Varpelev kirke logo
Tilbage 1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870
1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940  

Folketælling i Varpelev sogn 1834

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Denne liste er udarbejdet efter Dansk Data Arkivs offentliggjorte transskriberede folketællinger. Materialet er venligst stillet til rådighed for Varpelevs hjemmeside af John Frøslev, der har udført transskriberingen.

Husstand
nr.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden, erhverv,
kommentarer mv.
1.
Annex-
gaarden
Niels Rasmussen
Karen Jensdatter
Rasmus Nielsen
Jens Nielsen
Johanne Jensdatter
Anne Marie Nielsdatter
Jacob Christiansen
Hans Hansen
Hans Clausen
52
26
4
2
21
17
21
21
17
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Annexgaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Steddatter
Tjenestepige
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestekarl
2.
et hus
Jens Jensen
Anne Pedersdatter
73
38
enkemand
ugift
Aftægtsgaardmand, har Jordlod
hans Steddatter
3.
et hus
Hans Frederichsen
Karen Jensdatter
Karen Maria Hansdatter
Anne Maria Christophersdatter
28
30
3
16
gift
gift
ugift
ugift
Inderste og Skræder
hans Kone
deres Barn
lærer Skrædersyening
4.
et hus
Jørgen Olsen
Maren Jensdatter
70
54
gift
gift
Husmand og Fattiglem
hans Kone
5.
et hus
Jørgen Jacobsen
Karen Christiansdatter
Johanne Jørgensdatter
37
45
10
gift
gift
ugift
Husmand og Dagleier
hans Kone
deres Barn
6.
et hus
Jens Christensen
Anne Hansdatter
Peder Jensen
Anne Kierstine Jensdatter
Hendrich Jensen
48
61
13
10
7
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Inderste og Skomager
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
7.
et hus
Ole Børresen
Karen Jensdatter
Hans Olsen
Anne Kierstine Olsdatter
Peder Andersen
Margrethe Hansdatter
55
50
19
11
25
63
gift
gift
ugift
ugift
ugift
enke
Inderste og Væver
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Inderste og Skoflikker
Inderste og Dagleierske
8.
et hus
Peder Olsen
Maren Christensdatter
Hans Olsen
50
50
4
gift
gift
ugift
Husmand og Dagleier
hans Kone
deres Pleiebarn
9.
et hus
Søren Madsen
Kirsten Hansdatter
Birthe Sørensdatter
Anne Marie Sørensdatter
Bodil Sørensdatter
Mads Sørensen
53
49
18
8
12
15
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husmand og lever af sin Jordlod
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
10.
et hus
Niels Hansen
Dorthe Nielsdatter
Anne Nielsdatter
Maren Sophie Nielsdatter
Birthe Pedersdatter
37
29
4
1
11
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Husmand og Væver
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Pleiedatter
11.
et hus
Jacob Lang
Karen Madsdatter
Anne Pedersdatter
Karine Lang
Johan Ditløv Lang
Otto Lang
Theodor Lang
37
42
16
12
10
7
2
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Husmand, Skræder og Parcellist
hans Kone
hans Steddatter
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
12.
et hus
Ole Larsen
Margrethe Olsdatter
Christen Olsen
Kierstine Olsdatter
Birthe Olsdatter
39
37
13
9
7
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Husmand og Dagleier
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
13.
Skolen
Johan Arendt Christian Henrichsen
Mathilde Elisabeth Huulegaard
Anne Kierstine Laurentze Henrichsen
Henrich Knudsen Henrichsen
Laurentze Sophie Huulegaard
Maren Jensdatter
30
34
5
3
66
38
gift
gift
ugift
ugift
enke
ugift
Kirkesanger og Skolelærer
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Husfaders Svigermoder, pensioneret Embedsmands Enke
Tjenestepige
14.
et hus
Anne Larsdatter 78 enke Gaardmandsenke, lever af Aftægt
15.
en gaard
Lars Christensen
Anne Madsdatter
Christen Larsen
Niels Larsen
Hans Larsen
Anne Larsdatter
Johanne Larsdatter
Karen Larsdatter
Inger Larsdatter
Maren Larsdatter
Lars Madsen
53
34
16
8
2
15
12
6
1
10
30
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Arvefæstegaardsmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
16.
