Varpelev kirke logo
Tilbage 1771 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870
1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940  

Folketælling i Varpelev sogn 1850

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

Denne liste er udarbejdet efter Dansk Data Arkivs offentliggjorte transskriberede folketællinger. Materialet er venligst stillet til rådighed for Varpelevs hjemmeside af John Frøslev, der har udført transskriberingen.

Hus-
stand
Navn Alder Civilstand Fødesogn
 
Stilling i husstand, erhverv, kommentarer mv.
1.
Skolen
Hans Hansen Dahl
Sidse Marie Madsen
Karen Marie Hansine Dahl
Anna Maria Dahl
Hans Peter Dahl
Mads Christian Dahl
Karen Hemmingsdatter
43
34
13
9
5
1
19
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Kirke Værløse, Kbh.A.
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
Skolelærer, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestepige
2.
Huus
Peder Mogensen
Lisbeth Jørgensdatter
Marie Pedersdatter
Karen Hansdatter
60
57
30
92
gift
gift
ugift
enke
Varpelev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Dagleier, Husfader
hans Kone
deres Datter
Almisselem
3.
Huus
Hans Sørensen
Margrethe Bondesdatter
Søren Madsen
36
34
69
gift
gift
enkemand
Varpelev
Strøby
Varpelev
lever af sin Jord, Husfader
hans Kone
Aftægtsmand
4.
Gaard
Peder Henrichsen
Marie Nielsdatter
Ane Marie Pedersen
Benthe Sophie Pedersen
Karen Pedersen
39
46
14
13
10
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
5.
Huus
Niels Andersen
Maren Jørgensdatter
Anders Nielsen
Christen Nielsen
Jens Nielsen
42
40
11
8
3
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Træskomand og Huusmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
6.
Huus
Ole Larsen
Ane Margrethe Olsdatter
Jens Olsen
54
53
13
gift
gift
ugift
Fakse
Karise
Varpelev
Dagleier, Husfader
hans Kone
deres Søn
7.
Huus
Jacob Lang
Karen Madsdatter
Carine Lang
Theodor Lang
Rasmus Lang
54
58
28
18
30
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Freerslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
lever af sin Jordlod, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Søn og Væver
8.
Gaard
Hans Christensen
Ane Madsdatter
Christian Hansen
49
39
17
gift
gift
ugift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Søn
9.
Huus
Jens Johansen Rodian
Ane Pedersen
Christians L. Rodian
Marie Olsdatter
Peder Andersen
29
32
1
37
2
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Hemmer (?)
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Inderste og Skomager, Husfader
hans Kone
deres Søn
ernærer sig ved at spinde
hendes Søn, nyder Almisse
10.
Huus
Hans Pedersen
Bodil Sørensen
Jørgen Hansen
Dorthe Nielsdatter
Ane Marie Hansen
Peder Hansen
Ane Nielsen
Niels Pedersen
30
28
1
45
6
1
20
12
gift
gift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Karise
Varpelev
Varpelev
Karise
Varpelev
Husmand og Væver, Husfader
hans Kone
deres Søn
faar noget hvert Halvaar til underhold. af sin Mand
hendes Barn
hendes Barn
Syepige
Almisselem
11.
Huus
Ole Andersen
Maren Pedersdatter
Anders Olsen
Karen Olsen
Ane Marie Olsen
Maren Christensdatter
44
37
14
10
4
67
gift
gift
ugift
ugift
ugift
enke
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husmand og Væver, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Aftægtskone
12.
Huus
Ole Børresen
Karen Jensdatter
Peder Pedersen
Ellen Carthrine Olsdatter
Ane Margrethe Pedersen
Karen Marie Pedersen
71
67
38
38
10
4
gift
gift
gift
gift
ugift
ugift
Lyderslev
Hellested
Enderslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Inderste og Væver, Husfader
hans Kone
Inderste, Husfader og Kludekræmmer
hans Kone
deres Barn
deres Barn
13.
Huus
Mads Jørgensen
Johanne Marie Hansdatter
Hans Madsen
Karen Marie Madsen
Ane Marie Madsen
Maren Mortensdatter
35
41
10
5
1
76
gift
gift
ugift
ugift
ugift
enke
Magleby
Tureby
Strøby
Varpelev
Varpelev
Store Taarnby
Husmand og Daglejer, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Almisselem
14.
