Varpelev kirke logo
Tilbage 1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870
1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940  

Folketælling i Varpelev sogn 1855

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Denne liste er udarbejdet efter Dansk Data Arkivs offentliggjorte transskriberede folketællinger. Materialet er venligst stillet til rådighed for hers hjemmeside af John Frøslev, der har udført transskriberingen.

Hus-
stand
Navn Alder Civilstand Fødesogn Stilling i familien, erhverv,
kommentarer mv.
Tros-
samfund
1.
Gaard
Christopher Christophersen
Maren Pedersen
Margrethe Christophersen
Dorthe Marie Christophersen
Karen Sophie Christophersen
Peder Christophersen
Jens Christophersen
51
49
21
16
10
12
7
gift
gift
ugift
ugift
ogift
ugift
ugift
Strøby
Strøby
Støby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husfader, Gaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
2.
Gaard
Niels Rasmussen
Karen Jensen
Rasmus Nielsen
Hans Nielsen
Jens Nielsen
Ane Marie Nielsen
Peder Jørgensen
Karen Pedersen
72
48
25
19
13
17
24
23
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Barup
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
3.
Gaard
Jens Hansen
Karen Andersen
Peder Hansen
Karen Clausen
Karen Marie Jensen
Hans Jensen
Karen Danielsen
36
37
33
29
1
67
65
gift
gift
ugift
ugift
ugift
gift
gift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Gaardmand, Husfader
hans Kone
Tjenestekarl
Tjenestepige
deres Barn
Aftægtsmand, forsørges af Husfaderen
hans Kone
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
4.
Gaard
Jørgen Christensen
Hans Jørgensen
Ane Jørgensen
63
36
28
enke
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Barn
hans Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
5.
Gaard
Niels Pedersen
Marie Andersen
Anders Nielsen
Karen Marie Nielsen
Ane Marie Nielsen
55
43
19
13
7
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
6.
Hus
Anders Nielsen
Mette Sophie Andersen
Jens Andersen
39
34
5
gift
gift
ugift
Eskildstrup ?
Amedrop ?
Endegaard ?
Skræder og Husfader
hans Kone, Gjordemoder
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
7.
Hus
Rasmus Pedersen
Ane Lucie Pedersen
Peder Rasmussen
Ane Kirstine Rasmussen
35
27
4
1
gift
gift
ugift
ugift
Magleby
Haarlev
Viverup
Varpelev
Husmand og Daglejer
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
8.
Hus
Peder Jensen
Mette Christiansen
34
35
gift
gift
Strøby
Magleby
Husmand, Skomager
hans Kone
Lutheraner
Lutheraner
9.
Hus
Niels Pedersen
Ane Marie Olsen
Karen Marie Nielsen
Ole Nielsen
Peder Nielsen
Niels Nielsen
33
37
6
5
3
2
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Taarnby
Tokkerup
Lille Linde
Taarnby
Taarnby
Varpelev
Husmand, Daglejer
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
10.
Hus
Hans Christian Nielsen
Birthe Rasmussen
Ane Kathrine Hansen
33
23
1
gift
gift
ugift
Hømb
Strøby
Varpelev
Husmand og Træskomand
hans Kone
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
11.
Gaard
Ole Nielsen
Thrine Clausen
Niels Olsen
Lars Olsen
Peder Clausen
Lovise Nielsen
Ole Clausen
32
24
3
1
18
17
11
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Lejerstofte
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Opfostringsbarn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
12.
Gaard
Lars Olsen
Maren Jensen
Inger Marie Larsen
Rasmus Christiansen
Maren Kirstine Johansen
Ane Marie Hansen
37
37
7
21
16
11
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gannebro
Lejerstofte
Varpelev
Atterup
Holtug
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Forsørges af Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
13.
Gaard
Peder Andersen
Ane Marie Pedersen
Ole Andersen
Hans Andersen
Peder Nielsen
Ane Marie Pedersen
Karen Marie Jensen
30
23
42
32
16
19
17
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Taarnby
Taarnby
Gaardmand, Husfader
hans Kone
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
14.
Gaard
Peder Henriksen
Ane Marie Pedersen
Bertha Sophie Pedersen
Karen Pedersen
44
19
18
15
enke
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Barn
hans Barn
hans Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
15.
Gaard
Hans Albrechtsen
Birthe Marie Nielsen
Jens Peder Hansen
Ane Kathrine Nielsen
Niels Pedersen
30
29
9
17
79
gift
gift
ugift
ugift
enkemand
Varpelev
Holtug
Varpelev
Holtug
Atterup
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
[deres Pleiedatter?]
Aftægtsmand
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
16.
Gaard
Niels Andersen
Birthe Hansen
Morten Nielsen
Sophie Nielsen
Anders Nielsen
Inger Nielsen
Hans Nielsen
38
46
17
16
12
8
6
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
17.
Gaard
Anders Andersen
Peder Andersen
Karen Andersen
Ane Andersen
41
14
9
7
enkemand
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Barn
hans Barn
hans Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
18.
Gaard
Jens Andersen
Ane Marie Andersen
Anders Jensen
Sidse Marie Jensen
Niels Peder Jensen
Ane Kirstine Jensen
Karen Jensen
48
54
21
19
17
16
80
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Varpelev
Bjælkerup
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Bjælkerup
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Forsørges af Husfaderen
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
19.
Gaard
Jens Jensen
Bodil Jensen
Karen Jensen
54
64
16
gift
gift
ugift
Taarnby
Lille Linde
Taarnemark ?
Gaardmand, Husfader
hans Kone
Plejedatter
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
20.
Gaard
Anders Nielsen
Karen Christophersen
Inger Marie Andersen
Christopher Andersen
Ane Marie Andersen
Karen Olsen
Karen Frederiksen
42
37
20
15
3
15
73
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Varpelev
Ballerup
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Store Linde
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Aftægt af Husfaderen
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
21.
Gaard
Jens Knudsen
Ane Larsen
Hans Jensen
Karen Jensen
Niels Jørgensen ?
Margrethe Nielsen
44
36
11
13
24
29
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hellested
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
22.
Gaard
Peder Albrechtsen
Ane Sørensen
Karen Marie Pedersen
Christen Nielsen
Peder Andersen
Ane Marie Jensen
Karen Christophersen
Dorthe Marie Jørgensen
36
29
3
25
18
26
59
15
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
ugift
Varpelev
Hellested
Hellested
Magleby
Magleby
Holtug
Strøby
Strøby
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
nyder Aftægt
Plejedatter
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
23.
Gaard
Espen Mortensen
Johanne Olsen
Morten Espensen
Hans Espensen
Christen Espensen
Sidse Marie Olsen
Johanne Marie Hansen
68
58
34
31
29
16
19
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Himlingøje
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
24.
Gaard
Krogbæk
Peder Hansen
Karen Olsen
Hans Pedersen
Jens Pedersen
Karen Marie Werner
47
28
22
19
22
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Køge
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
25.
Gaard
Christen Jørgensen
Ane Hansen
Ane Kristine Jørgensen
Maren Jørgensen
Karen Marie Jørgensen
Jørgen Christensen
Peder Christensen
Inger Marie Christensen
Jens Jensen
Hans Peder Frederiksen
Maren Christine Frederiksen
Hans Pedersen
Kirsten Jensen
Sidse Marie Hansen
49
34
14
10
8
5
3
1
28
14
24
63
58
18
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
gift
gift
ugift
Tommestrup ?
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Raaby
Holtug
Kallehave
Varpelev
Store Linde
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
Aftægtsmand
hans Kone
Sypige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
26.
Hus
Ane Pedersen 59 separeret Varpelev Forsørges af den fraskilte Mand Lutheraner
27.
Gaard
Aagaarden
Hans Jensen
Ane Pedersen
Jens Hansen
Marie Hansen
Karen Hansen
Ane Kristine Hansen
Ane Margrethe Hansen
Ane Hansen
Inger Marie Hansen
Karen Hansen
Sidse Marie Hansen
Thomas Nielsen
50
42
22
21
19
17
12
10
7
5
2
21
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Taastrup
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Holtug
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
28.
Gaard
Hans Christiansen
Ane Madsen
Christian Hansen
Karen Christine Christensen
54
43
22
21
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Raaby
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Søn
Tjenestepige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
29.
Skole
Sidse Marie Dahl f. Madsen
Hansine Dahl
Ane Marie Dahl
Hans Peder Dahl
Christian Dahl
38
18
15
9
6
enke
ugift
ugift
ugift
ugift
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Degneenke
hendes Barn
hendes Barn
hendes Barn
hendes Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
30.
Gaard
Lars Christensen
Ane Madsen
Hans Larsen
Inger Larsen
Marie Larsen
Peder Larsen
Christian Larsen
73
55
23
22
20
18
13
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
31.
Hus
Niels Andersen
Maren Jørgensen
Christen Nielsen
Jens Nielsen
Hans Nielsen
47
44
13
8
4
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Taastrup
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Træskomand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
32.
Hus
Ole Larsen
Ane Margrethe Olsen
Ane Kathrine Madsen
60
59
5
gift
gift
ugift
Hovby
Alslev
Strøby
Daglejer, Husfader
hans Kone
Forsørges af Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
33.
Hus
Karen Madsen
Rasmus Lang
Theodor Lang
Karine Lang
63
35
23
33
enke
ugift
ugift
ugift
Frøslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Lever af sin Jord
hendes Barn
hendes Barn
hendes Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
34.
Hus
Rasmus Rasmussen
Nicoline Schrøder
Maren Rasmussen
51
55
14
gift
gift
ugift
Magleby
Fredensborg
Enderslev
Møllebygger, Husfader
hans Kone
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
35.
Hus
Ane Sophie Larsen
Lars Jørgensen
Niels Peder Jørgensen
49
12
7
separeret
ugift
ugift
Hellested
Varpelev
Varpelev
underst. af Fattigvæs. også Daglejerske
hendes Barn
hendes Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
36.
Hus
Hans Pedersen
Bodil Sørensen
Jørgen Hansen
Maren Kirstine Hansen
Søren Hansen
35
33
6
4
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Væver, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
37.
Hus
Willum Larsen
Maren Jensen
Ane Marie Willumsen
Karen Sophie Willumsen
30
30
3
1
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Smed, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
38.
Hus
Peder Hansen
Ane Olsen
Christian Madsen
Birthe Pedersen
Ane Christiansen
55
60
29
27
2
gift
gift
gift
gift
ugift
Magleby
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Daglejer, Husfader
hans Kone
Daglejer
hans Kone
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
39.
Hus
Anders Ivertsen
Ane Kirstine Jensen
Jens Andersen
Ane Hansen
31
31
3
85
gift
gift
ugift
enke
Strøby
Varpelev
Varpelev
Raaby
Daglejer
hans Kone
deres Barn
forsørges af Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
40.
Hus
Hans Sørensen
Margrethe Bondesen
41
39
gift
gift
Varpeelv
Strøby
lever af Huslodden
hans Kone
Lutheraner
Lutheraner
41.
Hus
Maren Pedersen
Anders Olsen
Peder Olsen
Ane Marie Olsen
Peder Andersen
Dorthe Maria
42
18
5
42
14
5
enke
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Daglejerske
hendes Barn
hendes Barn
forsørges af Fattigvæsenet
forsørges af Fattigvæsenet
forsørges af Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
42.
Hus
Peder Pedersen
Ellen Olsen
Karen Marie Pedersen
Hans Peder Pedersen
Ole Børgesen
Karen Jensen
45
45
9
5
75
72
gift
gift
ugift
ugift
gift
gift
Enderslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Lyderslev
Hellested
Kludekræmmer
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Væver
hans Kone, underst. af Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
43.
Gaard
Frederik Jensen
Dorthe Frederiksen
Peder Frederiksen
Rasmus Frederiksen
Caroline Larsen
Sidse Marie Christiansen
Maren Christiansen
66
40
23
20
23
12
7
enkemand
separeret
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Datter
hans Barn
hans Barn
Tjenestepige
Plejedatter
Plejedatter
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
44.
Hus
J. Rodian
Ane Pedersen
Christian Rodian
Johan Rodian
34
36
6
4
gift
gift
ugift
ugift
Hammer
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Skomager
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
45.
Hus
Jørgen Jacobsen
Karen Christiansen
Peder Jensen
Johanne Jørgensen
Karen Marie Pedersen
Jens Pedersen
Maren Kathrine Pedersen
Karen Jensen
Karen Marie Hansen
Ane Marie Frederiksen
58
68
34
31
9
7
3
50
29
1
gift
gift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
separeret
ugift
ugift
Varpelev
Strøby
Karise
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Daglever
hans Kone
Tømmermand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Sykone
Sypige
hendes Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
46.
Hus
Hans Pedersen
Karen Pedersen
Peder Hansen
32
32
3
gift
gift
ugift
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Daglejer
hans Kone
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
47.
Hus
Christian Nielsen
Maren Sophie Pedersen
Karen Marie Christiansen
Inger Marie Christiansen
Maren Kirstine Christiansen
Niels Sørensen
34
32
9
6
2
75
gift
gift
ugift
ugift
ugift
enkemand
Varpelev
Sigerslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Haarlev
Daglejer
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
forsørges af Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
48.
Hus
Hans Frederiksen
Niels Pedersen
Marie Ivertsen
Jens Pedersen
48
46
38
1
separeret
gift
gift
ugift
Strøby
Taastrup
Strøby
Varpelev
Skræder
Daglejer
hans Kone
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
49.
Hus
Niels Olsen
Ane Elisabeth Madsen
Karen Nielsen
Ane Nielsen
63
39
13
5
gift
gift
ugift
ugift
Vraaby
Strøby
Varpelev
Varpelev
Daglejer
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
50.
Hus
Peder Mogensen
Lisbeth Jørgensen
Marie Pedersen
66
62
35
gift
gift
ugift
Varpelev
Himlingøje
Varpelev
Daglejer
hans Kone
Sypige
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
51.
Hus
Jens Rasmussen
Marie Sørensen
Maren Jensen
Søren Jensen
Christen Jensen
Rasmus Jensen
35
39
9
6
4
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Arnøje
Taarnby
Taarnby
Taarnby
Taarnby
Varpelev
Tømmermand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
52.
Hus
Peder Jørgensen
Karen Madsen
Magrethe Jensen
Niels Madsen
Dorthe Marie Madsen
Mads Jørgensen
Jens Jørgensen
29
26
49
12
9
3
1
gift
gift
enke
ugift
ugift
ugift
ugift
Hellested
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Daglejer
hans Kone
Indsidderske
hendes Barn
hendes Barn
hendes Barn
hendes Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
53.
Hus
Rasmus Nielsen
Johanne Pedersen
Ane Kirstine Rasmussen
Kirsten Rasmussen
39
37
8
6
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Daglejer
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
54.
Hus
Peder Hansen
Dorthe Olesen
Ole Pedersen
Hans Andersen
Else Pedersen
Peder Hansen
Christen Hansen
59
58
14
45
34
9
6
gift
gift
ugift
gift
gift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Daglejer
hans Kone
deres Søn
Daglejer
hans Kone
deres barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
55.
Hus
Niels Pedersen
Kirstine Nielsen
Birthe Mogensen
Hans Pedersen
49
50
72
4
gift
gift
enke
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Daglejer
hans Kone
forsørges af Fattigvæsenet
forsørges af Fattigvæsenet
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
56.
Hus
Rasmus Olsen
Ane Ivertsen
Hans Rasmussen
Niels Rasmusen
Ane Kirstine Rasmussen
Magrethe Rasmussen
Jens Rasmusen
Birthe Marie Rasmussen
56
41
13
11
9
7
5
2
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Magleby
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Hønsekræmmer
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
Lutheraner
57.
Hus
Peder Larsen 43 separeret Karise Daglejer Lutheraner