et hus
Lars Villumsen
Ingeborg Michalsdatter
Jørgen Larsen
Villum Larsen
Mariane Larsdatter
48
42
17
8
10
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Bysmed
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
17.
et hus
Peder Hansen
Emma Christiane Olsdatter
Karen Pedersdatter
Birthe Pedersdatter
Christiane Pedersdatter
35
39
10
6
3
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Husmand og Dagleier
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
18.
et hus
Niels Sørensen
Maren Rasmusdatter
Christian Nielsen
Maria Pedersen
53
50
14
32
gift
gift
ugift
gift
Inderste og Dagleier
hans Kone
deres Barn
Inderste og Dagleierske
19.
en gaard
Fredrik Jensen
Anne Rasmusdatter
Mads Fredriksen
Niels Fredriksen
Christen Fredriksen
Hans Fredriksen
Peder Fredriksen
Dorthe Fredriksdatter
Rasmus Sørensen
45
43
18
14
10
7
2
19
77
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enkemand
Arvefæstegaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Konens Fader og Aftægtsgaardmand
20.
et hus
Niels Sørensen
Caroline Jacobsdatter
Jacob Nielsen
Hans Nielsen
Margrethe Nielsdatter
Karen Nielsdatter
Kierstine Nielsdatter
Karen Larsdatter
42
42
13
5
9
7
2
73
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Inderste og Dagleier
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Almisselem, Konens Moder
21.
et hus
Peder Mogensen
Lisbeth Jørgensdatter
Maria Pedersdatter
Karen Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Karen Hansdatter
44
41
14
11
1
75
gift
gift
ugift
ugift
ugift
enke
Inderste og Dagleier
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Husfaders Moder, nyder Almisse
22.
et hus
Mads Hansen
Margrethe Jensdatter
Hans Madsen
Karen Madsdatter
32
27
3
5
gift
gift
ugift
ugift
Husmand og Dagleier
hans Kone
deres Barn
deres Barn
23.
en Gaard
Andreas Olsen
Karen Andreasdatter
Birthe Kirstine Andreasdatter
Johanne Andreasdatter
Peder Andreasen
Jens Olsen
Dorthe Olsdatter
Margrethe Jensdatter
Karen Jensdatter
Dorthe Jensdatter
Lars Jensen
38
12
7
4
9
35
35
14
10
1
6
enkemand
ugift
ugift
ugift
ugift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Arvefæstegaardmand
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Barn
Inderste hos sin Broder
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
24.
et hus
Niels Uldrichsen
Gjertrud Rasmusdatter
59
54
gift
gift
Husmand og Dagleier
hans Kone
25.
et hus
Ole Rasmussen
Ellen Pedersdatter
Margrethe Olsdatter
Ellen Olsdatter
65
58
24
22
gift
gift
ugift
ugift
Husmand
hans Kone
under Fattigvæsenets forsørgelse
under Fattigvæsenets forsørgelse
26.
et hus
Ole Hansen
Peder Hansen
Dorthe Olsdatter
Else Pedersdatter
Anne Pedersdatter
68
38
37
13
6
enkemand
gift
gift
ugift
ugift
Husmand og Dagleier
hans Svigersøn, Inderste og Dagleier
hans Kone
deres Barn
deres Barn
27.
et hus
Fredrik Hansen
Birthe Mogensdatter
62
50
gift
gift
Husmand
hans Kone
28.
en gaard
Hans Jensen
Karen Danielsdatter
Jens Hansen
Hans Hansen
Peder Hansen
Rasmus Hansen
Niels Andersen
Maren Jørgensen
48
46
14
12
11
9
26
24
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
29.
en halv-
gaard
Jørgen Christensen
Maren Christiansdatter
Hans Jørgensen
Christen Jørgensen
Jens Jørgensen
Peder Jørgensen
Christian Jørgensen
Anne Jørgensdatter
41
42
15
12
9
3
1
7
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Halvgaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
30.
en halv-
gaard
Niels Pedersen
Bollette Maria Andersdatter
34
23
gift
gift
Halvgaardsmand
hans Kone
31.
en gaard
Claus Cordsen
Anne Margrethe Jørgensdatter
Karen Clausdatter
Thrine Clausdatter
Jørgen Pedersen
Niels Olsen
65
28
8
3
16
18
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand og Sognefoged
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestekarl
32.