Huus
Hans Frederiksen
Karen Jensdatter
Ane Marie Hansen
Niels Olsen
Ane Lisbeth Madsdatter
Peder Nielsen
Karen Nielsen
44
46
19
57
35
11
8
gift
gift
ugift
gift
gift
ugift
ugift
Strøby
Strøby
Varpelev
Taarnby
Strøby
Strøby
Varpelev
Inderste og Skræder, Husfader
hans Kone
deres Datter
Inderste og Daglejer, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
15.
Gaard
Peder Albrechtsen
Ane Sørensdatter
Mariane Nielsen
Karen Christophersdatter
31
24
21
54
gift
gift
ugift
enke
Varpelev
Hellested
Hellested
Strøby
Gaardmand, Husfader
hans Kone
Tjenestepige
Aftægtskone
16.
Huus
Peder Larsen
Ane Pedersdatter
38
54
gift
gift
Karise
Varpelev
lever af sin Jordlod, Husfader
hans Kone
17.
Gaard
Niels Rasmussen
Karen Jensdatter
Rasmus Nielsen
Hans Nielsen
Ane Marie Nielsen
Jens Nielsen
Peder Jørgensen
Margrethe Hansdatter
Kirsten Jørgensdatter
68
43
20
14
12
8
19
25
16
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Frøslev
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige
Tjenestepige
18.
Huus
Peder Hansen
Dorthe Olsdatter
Ole Pedersen
Hans Andersen
Else Pedersdatter
Peder Hansen
Christen Hansen
Niels Pedersen
Kirsten Nielsdatter
Peder Nielsen
Birthe Mogensdatter
54
54
9
37
29
4
2
45
46
13
67
gift
gift
ugift
gift
gift
ugift
ugift
gift
gift
ugift
enke
Strøby
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husmand og Daglejer, Husfader
hans Kone
deres Søn
hans Svigersøn, Daglejer
Svigersønnens Kone
deres Barn
deres Barn
Inderste og Daglejer, Husfader
hans Kone
deres Søn
Inderste, ernærer sig ved at spinde
19.
Gaard
Jens Knudsen
Ane Larsdatter
Karen Jensen
Hans Jensen
Knud Jensen
Kirsten Jensdatter
Marie Jensdatter
39
31
8
6
74
70
22
gift
gift
ugift
ugift
gift
gift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Paa Stiftelsen
Hellested
Holtug
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Aftægtsmand
Aftægtskone
Tjenestepige
20.
Gaard
Anders Nielsen
Karen Christophersdatter
Inger Marie Andersen
Karen Kirstine Andersen
Christopher Andersen
Niels Andersen
Christen Andersen
Jens Andersen
Karen Frederiksdatter
37
32
15
11
11
7
3
1
70
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Varpelev
Dalby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Karise
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Aftægtskone
21.
Gaard
Jens Jensen
Bodil Jensdatter
Karen Jensen
Ane Marie Jensdatter
49
59
10
23
gift
gift
ugift
ugift
Valløby
Haarlev
Kongsted
Hellested
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Pleiedatter
Tjenestepige
22.
Gaard
Espen Mortensen
Johanne Olsdatter
Morten Espensen
Hans Espensen
Christen Espensen
Bodil Espensen
Sidse Marie Olsen
62
54
29
26
23
21
11
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Plejedatter
23.
Gaard
Krogbæk
Peder Hansen
Karen Olsdatter
Hans Pedersen
Jens Pedersen
Rasmus Pedersen
Maren Jensdatter
Karen Marie Rasmusdatter
Anders Ivertsen
42
23
17
14
2
25
16
27
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Køge
Strøby
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestepige
Tjenestepige
Tjenestekarl, fraværende indkaldt til Krigstjeneste
24.
Gaard
Aagaarden
Hans Jensen
Ane Pedersdatter
Jens Hansen
Marie Hansen
Karen Hansen
Ane Kirstine Hansen
Ane Margrethe Hansen
Ane Hansen
Inger Marie Hansen
Peder Jensen
45
37
17
16
14
12
11
5
2
29
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
25.
Gaard
Hans Pedersen
Kirsten Jensdatter
Ane Marie Hansen
Jens Hansen
Sidse Marie Hansen
Inger Hansdatter
Jens Peitersen
Marie Larsen
58
53
19
17
13
32
33
16
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Karise
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
Strøby
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn, berøvet Forstanden fra Fødslen
Tjenestekarl
Tjenestepige
26.
Gaard
Lars Olsen
Maren Jensdatter
Inger Marie Larsen
Hans Sørensen
Ivert Jørgensen
Mette Kirstine Christiansdatter
32
32
2
73
17
30
gift
gift
ugift
enke
ugift
ugift
Varpelev
Haarløv
Varpelev
Varpelev
Magleby
Magleby
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Datter
Aftægtsmand
Tjenestefolk
Tjenestefolk
27.
Gaard
Hans Albrechtsen
Birthe Marie Nielsen
Jens Peder Hansen
Ane Cathrine Nielsen
Niels Petersen
35
25
4
12
74
gift
gift
ugift
ugift
enkemand
Varpelev
Holtug
Varpelev
Holtug
Allerup, Fyn
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Søn
deres Pleiedatter
Aftægtsmand
28.
Gaard
Jens Andersen
Marie Andersdatter
Ane Kirstine Jensen
Anders Jensen
Sidse Marie Jensen
Niels Peter Jensen
Karen Jensdatter
Hans Pedersen
44
49
19
16
14
12
75
25
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
ugift
Varpelev
Store Heddinge
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Store Heddinge
Vedskølle
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Aftægtskone
Tjenestekarl, fraværende indkaldt til Krigstjeneste
29.
Gaard
Anders Andersen
Sidse Hansdatter
Inger Marie Andersen
Ane Kirstine Andersen
Peter Andersen
Karen Andersen
Ane Andersen
36
35
14
11
9
4
2
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
30.
Gaard
Niels Andersen
Birthe Hansdatter
Alhed Sophie Nielsen
Martin Nielsen
Anders Nielsen
Inger Nielsen
Hans Nielsen
Anders Vincentsen
Birthe Olsdatter
Jens Olsen
33
41
11
12
7
3
1
74
15
23
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
ugift
ugift
Varpelev
Magleby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Karlslunde
Strøby
Store Taarnby
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Aftægtsmand
Tjenestepige
Tjenestekarl
31.
Gaard
Karen Olsdatter
Ole Andersen
Peter Andersen
Karen Andersdatter
Hans Andersen
65
37
34
31
29
enke
ugift
ugift
ugift
ugift
Frøslev el. Vraaby ??
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmandsenke, Husmoder
hendes Barn
hendes Barn
hendes Barn
hendes Barn
32.
Gaard
Claus Cortsen
Ane Margrethe Jørgensdatter
Karen Clausen
Thrine Clausen
Anders Clausen
Peder Clausen
Ole Clausen
80
45
24
19
11
13
6
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Haarlev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
33.
Gaard
Dorthe Pedersdatter
Ole Christensen
Gunild Albrechtsdatter
Karen Marie Olsen
Kirsten Olsen
62
26
28
5
3
enke
gift
gift
ugift
ugift
Herfølge
Enderslev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmandsenke, Husmoder
Søn, bestyrer Gaarden for sin Moder
Sønnens Kone
deres Barn
deres Barn
34.
Gaard
Niels Pedersen
Bolette Marie Andersdatter
Peder Nielsen
Anders Nielsen
Karen Marie Nielsen
Ane Marie Nielsen
50
38
16
14
8
2
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
35.
Gaard
Jørgen Christensen
Jens Jørgensen
Ane Jørgensen
Christian Jørgensen
Hans Jørgensen
58
25
23
17
31
enkemand
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand og Husfader
hans Barn
hans Barn
hans Barn
hans Søn, fraværende indkaldt til Krigstjeneste
36.
Gaard
Lars Christensen
Ane Madsdatter
Christen Larsen
Niels Larsen
Karen Larsen
Hans Larsen
Inger Larsen
Marie Larsen
Peder Larsen
Christian Larsen
68
50
32
24
22
18
17
15
13
8
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Gaardmand og Husfader
hans Kone
deres Søn, fraværende indkaldt til Krigstjeneste
deres Søn, fraværende indkaldt til Krigstjeneste
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
37.
Huus
Rasmus Rasmussen
Nicoline Schryder
Maren Rasmussen
Sophie Larsdatter
Ane Marie Jørgensen
Karen Marie Jørgensen
Lars Jørgensen
Niels Peter Jørgensen
Ane Hansdatter
46
50
9
41
12
10
7
3
78
gift
gift
ugift
fraskilt
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Magleby
Fredensborg
Enderslev
Hellested
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Holtug
Møllebygger og Husfader
hans Kone
deres Datter
faar noget mdl. af sin frasepr. mand til sin underh.
hendes Barn
hendes Barn
hendes Barn
hendes Barn
Almisselem
38.
Huus
Ingeborg Michalsdatter
Willum Larsen
59
25
enke
ugift
Vraaby
Varpelev
Smede- og Husmandsenke, Husmoder
Smed, hendes søn, fraværende i Krigstjeneste
39.
Huus
Niels Olsen
Ane Jensdatter
Christian Nielsen
Marie Sophie Pedersdatter
Karen Marie Nielsen
Inger Marie Nielsen
Niels Sørensen
Marie Rasmusdatter
32
28
30
36
4
1
72
69
gift
gift
gift
gift
ugift
ugift
gift
gift
Hellested
Hellested
Varpelev
Store Heddinge
Holtug
Varpelev
Haarlev
Hellested
Husmand og Daglejer, Husfader
hans Kone
Inderste, Daglejer, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Almisselem
Almisselem
40.
Gaard
Fredrik Jensen
Ane Rasmusdatter
Peder Fredriksen
Rasmus Fredriksen
Dorthe Fredriksdatter
Sidse Marie Christiansen
Marie Sophie Christiansen
Karen Kirstine Pedersen
61
59
18
15
35
7
8
16
gift
gift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Store Heddinge Lands.
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Datter
hendes Barn
hendes Barn
HusfaderensTjenestepige
41.
Huus
Peder Hansen
Emma Christiane
51
50
gift
gift
Magleby
paa Stiftelsen
Husmand, Daglejer, Husfader
hans Kone
42.
Huus
Jørgen Jacobsen
Karen Christiansdatter
Peder Jensen
Johanne Jørgensdatter
Karen Marie Pedersen
Jens Pdersen
55
63
29
29
4
2
gift
gift
gift
gift
ugift
ugift
Varpelev
Strøby
Karise
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husmand, Daglejer, Husfader
hans Kone
hans Svigersøn, Hjulmand
hans Kone
deres Barn
deres Barn
43.
Huus
Niels Pedersen
Marie Ivertsdatter
40
34
gift
gift
Hellested
Strøby
Husmand, Daglejer, Husfader
hans Kone
44.
Gaard
Ch. Christophersen
Maren Pedersdatter
Margrethe Christophersen
Benthe Chistophersen
Dorthe M. Christophersen
Peder Christophersen
Karen Sophie Christophersen
Jens Christophersen
Rasmus Pedersen
46
44
16
14
11
7
5
2
30
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
Strøby
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Magleby
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
45.
Huus
Rasmus Nielsen
Johanne Pedersdatter
Ane Marie Rasmussen
Ane Kirstine Rasmussen
Kirsten Rasmussen
33
33
6
3
1
gift
gift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Haarlev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Husmand, Daglejer, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
46.
Huus
Rasmus Olsen
Ane Ivertsdatter
Ane Marie Rasmussen
Peder Rasmussen
Hans Rasmussen
Niels Rasmussen
Ane Kirstine Rasmussen
Margrethe Rasmussen
Ellen Pedersdatter
51
37
13
11
8
6
4
2
74
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
Magleby
Strøby
Strøby
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Strøby
Husmand, Hønsekræmmer, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Barn
Almisselem
47.
Gaard
Hans Jensen
Karen Danielsdatter
Jens Hansen
Peder Hansen
Rasmus Hansen
Hans Hansen
Karen Hansdatter
Kirsten Hansen
Peter Hansen
Thomas Nielsen
Karen Nielsdatter
63
61
30
27
25
29
27
5
3
16
32
gift
gift
ugift
ugift
ugift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
Varpelev
Strøby
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Varpelev
Holtug
Strøby
Gaardmand, Husfader
hans Kone
deres Barn
deres Barn
deres Barn
deres Søn, Musikanter
hans Kone
deres Barn
deres Barn
Tjenestekarl
Tjenestepige