arnøje, Hellested
Varpelev
Varpelev
Himlinjøje
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Husassistent
Tjenestekarl
Landmand
Husgerning
-
Husgerning
Karl
25 27a Hans Vilhelm Olsen
Elisabeth Juliane Olsen
Jørgen Erik Anders Olsen
Valborg Elisab. Margrethe Olsen
04-01-1894
09-11-1900
22-02-1924
25-01-1926
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Landmand
Husgerning
26 18a
Bøge-
lund
Hans Peder Jensen
Birthe Rigmor Jensen
Niels Bøgelund Jensen
Ane Marie Bøgelund Jensen
Alfred Henry Jensen
Karen Margrethe Larsen
20-09-1890
10-02-1896
20-04-1924
10-08-1925
26-06-1913
07-04-1910
Svansbjerg, Herfølge
Hastrup?, Terslev
Varpelev
Varpelev
Lyderslev
Lund, Lyderslev
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Landmand
Husgerning
-
-
Karl
Husgerning
27   Kristian Frederik Larsen
Ellen Sofie Larsen
Karl Ejler Larsen
Agnes Margrethe Pedersen
Niels Holger Pedersen
Harald Herluf Olsen
03-03-1891
20-08-1884
06-05-1926
14-08-1914
07-07-1916
09-01-1904
Baarstrup?, Holbæk amt
København
Varpelev
Strøby
Strøby
Store Heddinge
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Tjenestekarl
Landmand
Husgerning
-
Husgerning
Karl
Forkarl
28 21 Esben Mortensen
Marie Mortensen
Kaj Emanuel Pedersen
Peder Kristian Jørgensen
Anna Katrine Henriksen
23-11-1861
17-06-1867
02-06-1905
14-04-1916
27-08-1907
Varpelev
Varpelev
København
Varpelev
Hellested
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Husassistent
Landmand
Husgerning
Forkarl
Karl
Husgerning
29 19f Hans Peter Larsen
Karen Louise Larsen
Helga Johanne Larsen
Jens Kristian Dahl
15-12-1875
13-04-1881
03-11-1905
11-11-1911
Hellested
Hellested
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Tjenestekarl
Landmand
Husgerning
Husgerning
Karl
30 25g
Vester-
bo
Hans P. Sigurd Kristoffersen
Dagny Johanne Kristoffersen
Tove Marie Joh. Kristoffersen
Niels Vagn Kristoffersen
03-02-1903
27-06-1909
25-02-1929
22-06-1930
Frederiksberg
Pedersker, Bornholm
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Landmand
Husgerning
31 Auns-
høj
Lars Christian Pedersen
Karen Pedersen
Peder Frederik Pedersen
01-08-1833
10-09-1886
28-06-1918
Arnøje, Hellested
Tåstrup, Hellested
Frøslev
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
 
32 Krog-
bæk-
gård
Peter Albret Nielsen
Karen Margrethe P. Nielsen
Annie Karen Nielsen
Poul Nielsen
Anders Nielsen
Gudrun Nielsen
Hans Nielsen
Lars Evald Nielsen
Svend Knud Høyer Thidemann
Anne Larsen
26-07-1889
14-06-1893
21-08-1913
20-02-1915
11-01-1918
23-06-1920
23-06-1920
28-02-1912
05-01-1903
24-12-1850
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Kildebrønde, Roskilde
København
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Tjenestekarl
Fodermester
Slægtning
Landmand
Husgerning
Husgerning
2. karl
-
-
-
Forkarl
Fodermester
Fhv. husmoder
33 Auns-
høj
Henry Frede Pedersen
Emma Emilie Pedersen
Helge Fjord Pedersen
17-04-1904
15-03-1906
06-02-1929
Store Heddinge Lands.
Jyllinge Grundsømagle
Varpelev
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
...handler
Husgerning
34 Auns-
høj
Rigmor Ingeborg Pedersen
Thyra Lydia Pedersen
Karl Børge Nielsen
Else Kirstine Nielsen
13-05-1899
21-02-1921
25-07-1926
28-08-1930
Holtug
København
København
Varpelev
fraskilt
ugift
ugift
ugift
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Kjolesyerske
Fravær. på Faxe Sygehus
35   Johanne Marie Nielsen 10-05-1872 Varpelev ugift Husmoder Fhv. kjolesyerske
36 Lille-
vang-
gård
3
Hans Peter Christian Larsen
Karen Marie Larsen
Poul Larsen
Johannes Larsen
Tormod Larsen
16-05-1899
08-09-1903
08-02-1924
05-02-1925
16-10-1926
Everdrup
Faxe
Lund, Lyderslev
Lille Torøje, Spjellerup
Lille Torøje, Spjellerup
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Fodermester
37 Højly
25f
Lars Christian Nielsen
Maren Sofie Nielsen
05-02-1880
07-02-1884
Egøje, Herfølge
Herfølge
gift
gift
Husfader
Husmoder
Banearbejder
Husgerning
38 Skolen Carl Hansen
Else Marie Hansen
Lydia Hansen
Jens Christian Hansen
30-09-1895
09-06-1898
02-07-1924
09-02-1926
Nordrup, Faringløse, Sorø
Vadum
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Lærer
Husgerning
39 5g Hans Hansen Dahl
Anna Vilhelmine Dahl
Dora Marie Dahl
Frede Hansen Dahl
Dagny Sigrild Dahl
Else Marie Dahl
Jens Nielsen
Ingrid Madsen
Axel Henry Egon Jensen
12-07-1876
03-01-1900
21-02-1924
19-04-1926
09-06-1928
03-01-1930
10-09-1908
22-04-1916
02-04-1905
Varpelev
Hylleholt
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Holtug
Havdrup
Faxe
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Barn
Møllersvend
Pige
Karl
Møller og landbruger
Husgerning
-
-
-
-
-
Husgerning
Frav. St.Heddinge Sygehus
40 10 Hans Jensen
Karen Marie Jensen
Ernst Verner Jensen
Anna Kristine Pedersen
Knud Herluf Larsen
Ane Kirstine Larsen
31-05-1874
17-02-1881
11-09-1905
20-01-1916
28-08-1916
15-04-1857
Taarnby
Hellested
Hellested
Frøslev
Hellested
Hellested
gift
gift
ugift
ugift
ugift
enke
Husfader
Husmoder
Barn
Pige
Karl
-
Landbruger
Husgerning
Medhjælper
Husgerning
Medhjælper
Fraværende i Hellested
41 4e Hans Peder Jensen
Maren Kirstine Jensen
Aage Vigo Jensen
28-05-1894
25-07-1896
02-10-1922
Enderslev
Hellested
Varpelev
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Landbrug
Husgerning
-
42 4l mfl. Niels Olsen
Marie Fransiska Sofie Olsen
Karen Katrine Olsen
Erik Ehlstrøm Olsen
Ejner Ehlstrøm Olsen
Inger Margrethe Olsen
28-06-1882
17-08-1894
28-05-1917
12-02-1920
25-08-1922
04-06-1928
Køge
Elby Højelse
Herfølge
-
-
-
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Barn
Landbrug
Husgerning
-
-
-
-
43 9 Lars Jørgensen
Inger Marie Jørgensen
Axel Jørgensen
Laura Margrethe Andersen
25-12-1871
28-09.1877
26-06-1903
18-04-1916
Varpelev
Varpelev
København
Hellested
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husbestyrer
Slægtning
Pige
Landbrug
Husgerning
Medhjælper
Husgerning
44 11d Hans Dahl Andersen
Karoline Emilie Andersen
Sigo Dahl Andersen
Emil Dahl Andersen
18-06-1864
14-04-1884
10-01-1906
14-09-1920
Varpelev
Ky.. Vallensved
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Landbrug
Husgerning
Medhjælper
-
45 5d Jens Peder Christensen
Martha Margr. Christensen
Hans Verner E. Christensen
Else Louise Christensen
04-11-1882
28-10-1884
18-09-1918
18-03-1921
Sierslev
Raaby
Magleby
Magleby
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Arbejdsmand?
Husgerning
-
-
46 5f Edvard Ludvig Larsen
Anna Sofie Larsen
Else Gudrun Larsen
Knud Aage Larsen
Ingrid Margrethe Larsen
dreng [Kjeld Eyvind Larsen]
28-01-1898
28-12-1906
08-08-1921
23-05-1923
05-07-1928
18-09-1930
Frederiksberg
Vraaby
Herfølge
Varpelev
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Barn
...?
Husgerning
-
-
-
-
47 4d Hans Christian Andersen
Anna Bodil Andersen
Tove Andersen
16-11-1876
18-09-1884
23-10-1922
Varpelev
Vraaby
Varpelev
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Landbrug
Husgerning
-
48 17b Jens Nielsen 29-12-1875 Varpelev ugift Hus...? Husejer, hønseri
49 17e Albert Julius Nielsen
Ane Marie Nielsen
05-01-1871
21-11-1868
Damholte, Møn
Strøby
gift
gift
Husfader
Husmoder
Tømrermester
-
50 12b Harald Peder Nielsen
Gudrun Martha Nielsen
Arne Harald Nielsen
26-12-1900
07-08-1902
16-06-1925
Klippinge
Orup
Faxe
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Malermester
-
-
51 26a Jørgen Olsen
Ane Margrethe Olsen
12-09-1855
26-01-1865
Hellested
Varpelev
gift
gift
Husfader
Husmoder
Husejer, havebrug
-
52 34 Niels Christian Larsen
Anine Bethina? Larsen
Christian Ørgaard Larsen
27-06-1902
16-09-1899
26-09-1929
Varpelev
Brond?
Varpelev
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Husejer, havebrug
53 25a Hans Niels Peder Dahl
Karen Marie Dahl
Edvard Christian Dahl
Anna Marie Dahl
Erik Dahl
Kamma Marie Dahl
19-02-1874
26-08-1879
13-04-1904
01-03-1918
09-08-1919
11-09-1920
Varpelev
Spjellerup
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Tjenestekarl
Barn
Barn
Barn
Husejer, fragtmand
-
-
-
-
-
54 24b Dorthea Margr. Jørgensen
Valborg Elise Jørgensen
Aage Johannes Jørgensen
26-02-1884
23-06-1919
03-10-1921
Strøby
Varpelev
Carpelev
enke
ugift
ugift
Husmoder
Barn
Barn
Husejerske, havebrug
-
-
55 16e? Christian Frederik Jørgensen
Marie Maimann Jørgensen
Poul Maimann Jørgensen
Inga Maimann Jørgensen
Børge Maimann Jørgensen
16-06-1894
14-11-1894
04-02-1918
19-06-1921
10-08-1927
Strøby
Herfølge
Varpelev
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Husejer, silobestyrer
-
-
-
-
56 35-36 Hans Peder Hansen
Helene Andrea Hans. Hansen
Aage Erling Bønnelykke Hansen
Inger Hansine Bønnelykke Hansen
Grethe Elise Bønnelykke Hansen
Karen Gunhild Bønnelykke Hansen
06-04-1893
13-04-1901
18-01-1920
14-08-1923
17-07-1926
31-07-1929
Klippinge
Vanløse
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Barn
Husejer, klovbeskærer
-
-
-
-
-
57 13b Peder Olsen
Ellen Sofie Olsen
Hans Peder Madsen
Elisabeth Marie Madsen
11-04-1859
14-03-1865
17-07-1891
10-09-1894
Strøby
Sædder
Hellested
Varpelev
gift
gift
gift
gift
Husfader
Husmoder
Husfader
Husmoder
Husejer,centralbest.,slagter
-
Slagtermester
Telefonistinde
58 18e Albert Jensen
Elin Jensen
Gurli Olming? Jensen
Klara Jensine Nielsen
18-09-1899
16-06-1898
19-11-1926
19-07-1900
Hårlev
Bjælkerup
Varpelev
Bjælkerup
gift
gift
ugift
skilt?
Husfader
Husmoder
Barn
Husassistent
Uddeler, Varp. Brugsfore.
-
-
-
59 4a Frederik Valdemar Andersen
Jensine Andersen
Andrea Margrethe Andersen
Alice Kirstine Andersen
Jens Gunnar Andersen
Jens Ejner Larsen
19-11-1886
17-10-1886
20-09-1914
07-03-1921
26-10-1923
19-07-1904
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hellested
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Husassistent
Barn
Barn
Tjenestekarl
Landmand
-
-
-
-
-
60 28 Karen Bolette Elisabeth Krambeck 01-94-1892 Klemensker, Bornholm ugift Husmoder Sygeplerske
61 29 Hans Hansen
Anna Kristine Jensen
12-03-1866
29-03-1877
Varpelev
Magleby
ugift
ugift
Husherre
Husbest.
Arbejdsmand
-
62 30a Hans-Peter Rasmussen
Maren Kirstine Rasmussen
Hans Rasmussen (bor i Valløby)
17-10-1873
25-10-1865
24-10-1905
Varpelev
Frøslev
Varpelev
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Tjenestekarl
Murermester?
-
-
63 18b Aage Nielsen
Ingeborg Rasmine Nielsen
Johannes Nielsen
Else Nielsen
Jørgen Nielsen
Peder Vilhelm Nielsen
Margrethe Nielsen
Solvej Nielsen
04-07-1897
16-04-1902
09-07-1926
08-08-1927
23-04-1930
23-08-1864
24-04-1871
07-02-1907
Varpelev
Sonnerup, Tureby
Varpelev
Varpåelev
Varpelev
Udby, Jerslev
Elmelunde, Stege
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
ugift
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Slægtning
Slægtning
Slægtning
Landbrug
Landbrug
-
-
-
Rentier, tidl. gårdmand
Rentier, tidl. husmoder
Husgerning
64 22a Niels Peder Pedersen
Anna Kirstine Pedersen
Kristian Henningsen Jensen
Alfred Jørgen Hansen
Dagny Elisabeth Andersen
Niels Laurits Andersen
16-04-1863
02-02-1866
09-07-1907
19-12-1903
03-04-1913
15-11-1913
Varpelev
Lille Linde
??
Varpelev
Hellested
Magleby
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Fodermester
Forkarl
Pige
Karl
Landbrug
Landbrug
Fodermester
Forkarl
Pige
Karl
65 17a
Kær-
gaard
Niels Peder Nielsen
Inger Marie Nielsen
Dagny Marie Nielsen
Dagmar Sofie Christensen
Jens Oluf Jensen
Svend Hardon Møller
17-04-1870
30-01-1877
12-06-1908
14-05-1912
09-12-1915
18-11-1915
Toksværd
Hellested
Varpelev
??, Fakse Ladeplads
Råby?
København
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Datter
Pige
Fodermester
Karl
Landbrug
-
Husgerning
Pige
Fodermester
Karl
66 23a Anders Peder Larsen
Ingeborg Kristine Larsen
Hans Larsen
Ingeborg Larsen
Viggo Christensen
25-03-1889
31-07-1895
27-02-1855
10-12-1854
30-05-1907
Varpelev
Hylleholt
Varpelev
Strøby
Hylleholt
gift
gift
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Slægtning
Slægtning
Karl
Landbrug
Landbrug
Rentier fhv. gårdmand
Rentier fhv. gårdmand
Karl
67 23b
Pile-
gaard
Niels Peder Rasmussen
Johanne Rasmussen
Johannes Marius Rasmussen
Karen Marie Rasmussen
11-11-1870
30-10-1879
03-08-1900
06-06-1910
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Søn
Datter
Landbrug
Landbrug
Medhjælper
Husgerning
68 24a
Myre-
kær
Lars Jørgen Rasmussen
Agnete Jakobine Rasmussen
Sonja Myrekær Rasmussen
Elisabet Ducine Jensen
Else Tove Jensen
Laura Marie Christiansen
Laurits Hans Andersen
Svend Harry Folmer Hansen
17-01-1890
16-06-1896
23-09-1930
31-05-1903
04-12-1925
31-01-1909
20-01-1911
13-07-1914
Enderslev
Simmersted
Varpelev
Simmersted
Løkken
Strøby
Store Tårnby
Ebbedal, Frederiksværk
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Slægtning
Barn
Pige
Karl
Karl
Landbrug
-
-
Husgerning
-
Husgerning
Forkarl
Karl
69 16b Jens Peder Pedersen
Karen Marie Pedersen
Jens Harry Lauris Pedersen
Karen Ingrid Pedersen
Gunder Ingemand Pedersen
Marie Louise Nielsen
07-09-1892
26-11-1896
14-10-1918
09-08-1921
24-09-1924
14-10-1908
København
Strøby
Strøby
Strøby
Strøby
Himlingøje
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Barn
Barn
Pige
Landbrug
Landbrug
-
-
-
Husgerning
70 16a Niels Christoffersen
Ane Marie Christoffersen
Niels Henry Christoffersen
Maren Kristine Christoffersen
05-12-1876
04-12-1881
06-11-1904
08-05-1907
Varpelev
Renge
St. Fuglede
Klippinge
gift
gift
ugift
ugift
Husfader
Husmoder
Søn
Husassistent
Landbrug
-
Landmand
Husassistent
71 38g Aksel Vilhelm Pedersen
Kristine Jensine Pedersen
Aksel Johannes Pedersen
29-03-1901
26-08-1903
25-07-1929
Strøby
Herfølge
Hårlev
gift
gift
ugift
Husfader
Husmoder
Barn
Arbejdsmand
-
-
72 17d
Hvidebo
Cathrine Christiansen
Marie Hansen
Ane Marie Hansen
13-04-1876
01-08-1868
14-09-1840
Ringsbjerg
Ringsbjerg
Ringsbjerg
enke
ugift
enke
Husmoder
Slægtning
Slægtning
-
Medhjælper
-
73 18e Hans Jørgen Hansen Thomassen
Kristine Petrine Thomassen
Karl Holger Thomassen
Ruth ... Thomassen
Ejnar Tage Hyllekone? Nielsen
09-03-1893
02-11-1897
02-09-1921
10-06-1925
25-10-1909
St. Heddinge landsogn
St. Heddinge Landsogn
Varpelev
Varpelev
Roholte
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Husmader
Husmoder
Barn
Barn
Medhjælper
Mejeribestyrer
-
-
-
Mejerist