et boel-
sted
Christen Olsen
Dorthe Pedersdatter
Ole Christensen
54
45
10
gift
gift
ugift
Parcellist og Arvefæster
hans Kone
deres Barn
33.
en gaard
Hans Sørensen
Inger Margrethe Nielsdatter
Lars Olsen
Kirsten Nielsdatter
Sidse Jensdatter
57
47
16
27
24
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
hans Kone
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
34.
en gaard
Anders Pedersen
Karen Olsdatter
Ole Andersen
Peder Andersen
Hans Andersen
Karen Andersdatter
Anne Andersdatter
61
48
22
18
13
15
9
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Arvefæstegaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
35.
en halv-
gaard
Peder Hendriksen
Jens Hendriksen
Niels Hendriksen
Margrethe Hendriksdatter
23
15
12
21
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardbestyrer
hans Broder
hans Broder
hans Søster
36.
en halv-
gaard
Lovise Jensdatter
Karen Hansdatter
52
17
enke
ugift
Gaardmandsenke og Gjordemoder
Tjenestepige
37.
en gaard
Anders Vincentzen
Inger Jensdatter
Anders Andersen
Niels Andersen
Vincentz Andersen
Karen Andersdatter
Bodil Maria Andersdatter
58
55
21
17
14
22
12
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Arvefæstegaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
38.
en gaard
Jens Andersen
Anne Maria Andersdatter
Anne Kirstine Jensdatter
Hans Hansen
Mads Pedersen
Jens Andersen
Karen Pedersdatter
28
33
3
22
19
58
22
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
hans Kone
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
39.
en halv-
gaard
Jens Jensen
Bodil Jensdatter
Dorthe Christensdatter
33
43
10
gift
gift
ugift
Halvgaardmand og Arvefæster
hans Kone
hans Steddatter
40.
en halv-
gaard
Niels Andersen
Karen Fredriksdatter
Anders Nielsen
Johanne Nielsdatter
61
54
21
19
gift
gift
ugift
ugift
Halvgaardmand og Arvefæster
hans Kone
deres Barn
deres Barn
41.
et hus
Ole Cordtsen
Maria Hemmingsen
Dorthe Maria Olsdatter
70
52
20
gift
gift
ugift
Husmand lever af sin Jordlod
hans Kone
deres Barn
42.
en gaard
Albrecht Pedersen
Karen Christophersdatter
Hans Albrechtsen
Peder Albrechtsen
Birthe Albrechtsdatter
Gundil Albrechtsdatter
48
38
19
15
20
12
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
43.
en gaard
Espen Mortensen
Johanne Olsdatter
Morten Espensen
Hans Espensen
Christen Espensen
Bodil Espensdatter
Maren Olsdatter
Peder Rasmussen
46
38
13
10
8
5
30
22
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Arvefæstegaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestepige
Tjenestekarl
44.
en gaard
Krogbæk
Peder Hansen
Cathrine Jensdatter
Hans Pedersen
Rasmus Olsen
Kierstine Pedersdatter
26
27
1
16
23
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Gaardmand
hans Kone
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
45.
en gaard
Hans Jensen
Anne Pedersdatter
Jens Hansen
Jens Hansen
Inger Pedersdatter
29
20
2
20
22
gift
gift
ugift
ugift
gift
Arvefæstegaard
hans Kone
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
46.
en halv-
gaard
Hans Christiansen
Anne Madsdatter
Anders Christiansen
Kirsten Christiansdatter
Christian Hansen
33
23
23
19
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Halvgaardmand
hans Kone
Mandens Broder
Mandens Søster
hans Barn
47.
en gaard
Hans Pedersen
Kirsten Jensdatter
Inger Hansdatter
Anne Hansdatter
Karen Hansdatter
Sidse Hansdatter
Anne Maria Hansdatter
Peder Hansen
Jens Hansen
Peder Pedersen
Hans Sørensen
Anne Olsdatter
42
36
15
13
11
5
3
8
2
26
20
21
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Arvefæstegaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestekarl
Tjenestepige
48.
en gaard
Knud Jensen
Kirsten Jensdatter
Hans Knudsen
Jens Knudsen
Margrethe Knudsdatter
Anne Knudsdatter
Niels Pedersen
59
52
26
23
17
8
16
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Arvefæstegaardmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestedreng